Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 27.01.2019

Forside

Seneste nyt
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel. & Fax: +972-3-5227124
E-mail:
info@wofpp.org 
www.wofpp.org

__________________________________________________________________  

Nyhedsbrev fra april 2017 

[Den 17. april 2017 – den dag som i Palæstina markeres som de politiske fangers nationaldag - indledte de voksne politiske fanger af begge køn en sultestrejke. Efter et par uger begyndte også fangernes pårørende at sultestrejke i solidaritet. Sultestrejken var blevet en bevægelse. Efter 40 dage var de israelske fængsels­myndigheder blevet møre og gik ind på en række af fangernes krav, blandt andet forbedring af de stærkt kritisable forhold omkring familiebesøg i fængslerne. Mere herom i næste nyhedsbrev. O.a.]


Nyhedsbrev April 2017

Desværre er vi ikke i stand til i skrivende stund at melde om nogen forbed­ringer i fangernes situation i forhold til 2016.

Palæstinensiske fangestøtte-grupper har opgjort, at israelske sikkerhedsstyrker i 2016 har arresteret 6.440 palæstinensiske mænd, kvinder og mindre­årige. Det fremgår af en rapport fra 1. januar 2017.

Sikkerhedsstyrkernes skydegale fremfærd i 2016 fortsatte med uformindsket styrke. Drab og nedskydning af palæstinensere er blevet hverdagskost i de besatte områder og ved kontrol­posterne.

En anden almindelig foreteelse i 2016 var hårdheden i strafudmålingen. Både straffens længde og bødens størrelse blev skærpet over for palæstinensere med folkeregisteradresse i Østjerusalem og omegn.

I dette nyhedsbrev vil vi især give eksempler på domme over kvindelige indsatte fra Øst­jerusalem og omegn.

Asraa al-Ja’abis blev idømt 11 års fængsel og en bøde på 20.000 NIS (svarende til knapt 40.000 kr.). Som tidligere beskrevet har Asraa pådraget sig alvorlige forbrændinger. I skrivende stund er hendes tilstand stadig alvorlig, og hun har brug for vedvarende behandling.

Shuruk Daweiat, som kom til skade under anholdelsen, blev idømt 16 års fængsel og en bøde på 80.000 NIS (knapt 160.000 kr.).

Den mindreårige N. A., som kom til skade under anholdelsen, blev idømt 13½ års fængsel og en bøde på 30.000 NIS (knapt 60.000 kr.).

Tilsvarende sager blev rejst mod mindreårige piger ved militære domstole, som idømte pigerne straffe på op til tre års fængsel og bøder på op til 5.000 NIS (knapt 10.000 kr.).

Et fænomen, der vækker bekymring, er indskrænkningen i antallet af besøgstilladelser til familiemedlemmer. Vi hører fra flere og flere kvindelige fanger og deres familier (som vi møder i retssalene), at de bliver nægtet besøg. Det er tilmed sket, at en gyldig besøgstilladelse er blevet annulleret ved en kontrolpost. I andre tilfælde ved de pårørende aldrig, om de får endnu en tilladelse.

Det er i særdeles hårdt for forældrene til unge, som er kommet til skade. For eksempel:

A.B. var tilbageholdt i to måneder. Hun fik lov til at se sin mor én gang. Hendes far fik ikke besøgstilladelse.

L.B. var tilbageholdt i et år og to måneder. I den tid fik hun besøg af sin mor tre gange; hendes far fik ikke besøgstilladelse.

T. H. var tilbageholdt i ti måneder. Hendes far besøgte hende to gange, hendes mor én gang.  Den anden gang fik moderen ikke lov til at passere kontrolposten.

N. S. var tilbageholdt i ti måneder sammen med T. H. Hendes far havde besøgt hendes én gang, men næste gang blev han stoppet ved kontrolposten. Hendes mor fik besøgstilladelse, men blev stoppet ved kontrolposten.

Det er værd at notere sig, at det er familien som forsyner den indsatte med tøj, og fanger som ikke får besøg, mangler altid ordentlig beklædning.

Når vi er til stede i retslokalet, møder vi altid pårørende til den fange, hvis sag er for. De vil ikke gå glip af muligheden for se deres kære, tale med hende, udveksle nyt. Mange gange er de taget af sted før daggry og vender først hjem ud på aftenen. Fremmøde i retten bliver ofte et alternativ til besøg i fængslet.

Vi har endvidere bemærket, at der er sket et fald i Internationalt Røde Kors’ aktiviteter, både hvad angår besøg, men også med hensyn til at fremskaffe håndarbejdsartikler til fangerne.

Administrative tilbageholdelse

Der er omkring 500 palæstinensiske administrative fanger (det nøjagtige tal er ikke tilgænge­ligt, og tallet ændrer sig hver dag). Administrativ tilbageholdelse betyder, at der ikke rejses sigtelse, og retssagen bygger som regel på hemmeligt efterretningsmateriale. I skrivende stund er to af kvinderne tilbageholdt administrativt:

Sabah Feroun, 34 år og mor til fire, fra Azarrieh nær Jerusalem. Sabah blev tilbageholdt den 19. juni 2016 som følge af et opslag, hun havde lagt på Facebook. Siden da er tilbageholdelse af hende blevet forlænget to gange, senest med fire måneder i februar 2017. Dermed er Sabah den kvindelige fange, som har siddet længst efter administrative bestemmelser siden oktober 2015.

Ihsan Dababseh, 31 år, fra Nuba, Hebron distrikt, blev arresteret den 27. februar 2017. Dommen mod hende lyder på seks måneders administrativt indespærring. Ihsan er en exfange. Første gang hun blev tilbageholdt, var den 11. september 2007. Da lød dommen på 22 måneders fængsel. Næste gang var den 13. oktober 2014, hvor hun fik 20 måneders administrativt.

Transport til retslokalet (“Postaen”)

Her er der sket visse ændringer. De sidste par gange, hvor kvindelige fanger skulle transpor­teres fra Damon fængsel (Carmelbjerget) og HaSharon fængsel (Tel Mond) til den militære domstol i Ofer, kørte frem og tilbage samme dag. Vi ved endnu ikke, om dette bliver normal praksis, eller om det er midlertidigt. Men fanger, hvis sager skal for Salem militærdomstol og Haifa distriktsdomstol transporteres dagen før fra fængslet til Kishon arresthus (Jalame). Det betyder, at fangerne er nødt til at medbringe en masse fornødenheder, såsom lagen, hånd­klæde, toiletsager og forplejning, alt sammen noget fængslet skulle sørge for, men ikke gør. Samme behandling oplever de kvindelige fanger, som skal for retten i Jerusalem og Beer Sheva, også de skal af sted dagen før retsmødet.

I skrivende stund er der 55 kvindelige politiske fanger i israelsk fængsel – 35 sidder i Hasharon (Tel Mond), heraf 10 mindreårige, 16 i Damon (Carmelbjerget), 1 i Neve Tirza (Ramle) og 1 i Petach Tikva arresthus samt 1 tilskadekommen kvinde på hospital. 12 kvinder er kommet til skade under deres arrestation.

HaSharon fængsel (Tel Mond)

Ledelsen af HaSharon fængsel har besluttet at renovere fløj 11. I de måneder, arbejdet står på, vil nogle af kvinderne blive flyttet til Damon fængsel; de øvrige, herunder en mindreårig, bliver flytte til den mindre fløj 2.

Materiale til håndarbejde

I de forgangne seks måneder har familierne ikke måttet have håndarbejdsmateriale med ind i fængslerne. De sidste par år har det ellers fungeret sådan, at fangerne fra deres familier fik materiale til håndarbejde hver fjerde måned – det hele på én gang. Dette er indlysende en vigtig ting: mange fanger bruger timevis på håndarbejde, og flere af dem er blevet så dygtige, at de kan betragtes som faglærte inden for broderi. Håndarbejde er en form for rehabilitering, som hjælper kvinderne til at finde arbejde, når de en dag bliver løsladt.

WOFPPs’ juridiske konsulent Taghreed Jahshan har ført en omfattende korrespondance I denne sag, men alle anmodninger er blevet afvist. Fængselsmyndigheder foreslår, at materiale til håndarbejde skal købes i kantinekiosken, hvilket selv sagt er udelukket på grund af de høje priser, det har mange af kvinderne slet ikke råd til. Der var ikke andet at gøre end at gå til en domstol. Advokat Yaman Zidan fra Styrelsen for Nuværende og Tidligere Fanger (førhen et ministerium under det palæstinensiske selvstyre) repræsenterede de kvindelige fangers talsperson Lina Jarbouni i retten på de kvindelige fangers vegne. Taghreed Jahshan står bi og bakker op. Der har været afholdt to retsmøder om sagen, stadig uden at nå en afgørelse.

Fangerne er begyndt at læse op til Tahujihi (en slags studentereksamen).

Bogsituationen er fremdeles uacceptabel, fangerne højst må have en bog hos sig pr. måned.

Brevsituationen er uændret: fangerne får stadig ikke breve, der bliver sendt fra udlandet. Vi vil gerne benytte lejligheden her til at takke alle jer i udlandet, som støtter de kvindelige fanger ved fortsat at skrive til dem.

Sikkerhedsstyrkerne forfølger stadig de fanger, som blev sat fri i forbindelse med frigivelsen af Gilad Shalit. Det er sket helt åbenlyst i Randa Shhatits tilfælde. Randa blev frigivet i oktober 2011 som led i aftalen, men tilbageholdt igen i august 2016. Det skete ved et “mobilt” checkpoint, hvor hun kom i bil med sin mor og lille datter, der skulle til læge i Betlehem. Efter to ugers tilbageholdelse i HaSharon fængsel fulgt af husarrest blev Randa løsladt den 3. januar 2017. Kort efter, da hun og familien var på vej hjem fra en forlovelses­fest den 20. januar 2017, blev hun igen tilbageholdt ved et checkpoint og sat i isolationscelle i 18 dage, afsondret fra de andre fanger i HaSharon fængsel. Hun blev sat på fri fod, da hun havde betalt en bøde på 10.000 NIS (knapt 20.000 kr.). Efter sin løsladelse i forbindelse med Shalit-aftalen giftede Randa sig og har nu tre små børn. Vi håber, at de israelske myndigheder omsider vil lade hende i fred.

Det er os en glæde at kunne meddele, at Lina Jarbouni fra Arabah Elbatouf i Galilæa/Israel er blevet løsladt den 16. april 2017. Lina blev arresteret den 18. april 2002 og er dermed den længst siddende kvindelige fange. I Hasharon fængslet var Lina talsperson for de kvindelige fanger. Vi ønsker Lina held og lykke.

leena on the day of release
Lina Jarbouni på tidspunktet for sin løsladelse efter 12 år i fængsel

Siden 1974 er de palæstinensiske fangers dag blevet markeret hvert år den 17. april. På denne nationale mærkedag udtrykker palæstinenserne støtte og solidaritet med alle de mænd og kvinder, som Israel har fængslet, og med deres familier.

For solidaritet med de palæstinensiske politiske fanger og for deres løsladelse

På grund af det store antal indespærrede kvinder tager WOFPP rundt til to fængsler, Damon og Hasharon; og besøgene er blevet hyppigere. De mindreårige fanger, der er spærret inde for første gang, kræver særlig opmærksomhed. Desuden påtager vi os at bistå de fanger, som kom til skade under anholdelsen, hvilket er et nyt arbejdsfelt for os. Samtidigt fortsætter vi med at overvære retsmøderne ved de militære domstole. Det ekstra arbejde har sat vores i forvejen trængte økonomi under pres, så kontante bidrag vil blive modtaget med megen taknemmelighed.

Støt fangerne

Bidrag kan sendes til Human Rights March’ konto i Merkur bank: 8401 – 11 66 380. Alle beløb formidles ubeskåret til WOFPP af Human Rights March.