...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

Udenrigsminister Per Stig Møllers udtalelse om tribunalets Afslutningsdokument. 

UDENRIGSMINISTERIET

Til medlemmerne af Folketingets Udenrigsudvalg og deres stedfortrædere

Bilag Journalnummer
1 5.N.660., 28.C.28.f.199.

Kontor
Folkeretskontoret
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk

http://www.um.dk

Girokonto 3 00 18 06

7.april 2008

Vedlagt fremsendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 74 (URU - aim. del - spørgsmål 74) af 29. februar 2008 fra Folketingets Udenrigsudvalg vedrørende ministerens kommentar dl materiale omdelt i forbindelse med foretræde om Israel og folkeretten den 28. februar 2008, jf. URU aim. delbilag55 og56. 

Svar:

Regeringen ser med betydelig alvor på påstande om israelske overgreb mod befolkningen i de besatte områder.  Respekten for menneskerettighederne og demokratiske principper udgør et væsentligt element i Danmarks og EU’s dialog med Israel.  Dette fremgår af EU’s associeringsaftale med Israel, og spørgsmål om menneskerettigheder bliver taget op i de fora, hvor EU og Israel mødes.  Denne mekanisme, der har form af en – ikke sjældent kritisk – dialog, giver mulighed for indflydelse på menneskerettighedssituationen i Israel og de palæstinensiske områder.  Regeringen finder det væsentligt, at vi fortsætter med at udnytte de muligheder for at føre kritisk dialog med Israel, som ligger i associeringsaftalen, herunder om menneskerettighedssituationen i de besatte områder.  Respekt for menneskerettighederne og demokratiske principper er også væsentlige elementer i vort forhold til palæstinenserne, hvilket blandt andet afspejles af Danmarks og EU’s omfattende bistand. 

Fra dansk side vil man ligeledes fortsat i FN’s fora engagere sig i behandlingen af spørgsmål om overtrædelser af menneskerettighederne, herunder på FN’s årlige Generalforsamling i New York og under Menneskerettighedsrådets samlinger i Geneve.