hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk
VEDTÆGTER

Navn: Human Rights March · Kvinder i dialog · Palæstina–Israel-Danmark

Hjemsted: København og Frederiksberg

Foreningens formål:
Foreningens formål er at støtte de kræfter på den israelske og den palæstinensiske side, der arbejder for en fredelig og retfærdig løsning på konflikten i regionen. Grundlaget for arbejdet er Mahatma Gandhis og Martin Luther Kings ikke voldelige principper, verdenserklæringen om menneskerettigheder, samt de internationale konventioner, som fastlægger rammerne for den internationale retsorden.

Organisering af Foreningen:
Foreningen er åben for alle privatpersoner, organisationer og institutioner, der støtter formålsparagraffen.

Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

Koordinationssgruppen har det overordnede ansvar for foreningens arbejde.
Der laves skriftligt referat fra alle møder. Møderne er åbne.
Arbejdsgrupper kan nedsættes. Der er gensidig informationspligt mellem grupperne.
Deltagelse i såvel koordinationsgruppen som i arbejdsgrupperne er ulønnet.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling i årets 3. eller 4. kvartal. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, via foreningens sædvanlige kommunikationskanaler (i 2004: e-mail)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fremlæggelse af den udsendte årsberetning
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet
  4. Valg af koordinationsgruppe, som består af 4-8 personer, som selv konstituerer sig med forkvinde og kasserer.
  5. Valg af 2 interne revisorer
  6. Det kommende års aktiviteter
  7. Evt.

Opløsning af foreningen:
Foreningen skal opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, stemmer for beslutningen.
Når foreningen opløses, overføres eventuelt økonomisk overskud efter koordinationssgruppens beslutning til projekter med tilsvarende/lignende formål.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING D. 27. MAJ 2004.

Revideret på generalforsamlingen d. 27. november 2005.