hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk
Hvem er vi

Vi er en gruppe kvinder, som fandt sammen i forbindelse med planlægning og gennemførelse af International Human Rights March i dec. 2003 – jan. 2004 og vore efterfølgende rejser i Israel og Palæstina.

Herefter har vi fortsat vores arbejde for dialog, menneske-rettigheder og ikke-voldelige løsninger i samarbejde med de organisationer, vi efterhånden har fået kontakt med i Palæstina, Israel og Danmark.

Vores arbejde finansieres af medlemsbidrag, honorarer fra foredragsvirksomhed, tilskud fra fonde, fagforeninger m.v.

Hvad vil vi

Vi arbejder for at støtte de kræfter i Israel og Palæstina, der arbejder for en løsning på konflikten i området baseret på FN's Menneskerettighedserklæring samt de internationale konventioner, som fastlægger rammerne for den internationale retsorden Grundlaget for vores arbejde er Gandhis og Martin Luther Kings ikke-voldelige principper.

Vi ønsker

1. at støtte mennesker i begge lande ved at vise, at de ikke er alene i deres bestræbelser for at opnå fredelige og levedygtige løsninger.

2. at støtte alle bestræbelser på at stoppe volden og at skabe tryghed for alle i området.

3. at støtte de kræfter, som arbejder for genopbygning og udvikling.

4. at støtte de kræfter, som - når krisen er ovre - vil fremme samarbejde, venskab og forsoning.

Hvad gør vi

  1. Tager rundt til skoler, institutioner, foreninger m.v. med foredrag, film og billeder for at informere om situationen i området.
  2. Vi fortæller om, hvad vi har været vidne til under vore rejser i Palæstina og Israel.
  3. Arrangerer foredragsrækker - også i samarbejde med andre organisationer– om bl.a. den politiske situation i området, muren og flygtningenes situation.
  4. Informerer politikere i Folketinget og i Europaparlamentet om situationen i området for at påvirke dem til at indtage en mere aktiv rolle med henblik på at skabe løsninger på konflikten.
  5. Arbejder for at forbedre forholdene i israelske fængsler – især, men ikke alene – for de palæstinensiske kvinder og de mange børn under 18 år, som er spærret inde under forhold, der er i strid med internationale konventioner. – Som opmuntring for kvinderne og som påmindelse til fængslernes ledelse om, at vi holder øje, sender vi personlige hilsner til de enkelte fanger. På opfordring fra vore israelske og palæstinensiske samarbejdspartnere fører vi kampagner for bestemte fanger bl.a. ved at samle underskrifter og ved henvendelser til danske og israelske myndigheder.
  6. Deltager i den offentlige debat i medierne.
  7. Arrangerer dialogrejser til Palæstina og Israel, så deltagerne kan opleve forholdene ved selvsyn.