hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

Nyttige link De enkelte hjemmesider indeholder andre relevante link.

Palæstina

http://www.palfreedom.ps
- Freedom for Palestine. International underskriftindsamling til fordel for et selvstændigt Palæstina.
  Indsamlingen slutter i september 2011

dci-pal.org
– Defence for Children International/Palestine Section, Jerusalem

http://www.mandela-palestine.org
– Mandela Institute. Yder retshjælp og anden støtte til de palæstinensiske politiske fanger i Israel

http://www.addameer.org/index. php
– Prisoners Support and Human Rights Association, Ramalla

http://stopthewall.org
- Stop the Wall. Græsrodsaktiviteter mod muren. Udførlige kort

http://www.pchrgaza.org/portal/en/
- PCHR, Palestinian Centre for Human Rights, Gaza

http://www.badil.org/
- Badil, dækker det palæstinensiske flygtningespørgsmål

http://www.j-c-w.org/
- Jerusalem Centre for Women

http://www.miftah.org/
- Palæstinensisk tænketank. Baggrundsartikler, statistikker, kort, konventioner m.m.

http://www.alhaq.org/index.php
- Al Haq, nyhedsside med hovedvægt på menneskerettigheder

http://www.palestinechronicle.com/
- Palestine Chronicle, nyhedsside 

http://www.imemc.org/
- IMEMC forsyner medier og enkeltpersoner med uafhængig dækning af Israel-Palæstina stoffet

http://www.maannews.net/eng/ Default.aspx  
- Ma'an News Agency, uafhængig nyhedssite, som først og fremmest dækker Palæstina-relaterede begivenheder

Israel

http://www.wofpp.org
- Women’s Organization for Political Prisoners

http://www.phr.org.il
- Physicians for Human Rights

 http://www.stoptorture.org.il\en
- Public Committee against Torture in Israel

http://www.icahd.org
- The Israeli Committee against House Demolitions

 http://www.btselem.org
- The Israeli Information Centre for Human Rights in the Occupied Territories

http://www.adalah.org/eng/index.php
- Adalah, The Legal Center for Arab Minority Right in Israel

http://zope.gush-shalom.org/index_en.html
- Gush Shalom. Den Israelske Fredsblok

http://www.peres-center.org/
- The Peres Centre for Peace

http://www.rhr.org.il/page.php?name=about&language=en
- Rabbis for Human Rights

http://www.ips.gov.il  (hebraisk)
- Israels fængelsvæsen. Skriv English i søgefeltet og få en kort præsentation på engelsk.

http://www.shovrimshtika.org/index_e.asp
- Breaking the Silence.
Israelske soldaters vidnesbyrd om det at gøre aktiv tjeneste i de besatte områder

http://www.refusersolidarity.net/
- Refuser Solidarity, paraply-side for en række militærnægtergrupper

http://www.seruv.org.il/english/default.asp
- Courage to Refuse.
Værnepligtige og officerer som nægter at gøre tjeneste i de besatte områder

http://www.newprofile.org/english/
- New Profile. Henvender sig især til de ældste skoleklasser (i Israel) med oplysning om konsekvenserne af at aftjene værnepligt i de besatte områder

http://www.machsomwatch.org/en
- Women against Occupation and for Human Rights.
Israelske kvinder rapporterer fra deres overvågning af hærens behandling af palæstinensere ved checkpoints og i retssale

http://www.whoprofits.org
- Who Profits? Hvem tjener på besættelsen? Om israelske og internationale firmaer der opererer i de ulovlige bosættelser på Vestbredden samt i Golan og Østjerusalem

http://www.kibush.co.il/
- Occupation Magazine, analyser og baggrund med udgangspunkt i menneskerettighederne

http://www.kolisrael.com/
- Oversigt over israelske netmedier

Palæstina-Israel

http://www.theparentscircle.com/
- Parents’ Circle – the Bereaved Families.
Palæstinensiske og israelske pårørende til ofre for krigs- og terrorhandlinger. De samarbejder om at fremme oplysning og forsoning på begge sider.

http://cfpeace.org
- Combatants for Peace, grundlagt af palæstinensere og israelere, som efter at have bekæmpet hinanden med våben i hånd vil bevise, at voldsspiralen kan brydes

http://www.hamoked.org
- HaMoked, Center for the Defence of the Individuel, Jerusalem

http://www.taayush.org/
- Ta’ayush, palæstinensisk-jødisk partnerskab mod besættelsen

http://www.ipcri.org/
- IPCRI, Israel Palestine Centre for Research and Information, tænketank med sideordnet palæstinensisk og israelsk ledelse

Danmark

http://www.rct.dk
- Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre

http://www.newoutlook.dk
- New Outlook, dansk-jødisk fredsorganisation

http://www.danpal.dk
- Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening

http://www.palaestina-initiativet.dk
- Palæstina-initiativet. Landsdækkende netværk til støtte for palæstinensisk selvbestemmelse

http://www.dhip.ps/danish.php
- Det danske hus i Palæstina

http://www.palaestina-info.dk
- Artikler, analyser og baggrund om Palæstinas historie og den aktuelle udvikling

Internationalt

http://unispal.un.org/unispal.nsf/udc.htm
- The Question of Palestine . FN’s info-system om Palæstina-spørgsmålet

http://www.ochaopt.org/
- UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in the Occupied Territories, indeholder dokumenter, statistikker, rapporter, video- og fotodokumentation

http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/ 
- Russell-tribunalet om Palæstina. Præsentation af tribunalets formål og deltagere samt videoklip og referater fra samlingerne i Barcelona og London

http://www.euromedrights.org/en/  
- Euro-Mediterranian Human Rights Network, tværnationalt netværk i Middelhavsområdet til fremme af menneskerettighederne
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftAgendasCom.do?language=EN&body=DROI
-
EU's subkomite for Menneskerettigheder. For mødereferater, se under Minutes, vælg dansk  

http://www.palestinagrupperna.se/
- Palæstina-grupperne i Sverige  

http://www.palestina.no/
- Fellesutvalget for Palestina, Norge

Ambassader

http://copenhagen.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=22
- Israels ambassade i DK, mail: info@copenhagen.mfa.gov.il 

palestine@mail.dk
- Den Palæstinensiske Mission i DK (pt. ingen hjemmeside)

http://www.ambtelaviv.um.dk/da
- Danmarks ambassade i Israel

http://www.missionramallah.um.dk
- Danmarks repræsentation i Ramallah

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi arbejder hele tiden på at skaffe flere nyttige adresser. Kender du én, der mangler, så kontakt hrm.info@gmail.com