Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk
Nyhedsbreve om fangerne:

Nyhedsbrev april 2017
Den 17. april 2017 – den dag som i Palæstina markeres som de politiske fangers nationaldag - indledte de voksne politiske fanger af begge køn en sultestrejke. Efter et par uger begyndte også fangernes pårørende at sultestrejke i solidaritet. Sultestrejken var blevet en bevægelse. Efter 40 dage var de israelske fængsels­myndigheder blevet møre og gik ind på en række af fangernes krav, blandt andet forbedring af de stærkt kritisable forhold omkring familiebesøg i fængslerne. Mere herom i næste nyhedsbrev. O.a

Nyhedsbrev oktober 2016
Dette nyhedsbrev handler primært om de umenneskelige transporter de palæstinsiske fanger udsættes for, når de føres fra fængel til retssal.

Nyhedsbrev juni 2016

Kvinder der meddeler sig via Facebook risikerer fængselsdomme
Umenneskelige transporter til og fra retssalen
Ikke at få besøg af sine børn i fængslet

Nyhedsbrev april 2016
Om kvindelige palæstinensiske fangers umenneskelige forhold og behandling i israelske fængsler. 
Manglende lægebehandling, frygtelige forhold omkrig besøg af deres børn og nære pårørende. 

Nyhedsbrev februar 2016
Der er 12 mindreårige palæstinenske børn i israelske fængsler. Nogle er blevet såret af israelske soldater. Transporten til behandling sker på en sådan måde, at børnene påføres yderligere smerter. 

Nyhedsbrev december 2015
Om forholdene ved transport af fanger til retten og fra et fængsel til et andet.   
Om forebyggende arrestationer af kvinder og mindreåríge.

Nyhedsbrev september 2014
Bombninger i Gaza

Nyhedsbrev april. 2014De israelske myndigheder er begyndt at foretage hemmelige anholdelser.
En hemmelig anholdelse indebærer et absolut forbud mod offentliggørelse af omstændighederne ved arrestationen, og arrestantens advokat, som kan forbydes at møde sin klient, har end ikke ret til at underrette arrestantens familie.

Nyhedsbrev jan. 2014
Den hårde vinter har afsløret et nyt, alvorligt problem for de palæstinensiske kvindelige fanger i israelske fængsler. Kvinderne er henvist til at købe vintersko og tæpper til ågerpris i kantineudsalget for at kunne holde varmen.

Nyhedsbrev sept. 2013
Breve til fangerne bliver tilbageholdt - De kvindelige fanger udsættes for unødig lidelse under transport fra fængsel til retsbygning


Nyhedsbrev juli 2013

En af de kvindelige fanger blev indlagt. På hospitalet blev hun bundet til sengen, og efter operationen bandt vagterne hende på sådan måde, at hun ikke kunne røre sig: På højre arm og venstre ben eller omvendt.

Nyhedsbrev maj 2013
Fangerne protesterer over grov forsømmelighed fra fængselslægens side. Lægen undlod at få Lina Jarbuni indlagt til en aftalt operation. Lina har måttet leve i et smertehelvede i over et år. 

Nyhedsbrev marts 2013
På grund af ubehageligheder fra fængselsmyndighedernes side prøver de kvindelige fanger så vidt muligt at undgå at komme på hospitalet, selv ved alvorlige helbredsproblemer.

Nyhedsbrev oktober 2012
Der befinder sig pt. 10 kvindelige politiske fanger i israelske fængsler.

Nyhedsbrev august 2012 
Der befinder sig p.t. otte kvindelige politiske fanger i det israelske Hasharon fængsel

Nyhedsbrev juni 2012
Lina Jarbuni, politisk fange igennem ti år, fik tillægsstraf for at have deltaget i forårets sultestrejke og blev derefter både plaget og ydmyget på hospitalet. - En række kvindegrupper med base i Israel, bl.a. WOFPP, har på en konference besluttet at udvikle fælles aktiviteter til fordel for de politiske fanger i israelsk fængsel.

Nyhedsbrev april 2012
Nyhedsbrev om de kvindelige palæstinensiske fanger i israelske fængsler og om politisk aktive israelske kvinder, som i stigende grad indkaldes til forhør af de israelske sikkerhedstjenester. Læs nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev marts 2012
"Hana Shalabi løsladt i oktober 2011, påny arresteret februar 2012, igen uden anklage og rettergang. Hana gik i sultestrejke mod administrative tilbageholdelser, voldelige arrestationer og mishandling under forhør."  

Nyhedsbrev januar 2012
Ikke alle kvindelige fanger er løsladt i forbindelse med fangeudvekslingen.

Nyhedsbrev oktober 2011
27 kvindelige fanger frigivet.

Nyhedsbrev september 2011
Fængselsmyndighederne udvider chikanerierne: Tilladt læsestof konfiskeres, køletasker (til vandflasker) forbydes, håndarbejdsartikler fra Røde Kors udleveres ikke.

Nyhedsbrev juli 2011
De kvindelige politiske fanger udsættes for nye restriktioner

Nyhedsbrev maj 2011
Den israelske Womens Organization for Political Prisoners skriver i sit seneste nyhedsbrev om bl.a. den brutale mishandling, en ung kvinde fra Jerusalem blev udsat for, da hun blev arresteret administrativt for anden gang og senere afhørt. 

Nyhedsbrev april 2011
Svært at opnå besøgstilladelse til familiemedlemmer - natlig razzia i celle - straffet for at returnere måltid i solidaritet med sultestrejkende fange

Nyhedsbrev marts 2011
Appel og status i anledning af Den Internationale Kvindedag

Nyhedsbrev januar 2011
Kvinderne nægtes stadig læge- og tandlægebehandling. Særligt barske forhold for kvindelig fange fra Gaza.

Nyhedsbreve fra 2010 og tilbage til 2003 kan ses ved henvendelse til Anne Lund. 
Mail anne.lund@ofir.dk

Nyhedsbrev december 2010
WOFPP's advokat sikrede, at kvinderne i Dasmoon Fængslet blev evakueret under storbranden i Nordisrael.

Nyhedsbrev september 2010
Tidligere tilbageholdt fange, som blev udvekslet mod Gilad Shalit-video tilbageholdes igen og forhøres under stor brutalitet. 
Ulidelige forhold i Hasharon Fængslet. 

Nyhedsbrev juli 2010
Advokat Shirin 'Isawi tilbageholdes stadig administrativt. Ydmygende gennemsøgning i Damoon Fængslet. Militærnægter tilbageholdes i militærfængsel.

Nyhedsbrev maj 2010
Kvinderne straffes for deres deltagelse i sultestrejken i april.
Advokat Shirin 'Isawi, som arbejder som advokat for fanger er anholdt. Hun gennemgår nedværdigende og pinefulde forhør. Advokaten tilbageholdes uden anklage.

Nyhedsbrev april 2010
Den 1. april indledte alle palæstinensiske politiske fanger en måneds sultestrejke. De strejkende kræver, at Israel sikrer fangerne kontakt til deres familier, sådan som internationale konventioner i øvrigt foreskriver. 

Den 18. marts 2010 modtog HRM brev fra den israelske ambassade med oplysning om, at man har taget vores henvendelse fra 28. januar 2010 til efterretning.

Nyhedsbrev februar 2010
WOFPP's advokat arbejder for at udbedre helt umenneskelige forhold i Damoon Fængslet hvor 15 af de kvindelige fanger opholder sig. Kvinde fra Gaza, som er fængslet siden 2005, nægtes fortsat familiebesøg.

Brev til den israelske ambassadør
Den 28. januar 2010 sendte HRM et brev til den israelske ambassadør i Danmark Arthur Avnon, hvor vi påpegede nogle af de forhold, som fremgik af Nyhedsbrevet fra december 2009. Den 7. marts 2010 har ambassadøren endnu ikke svaret. 
Læs henvendelsen på dansk og engelsk her

Nyhedsbrev december 2009
Mange kvinder er løsladt, men forholdene under forhør og i cellerne er blevet barskere.

Nyhedsbrev oktober 2009
Fatmah elZuk og hendes søn Yousef på 21 måneder er blevet løsladt sammen med 19 andre kvinder. Chikanerierne over for de 33 tilbageblevne kvinder fortsætter.

Brev til de israelske fængselsmyndigheder i Ramle
Den 22. september 2009 sendte Human Rights March nedenstående brev til de israelske fængselsmyndigheder i Ramle. HRM reagerede på baggrund af en "urgent appeal" fra WOFPP. Den unge kvinde blev løsladt 2. oktober 2009 sammen med 19 andre kvinder i forbindelse med udlevering af Shalit videoen.
Protest

Nyhedsbrev august 2009
Fatmah elZuq fra Gaza, som er mor ti ni børn - den yngste er 1½ år og født i fængslet - har sammen med WOFPP's advokat tilkæmpet sig ret til at modtage advokatbistand i fængslet.

Nyhedsbrev juni 2009
Ydmygende og brutal behandling af de palæstinensiske kvinder i fængslerne og under transporter.

Nyhedsbrev april 2009
Kvinderne udsættes konstant for chikaner. Anbringes sammen med kriminelle, nægtes at modtage bøger og sko. TV-kanaler afbrydes og  familiebesøg forhindres.

Nyhedsbrev februar 2009
Myndighederne afviser klage over forholdene i cellerne - de finder dem passende

Nyhedsbrev december 2008
To unge piger tilbageholdes på 6. måned. Forholdene i cellerne er ulidelige.

Nyhedsbrev oktober 2008
Aktiviteter for løsladelse af to mindreårige. Den israelske Advokatforening rapporterer om forholdene i fængslerne. Fire israelske kvinder fængslet, da de nægter militærtjeneste.

Nyhedsbrev august 2008
Der er i øjeblikket 80 kvindelige politiske fanger i israelske fængsler

Nyhedsbrev juli 2008
Fangernes ret til uddannelse er konventionsbestemt., men de israelske fængselsmyndighederne  obstruerer fangernes reelle mulighed for at uddanne sig.

Nyhedsbrev maj 2008
Fem kvinder tilbageholdes administrativt. Nura elHashlamon kæmper stadig for sin frigivelse. Khaula Zitawa kræver at hendes baby bliver hos hende i fængslet.

 
Nura elHashlamon kæmper for løsladelse. En hilsen fra verdens yngste fange på Palæstinensiske Fangers Dag.

Nyhedsbrev februar 2008
Meget koldt og fugtigt i cellerne i Hasharon. Amina Mouna (Amne Muna) flyttet til bedre forhold. Hun har fået udleveret ca. 300 breve. Fatmah elZuk har født en lille dreng.

Amina Mouna og Nura elHashlamon sultestrejker. Parlamentsmedlem tilbageholdt under barske forhold.

Nyhedsbrev november 2007
Amina Mouna flyttet til anden afdeling. Parlamnentsmedlem arresteret. Klage over cellernes mørke og fugt blev afvist.

Amina Mouna stadig i isolation. 'Abeer 'Uda deler nu skæbne med hende. De to kvinder i Neve Tirza Fængslet  ydmyges af mandlige fangevogtere.
 
 Nyhedsbrev august 2007
Overophedede celler uden dagslys. Kakerlakker i de små celler bekæmpes med gift. Amina Muna i isolation på 12. måned.

Nyhedsbrev juli 2007
Der er nu to babyer i Hasharon Fængslet. Samar Sbih, mor til babyen Baraa har fået afslag på løsladelse. Amina (Amne) Mouna isoleret på 10. måned.

Nyhedsbrev maj 2007
Amina Muna i isolation på 9. måned. WOFPP's indgriben sikrer fangers deltagelse i adgangsprøve til universitetet.

Nyhedsbrev april 2007
Manal Ghanim endeligt løsladt. Hårdhændet tandbehandling. Uspiselig mad. Amne Muna's isolation forlænget.

Nyhedsbrev februar 2007
Fangerne flyttes stadig mellem fængslerne. Amne Muna, fangernes talskvinde holdes på sjette måned i isolation. Hiam elBaiad protesterer mod sin barske anholdelse ved at sultestrejke.

Nyhedsbrev december 2006
Kvinderne fryser. De mangler varmt tøj, tæpper og el-ovne i de fugtige rum. Wofpp beder om økonomisk støtte.

Overflytninger som chikane - Fangekonti blokeres -  Flere administrative tilbageholdelser
Familier møder forgæves - Amme Mona under torturlignende forhold - WOFPP mangler donationer
 
Nyhedsbrev september 2006
Overflytninger - Sultestrejker - Amme Mona i isolation - Flere administrative tilbageholdelser

Nyhedsbrev juli 2006
Forholdene forværret - Hasharon fængsel - Neve Tirza fængsel - Etaf Alian og Manal Ghanim

Nyhedsbrev juni 2006
Kantinekonto - Sultestrejke - Tandpleje - Fødsel - Nye fanger - Løsladelser

Nyhedsbrev april 2006
Advokatens adgang til fangerne - Familiebesøg - Bøger og selvstudier - Tillægsstraffe og domme - Nye fanger- Løsladelser - Send et bidrag

Nyhedsbrev marts 2006
Etaf Alyan, ny fange - Familiebesøg - Breve fra udlandet - Fangeskæbner - Dom

Nyhedsbrev januar 2006
Vinter i Hasharon - Appeller om prøveløsladelse - Nye fanger - Neve Tirtza fængsel.

Nyhedsbrev december 2005
Hasharon Fængsel - Utøj - Kantineforhold - Bøder - Sportsudstyr - Domme - Nye fanger - Løsladelser

Nyhedsbrev oktober 2005
Kampagnen for Manals løsladelse fortsætter - Selvstudier - Fangeskæbner - Nye fanger - Ingen adgang for advokat

Nyhedsbrev juli 2005
Hasharon fængsel - Fritidspauser - Selvstudier - Breve - Familiebesøg - Manal Ghanem - Nye fanger - Løsladelser - Neve Tirtza Fængsel

Nyhedsbrev maj 2005
Familiebesøg - Sundhedstilstand - undervisning og uddannelse - Kantineforhold - fremskridt

Palæstinensiske kvinder sultestrejker  dec.2004

Nyhedsbrev august 2004

Nyhedsbrev marts 2004 
Hasharon fængsel, mishandling af fangerne, Hakishon arresthus, israelske kvindelige militærnægtere 
 
Nyhedsbrev dec. 2003
Neve Tirza fængsel, spædbørn i fængsel, mishandling af fangerne, domme, løsladelser, advokaternes arbejdsforhold

TOP