Defence Children International – Palestinian Section, 2. december 2004 meddeler følgende:

Palæstinensiske kvindelige fanger i Telmond fængslet i Israel har indledt sultestrejke for at protestere mod umenneskelig behandling

Den 30.november 2004 besøgte en advokat fra DCI/PS kvindeafdelingen i Telmond fængslet, hvor han havde lejlighed til at tale med den internerede palæstinenser Samah Abdallah.

Samah berettede om en episode søndag den 28. november 2004.

De kvindelige fanger i Telmond fængslet opholdt sig, som de plejede, i fængselsgården. Inden den afsatte tid til gårdturen var forbi, gav fængselsledelsen ordre til, at kvinderne og pigerne skulle tilbage til deres celler. De palæstinensiske fangers repræsentant, Amne Mouna (Amina Mouna), klagede til vagterne - det var for tidligt at gå indenfor. Da hun gjorde det, blev hun slået voldsomt af en gruppe fængselsvagter og bragt til afstraffelsescellerne, som er kolde, nøgne rum uden senge, uden opvarmning og uden dagslys.

I protest mod den måde fængslets ledelse behandler de palæstinensiske fanger og især i protest mod pryglingen af deres talskvinde og den efterfølgende isolation af hende, begyndte de tilbageblevne palæstinensiske kvinder at råbe og skrige. Vagterne sendte så tropper ind, som bevæbnet med stave, vandslanger og tåregas angreb kvinderne med vand og tåregas. Som følge af det voldsomme angreb er der frygt for, at fangen Sana Amer har brækket en arm og et ben, mens to andre palæstinensiske fanger, Suad Ghazal og Asma´ Hussain, begge sandsynligvis fik brækket en arm. Mange andre fanger blev også skadet af vagterne.

Fængselsledelsen sørgede hverken for lægehjælp eller førstehjælp. I stedet anbragte de yderligere 13 fanger i afstraffelsesceller.

For de fanger, der vendte tilbage til deres celler, ventede yderligere repressalier. Fængselsledelsen konfiskerede alle elektriske apparater samt de personlige forråd af mad og cigaretter, som kvinderne havde købt for deres egne penge i kantinen. For at gøre de elendige forhold, som de indsatte lever under, endnu værre sprøjtede vagterne med fuldt overlæg koldt vand ud over fangernes ejendele og gennemvædede deres madrasser og tøj. Da det som bekendt er vinter, var kvinderne ikke i stand til at tørre deres sengetøj og var derfor tvunget til at sove i deres kolde, våde senge. Fængselsledelsen lukkede for strøm og vand til fangerne, og lugten af tåregas vedblev at hænge i cellerne.

Den, der lider mest, er Noor, Manal Ghanem’s etårige søn. Han er født i fængslet den 10.oktober 2003 og har aldrig været uden for Telmond fængslets mure. Noor blev også angrebet med vand og tåregas og pådrog sig en alvorlig forkølelse. Han har ikke modtaget lægehjælp.

Samah fortalte også DCI/PS’s advokat følgende: i løbet af den sidste uge i november er 30 kvindelige fanger blevet flyttet fra kvindefængslet i Ramle (Neve Tirtza) til kvindeafdelingen i Telmond. Med 56 kvindelige fanger i Telmond var pladsmangel i forvejen et problem. Men nu, hvor de indespærrede kvinders antal er steget til 86, er overbefolkningen blevet et alvorligt problem. Cellerne, der er beregnet til to, huser nu fem personer.

De palæstinensiske kvindelige fanger i Telmond, blandt dem mindst fem under 18 år, har indledt en sultestrejke i protest mod den mishandling, de udsættes for af fængslets ledelse og for at protestere mod de usle forhold, de påføres.

DCI/PS vil overvåge situationen i Telmond og udsende yderligere orientering.

Ønskes yderligere information kan DCI/PS kontaktes på telefon +972(0)2 240 7530 / Research & International Advocacy Unit - www.dci-pal.org eller infor@dci-pal.org