Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 27.01.2019

Forside

Seneste nyt
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Women´s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel.
& Fax: +972-3-5227124
E-mail:
info@wofpp.org 
www.wofpp.org

Nyhedsbrev oktober 2016

Læs blandt andet

Opslidende tre dage lange transporter mellem fængsel og retsbygning

_________________________________________________________________  

Dette nyhedsbrev handler overvejende om de trængsler, fangerne må igennem under transporten til og fra fængsel og retssal i den specialbyggede transportvogn kaldet ”postaen”.

In 2008 afleverede Adalah – som er paraply for Juridisk Center for det Arabiske Mindretals Rettigheder i Israel, Læger for Menneskerettigheder-Israel, og Haifa Universitetsklinik for Fangers Rettigheder – en klage til Israels højesteret vedrørende transporten i “postaen”. Klagen blev trukket tilbage i juli 2010, da retten fastslog, at der var taget hånd om de fleste af klagepunkterne under højesterets behandling af sagen.

I årenes løb har vi vedholdende gjort opmærksom på, at fangerne til stadighed klager over, at transport­forholdene  ikke har ændret sig, men snarere er blevet endnu mere barske.

WOFPP’s juridiske rådgiver, Taghreed Jahshan, har flere gange informeret de førnævnte klagere om, at situationen er forværret, siden de trak klagen tilbage.

Følgende beretning modtog Taghreed Jahshan af Hifa’a Abu Sbeh, som er fange i Damon fængsel.

Nogle politiske fanger i Damon får deres sag behandlet ved Ofer militærdomstol (ved Ramallah). Den strabadserende tur varer tre dage!

Dag et – fra Damon til Hasharon fængsel

Den indsatte føres fra fængslet ud i “postaen”. Hun medbringer en til to poser med tøj og madvarer. “Postaen” kan være stor eller lille, og der kan allerede være mandlige fanger om bord. Første stop på turen er Karmel fængsel (ved Haifa), her samles nye fanger op. Derfra går det videre til Kishon vare­tægtsfængsel (Jalameh). Under hele forløbet sidder kvinderne to-tre timer i “postaen”, om sommeren uden luftafkøling, om vinteren uden opvarmning. Næste stop er Hasharon fængsel, hvor de indsatte holdes i en såkaldt overgangsfløj sammen med kriminelle kvindelige fanger, dog i forskellige celler. Hvis fangerne ankommer efter frokost, år de først noget at spise til aften.

Dag to – fra Hasharon fængsel til Ofer militærdomstol

Ved tre-firetiden om morgenen lukkes fangerne ud af overgangsfløjen og ind i venteværelset (efter kropvisitering). Her sidder de indtil klokken seks. De har deres ejendele med sig. Deres arme og ben er låst med plastikstrips, sommetider er flere fanger lænket sammen ad gangen. Det siger sig selv, at to fanger, som er spændt fast til hinandens håndled eller ankler, har svært ved at gå, især på trapper, alt imens de bærer rundt på deres ejendele, som skal væk fra overgangsfløjen og parkeres et andet sted i Hasharon fængsel for så at blive samlet op på tilbageturen.

Efter endnu en kropsvisitering losses de ind i ”postaen”, som de nu skal dele med kriminelle og politiske fanger af  hankøn samt andre kvindelige politiske fanger. Fra Hasharon køres de til Ramleh fængsel. Hvis de af en eller anden grund skal skifte køretøj undervejs og det regner, uanset årstiden, må de beholde det våde tøj på indtil aften. Hvis der ikke er brug for at skifte køretøj, har fangerne bare at blive i ”postaen”. Opholdet ved Ramleh fængsel varer to-tre timer. Og ikke at forglemme: Fangerne skal blive i det overfyldte køretøj med små vinduer og uden aircondition, og de må ikke komme på wc eller få en tår vand.

Næste stop er Ofer militærdomstol. Fangerne føres ind i venteværelset, som er i en rædselsfuld

tilstand – beskidt, gulvet sjasket med vand, og siddepladserne af sten er kolde og ubekvemme. Fangerne får udleveret en slags frokost, men da ingredienserne er rodet sammen i beholderen, er den alt i alt uspiselig.

Under opholdet i militærdomstolen er det normen, at fangerne behandles groft af de kvindelige vagter. Det skal huskes, at dette er en lejlighed for fangerne til at gense deres familier og veksle et par ord med dem. Når retsmøderne er slut – ofte har de kun varet et par minutter, hvilket snarere er reglen end undtagelsen, fordi de udsættes – trækker vagterne af med de indsatte, så de ikke når at sige farvel til deres pårørende eller tale kort med deres forsvarere eller modtage et referat af retsmødet.

Retsmøderne plejer at slutte ud på eftermiddagen, og så påbegyndes turen tilbage til fængslet, via Ramleh fængsel, hvor de indsatte må sidde og vente tre-fire timer i “postaen”. Ved 21-22-tiden er de fremme Hasharon, hvor de anbringes i overgangsfløjen. Mad og drikke får de selvsagt først næste morgen. Det hører med, at overgangsfløjen er snavset, fangerne har ikke adgang til rengøringsmidler eller en gulvskrubbe, både for at kunne gøre gulvet rent og for at fjerne det vand fra bruserne, som løber ind i cellerne. Der er som for lidt plads til alle fangerne, luften i cellerne bliver kvalm, og de tilgitrede vinduer er lukket udefra med en metalplade.

Dag tre – fra Hasharon til Damon fængsel

Ved syvtiden bliver fangerne samlet i venteværelset. Her kan de godt sidde et par timer, før de losses over i “postaen”. Der gøres de sædvanlige ophold undervejs: ved Kishon varetægtscenter går der nemt et par timer med at sætte nogle fanger af og få nye om bord, processen gentages ved Karmel fængsel, og herfra kører de omsider til Damon fængsel. Som om det ikke er nok, må de også her vente op til tre timer i venteværelset, før de lukkes ind deres egne celler.

Disse transporter er så udmarvende, at mange indsatte beder deres forsvarer om at skaffe tilladelse til, at de ikke behøver at være personligt til stede ved retsmøderne.  Domstolen plejer ikke at give den slags tilladelser, heller ikke selv om de ved, at anklagemyndigheden vil bede om udsættelse.

Kort om fangen Hifa’a Abu Sbeh

Hifa’a er 37 år, bosat i Hebron, gift og mor til seks, hvoraf den yngste er to og den ældste 18 år. Hifa’a er leder af en privat grundskole og aktiv i adskillige velgørende foreninger. Hun er forkvinde for Sammenslutningen af børnehaver og privatskoler i Hebron, bestyrelsesmedlem i Demokrati­centeret i Ramallah samt international human resources træner. Hun blev arresteret på bopælen den 14. december 2015 og har været igennem udmattende forhør.

Besættelsens systematiske kampagne mod det palæstinensiske civilsamfund afslører, at man betragter Hifa’a som en risikofaktor og vil gøre alt for at holde hende bag tremmer.

Hasharon fængsel (Tel Mond)

Hasharon fængsel har 40 kvindelige politiske fanger, heraf 12 mindreårige i alderen 15-17 år og 12 kvinder mellem 15 og 45,som blev ilde tilredt af sikkerhedsstyrkerne under deres anholdelse.

I slutningen af juli deltog kvinderne i de politiske fangers sultestrejke i solidaritet med den sultestrejkende fange Bilal Qayed. Alle politiske fanger var med, og siden da har fængsels­myndighederne som kollektiv afstraffelse afskåret de politiske fanger i alle fængsler fra se den palæstinensiske tv-kanal Ma’ans udsendelser fra Vestbredden.

De kvindelige fanger i Hasharon, hvis sager føres ved Salem militærdomstol (nord for Jenin), flyttes til Kishon varetægtscenter dagen før retsmødet og køres til Salem næste dag. Efter retsmøderne bringes de tilbage til Kishon varetægtscenter og den følgende dag videre til Hasharon fængsel. I januar 2015 klagede fangen Yasmin Sha’aban til fængselsmyndighederne over den barske behandling og opslidende rejse.

Efter klager fra fangerne og henstillinger fra WOFPP’s juridiske konsulent Taghreed Jahshan til fængselsmyndighederne er problemet omkring ældre gangbesværede familiemedlemmers besøg i fængslet blev løst, således at besøgene finder sted i et lokale, der støder op til ventesalen.

Den lange ventetid udenfor, før familierne blev lukket ind i ventesalen, fik fangerne til at reagere: de sendte alle sammen et måltid retur. Efter forhandling blev problemet løst. Aktionen førte til nye indrømmelser, blandt andet tilladelse til at modtage koranen og andre bøger, og sikring af fangernes ret til samtlige 45 minutter, som er afsat til familiebesøg.

Selvstudierne fortsætter i Hasharon fængsel. Fire indsatte har med gode karakterer bestået taujihi (svarende til studentereksamen).

Senest er der sket en forværring af advokaternes besøgsvilkår. WOFPP’s juridiske konsulent Taghreed Jahshan har afleveret en skriftlig klage til fængselsmyndighederne om besøgsrettigheder og begræns­ninger I besøgstiden. Disse begrænsninger indskrænker hendes besøg til et lille antal fanger og er årsag til et urimeligt tidsspilde.

Damon fængsel (Karmelbjerget)

Damon fængsel har 16 kvindelige politiske fanger, blandt andet en fra Gaza. En blev såret af sikkerhedsstyrkerne under anholdelsen, og endnu en er administrativt tilbageholdt.

Efter et tilsyn fra fængselstjenesten og den regionale chef kan vi notere følgende ændringer: 

  • Der er indrettet toilet i tilknytning til det store lokale
  • En fange, som ikke får besøg, har herefter ret til at modtage tøjpakker gennem besøgende til andre fanger efter aftale med fængselsmyndighederne.
  • Børn under 8 må nu være sammen med deres mor - de sidste ti minutter af besøgstiden uden en glasskillevæg imellem sig - en gang om måneden i stedet for hver anden måned som tidligere.

Fanger i Damon fængsel kan modtage bøger, men ikke håndarbejdsmateriale. Hidtil er den slags blevet leveret i små mængder af internationalt Røde Kors. Familierne har ikke ret til at tage håndarbejds­materiale med ind; WOFPP’s juridiske konsulent Taghreed Jahshan har sendt en henvendelse til fænglets leder desangående.

Heller ikke i Damon kan fangerne se Ma’an TV, men de kan af og til høre radioudsendelser, som tjener til at bevare en slags kontakt mellem fangerne og deres familier, og holder fangerne informeret med nyheder fra Vestbredden.

For solidaritet med de palæstinensiske politiske fanger og for deres løsladelse

På grund af det store antal fanger og tilbageholdte tager WOFPP rundt til to fængsler, Damon og Hasharon; og besøgene er blevet hyppigere. De mindreårige fanger, der er spærret inde for første gang, kræver særlig opmærksomhed. Desuden påtager vi os at bistå de fanger, som blev kvæstet under anholdelsen, hvilket er et nyt arbejdsfelt for os. Samtidigt fortsætter vi med at overvære retsmøderne ved de militære domstole. Det ekstra arbejde har sat vores i forvejen trængte budget under pres, så kontante bidrag vil blive modtaget med megen taknemmelighed.

Støt fangerne

Bidrag kan sendes til Human Rights March’ konto i Merkur bank: 8401 – 11 66 380. Alle beløb formidles ubeskåret til WOFPP af Human Rights March.