hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

Internationale konventioner

FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1984)

http://www.menneskeret.dk/internationalt/fn/fn+om+tortur

http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r046.htm

Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (1979).

http://www.menneskeret.dk/internationalt/fn/fn+om+kvinder

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1965)

http://www.menneskeret.dk/internationalt/fn/fn+om+diskrimination

http://www.un.org/documents/ga/res/51/ares51-80.htm

Konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab (1948)

http://www.menneskeret.dk/internationalt/fn/fn+om+folkedrab

http://www.un.org/millennium/law/iv-1.htm

FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne

http://www.menneskeret.dk/internationalt/fn/fn's+verdenserklæring

http://www.un.org/Overview/rights.html

FN's Konvention om Barnets Rettigheder (1989)

http://www.menneskeret.dk/internationalt/fn/fn+om+børn

http://www.un.org/Overview/rights.html

International konvention om civile og politiske rettigheder (1966)

http://www.menneskeret.dk/internationalt/fn/fn+om+politiske+rettigheder

http://www.un.org/Overview/rights.html

Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (1966)

http://www.menneskeret.dk/internationalt/fn/fn+om+økonomiske+rettigheder

http://www.hrweb.org/legal/escr.html

IV. Genève-konvention af 12. august 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid

http://www.um.dk/Publikationer/UM/Dansk/Udenrigspolitik/HumanitaerFolkeret/ren.asp#p17

http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5