Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Københavnertribunal 2008 

Konklusionerne fra Tribunalet om Israel og Folkeretten
afholdt den 26. og 27. januar 2008 i København

Seks danske eksperter har på baggrund af vidneudsagn afgivet disse konklusioner på disse 3 spørgsmål:

  1. Overholder de israelske myndigheder deres forpligtelser som besættelsesmagt over for palæstinensiske kvinder og børn i israelsk fangenskab?

Det er panelets opfattelse, at Israel ikke overholder sine forpligtelser i henhold til den 4. Geneve konvention. Panelet konkluderer, at der uden rimelig tvivl foreligger alvorlige krænkelser fra israelsk side på de her nævnte konventionsbestemmelser om retfærdig rettergang.

  1. Udsættes palæstinensiske kvinder og børn i israelsk fangenskab for en behandling, som bryder med internationale konventioner og FN’s torturkonvention?

I mange lande anvendes tortur, men oftest af politiet, for at få oplysninger eller en tilståelse. I Israel er tortur imidlertid også særdeles udbredt i fængsler, hvor den kun kan have til formål at ydmyge og nedbryde fangens personlighed. Dette lykkes i vidt omfang, og det rammer ikke alene den direkte torterede, men hele familien. Barnet, hvis forældre er torteret, oplever i vid udstrækning, at forældrene har mistet deres forældreevne, fordi de torterede efter torturen ikke magter at handle empatisk. Forældrene lider, hvad enten det er dem selv, der er torteret eller de ser resultaterne af tortur af deres børn. Da 40 procent af de palæstinensiske mænd har været fængslet – og de fleste torteret - er hele befolkningen således berørt. Mange lider af PTSD (post traumatic stress disorder), men som et af vidnerne bemærkede: De løslades fra et lukket fængsel, men kommer ud i samfundet, der er et åbent fængsel. De lider derfor ikke alene af PTSD, men også af CTSD (continuous traumatic stress disorder).

  1. Overholder Israel FN’s konvention om børns rettigheder, når det drejer sig om fængslede palæstinensiske børn.

Det er panelets opfattelse, at Israel ikke overholder sine forpligtelser i henhold til FN’s konvention om barnets rettigheder. Det står klart for panelet, at Israel på ingen måde overholder Børnekonventionen i relation til tilbageholdelse og fængsling af børn. 

Læs ekspertpanelets samlede redegørelse med baggrunden for konklusionerne her.

Links til FN-konventioner her

Se Baggrundsmateriale   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunal on Israel and International Law 
with focus on Palestinian women and children in Israel prisons  
 
Saturday 26 and Sunday 27 January 2008 in Copenhagen 

Please find the panel’s final document of conclusions and the list of its members. Read here 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

أجريت محكمة رمزية حول إسرائيل والقانون الدولي تركزّت على النساء والأطفال الفلسطينيين في كوبنهاعن في 26 و27 من شهر يناير/كانون الثاني عام 2008

اِقرأ استنتاج اللجنة هنا:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tribunal samedi 26 et dimanche 27 janvier 2008
Israël et le Droit international
Avec une attention spéciale pour les femmes et les enfants palestiniens emprisonnés 

Organisateurs : La Marche des Droits humains, Association ONU et le Centre Mandela. 
Conclusion du Panel -
Document final  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kronik i Politiken den 18.02.2008  læs her

Artikel i Berlingske Tidende  læs her

Tribunalets arrangører mødte Folketingets Udenrigsudvalg. læs her

Udenrigsminister Per Stig Møller kommenterer tribunalets Afslutningsdokument læs her

 

"Københavner Tribunalet"
en dokumentarfilm om palæstinensiske kvinder og børn i israelsk fangenskab. Instruktion Bjørn Tving Stauning. Dvd 46 min. Kastaniefilm 2008.

Filmen er optaget på Tribunalet om Israel og Folkeretten, som HRM sammen med FN-forbundet og Mandela Center arrangerede i januar 2008.

Filmen er en stærk, vedkommende, veldokumenteret og barsk film om behandlingen af kvinder og børn i israelsk fangenskab.

Filmen beskriver en retstilstand, som man ikke ville forvente i et land, som har status som EU’s privilegerede samarbejdspartner.

Med filmen følger et hæfte med baggrundsinformation, navne på vidner og ekspertpanel samt tribunalets afslutningsdokument.

Filmen kan i dansk eller engelsk version bestilles på hrm.info@gmail.com. Pris kr. 50 plus forsendelse.