Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 27.01.2019

Forside

Seneste nyt
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel. & Fax: +972-3-5227124
E-mail:
info@wofpp.org 
www.wofpp.org

__________________________________________________________________  

Nyhedsbrev juni 2016

Læs bl.a.:

Kvinder der meddeler sig via Facebook risikerer fængselsdomme
Umenneskelige transporter til og fra retssalen

Ikke at få besøg af sine børn i fængslet

__________________________________________________________________  

5. juni – en sort dag i Palæstinas historie

Den 5. juni 1967 indledte staten Israel et angreb på Egypten, Jordan og Syrien. I denne krig besatte Israel Vestbredden, Gazastriben og Golanhøjderne. Siden da har Israel holdt Vest­bredden (også Østjerusalem), Gazastriben og dele af Golanhøjderne besat.

Efter 1967 har Israel arresteret næsten en million palæstinensere (10.000 er kvinder), der klassificeres som ‘sikkerhedsfanger’. Både palæstinenserne og vi definerer dem som politiske fanger. Ifølge forskellige kilder er det aktuelle antal politiske fanger i øjeblikket på omkring 7000 personer, og af dem er 715 administrativt tilbageholdt. 414 fanger er mindreårige og 64 er kvinder.  Notér venligst, at disse tal ændrer sig dagligt, hvorfor vi aldrig kan oplyse det helt præcise antal politiske fanger.

Drabene på Vestbreddens og Østjerusalems palæstinensiske indbyggere fortsætter. Alene siden september 2015 har de israelske sikkerhedsstyrker - og israelske civile - dræbt 172 palæstinensere, heraf 16 kvinder; senest skete det 2. juni 2016.

En af de mest markante ændringer i de seneste måneder er skærpelsen af retspraksis med hensyn til idømmelse af bødestraf. Formålet er at ramme først og fremmest (men ikke kun) forældrene til palæstinensiske børn, som har kastet med sten. For eksempel blev D.A. og S.T., to mindreårige piger, for nyligt idømt fire og en halv måneds fængsel, samt bøder på henholdsvis 8.000 og 7.000 NIS (ca. 12.000 og 10.500 kr.).

Et andet aspekt i den skærpede retspraksis handler om brugen af sociale medier. Siden oktober 2015 har Israel rejst over 200 sigtelser mod palæstinensere for at have meddelt sig på Facebook på en måde, myndighederne definerer som ‘opfordring til vold’ og som ifølge kilder i de sociale medier kan straffes med fængsel i et år eller mere. 

Adskillige kvinder sidder inde for at have forbrudt sig mod lovgivningen vedrørende sociale medier (Facebook). Blandt dem er Samah Duweik, 25 år, bosat i det gamle Østjerusalem og journalist, hun blev arresteret 10. april 2016; og Duniyah Muslah, 20 år, fra Daheisha flygtningelejr, hun blev arresteret 16. november 2015. Deres retssager er på vej gennem systemet.  

Her vil vi også nævne digteren Dareen Tatour, hun blev arresteret 11. oktober 2015. Hun blev afhørt i Jalameh (Kishon) fængsel, så overført til Hasharon fængsel og derfra til Damon fængsel. Siden 13. januar 2016 har hun været i husarrest, mens hun afventer retssagen.  

Det siger sig selv, at ingen israelske jøder, som igen og igen på de sociale medier opfordrer til drab på ikke-jøder på forskellig vis, er blevet arresteret.  

Den 17. juni 2016 bragte det israelske dagblad Ha’aretz  Amira Hass’ interview  med den palæstinensiske parlamentariker Khalida Jarrar, som var blevet løsladt et par uger før efter at have tilbragt 14 måneder i fængsel. I interviewet lovpriste Khalida Jarrar Lina Jarbuni, som er veteranen blandt de kvindelige fanger og deres valgte repræsentant. Jarbuni har påtaget sig vanskelige opgaver, som kræver takt og finfølelse, for eksempel at vaske tilskade­komne fanger/indsatte, som ikke kan vaske sig selv; hun følger dem til og fra medicinsk behandling og fysioterapi, og hun laver varm mad til dem (på tidspunktet for interviewet var der ti tilskadekomne fanger, heraf fem mindreårige). Khalida Jarrar, som også før hun selv blev fængslet, var aktiv politisk og socialt til fordel for de palæstinensiske fanger, hun indrømmede, at det var kommet bag på hende i fængslet, at der var adskillige alvorlige problemer, som de forskellige organisationer der arbejder for og med fangernes rettigheder, ikke havde formået at gøre noget ved. 

Et af disse problemer er transportvognen, kaldet ‘postaen’, som bruges til at fragte fangerne til og fra retssale eller medicinsk behandling. Ifølge Jarrar hører turene med ‘postaen’ til de værste oplevelser for både mandlige og kvindelige fanger. Citat: ”Hvis de af os der ikke var syge i forvejen eller var såret, lå syge to-tre dage efter en tur med ‘postaen’, hvordan må det så ikke være for en kvindelig fange, som er skudt og såret af de israelske sikkerhedsstyrker”?

 Indvendigt er 'postaen' delt op i celler/bure til en eller to fanger. Fangerne samles op ved totiden om natten (de indsatte fra Damon fængsel hentes natten før) og bliver lænket ved ankel og håndled. ’Postaen’ kører rundt til flere fængsler og opsamler jødiske, arabiske, kriminelle, religiøse og politiske fanger, mænd og kvinder imellem hinanden. Første stop er Ramle fængsel, der fungerer som en slags mellemstation, hvor fangerne sidder i timevis og venter. Derfra fortsætter ‘postaen’, som i Khalida Jarrars tilfælde, til den militære domstol i Ofer militærlejr, hvor både de mandlige og kvindelige fanger bliver anbragt i kolde beskidte celler indtil de skal møde i retten. Så fragtes de tilbage til de samme celler, indtil ‘postaen’ returnerer dem til deres respektive fængsler midt om natten.

 Alle disse detaljer er væsentlige, i og med vi har skrevet om og klaget over ‘postaen’ som en form for tortur i mange år.

Hasharon fængsel (Tel Mond)

I skrivende stund er der 42 kvindelige fanger/tilbageholdte, herunder 13 mindreårige, i Hasharon fængsel.

Overbelægningen er ikke så udtalt mere. De i alt 15 celler fordeler sig med ni i stueetagen og seks på førstesalen. Et lokale tjener som læsestue, et stort lokale som bibliotek og marketen­deri, og dertil kommer et lagerrum.

 I skrivende stund har fængselsmyndighederne ikke tilladt fangerne at modtage bøger fra deres familier.

Som resultat af fangernes kamp [med fængselsmyndighederne] er der blevet monteret fire eletriske stikkontakter i hver celle, og der er opsat flere hylder og knager i badeafdelingen.

Der er indrettet et større gårdrum, som fangerne kan bruge fra kl. 10.30 til 13.30 og fra 14.30 til 17.30. I ramadan-måneden har de indsatte lov til at bruge gårdrummet i tidsrummet mellem 19.30 og 20.30 det fælles måltid, kaldet Iftar, der bryder fasten efter mørkets frem­brud. Også som et resultat af fangernes vedholdende krav kan de nu anvende gård­rummet til motion uden at blive overvåget af mandlige vagter fra kl. 8.30 til 9.30.

Flytningen til den nye fløj har imidlertid skabt vanskeligheder for fangernes familier, da besøgs­­rummene er placeret på første sal, langt væk og mange trapper op, med besvær til følge for ældre familiemedlemmer. Moderen til en af fangerne måtte bæres op på en stol af andre familie­medlemmer.

Selvstudierne fortsætter i Hasharon fængsel også under ramadanen. Fire fanger har tilmeldt sig den afsluttende Taujihi-eksamen (studentereksamen)

Damon fængsel (Carmel bjerget)

I skrivende stund er der 20 palæstinensiske kvindelige indsatte i Damon fængsel.

Både distriktskommandøren og en repræsentant for det israelske fængselsvæsens topledelse har aflagt besøg i Damon fængsel. Begge gange fremførte fangerne klagepunkter: at der kun er ét toilet i cellen, at det er umuligt at motionere, idet gårdrummet er placeret lige ud for administrationen og vagternes personalestue, at der er radio- og tv-kanaler de ikke kan modtage, samt manglen på og forbuddet mod at modtage håndarbejdsmateriale hjemmefra.

Ved begge lejligheder var svaret, at klagerne ville blive undersøgt, og hvis fangerne ikke blev overført til Hasharon, ville der blive installeret et toilet til i cellen.

 I Damon fængsel kan man tage én kanal, som producerer et særligt program for fanger (men signalet er ikke altid særlig godt). Her kan familierne ringe ind og lægge beskeder til fangerne. Men på grund af det høje antal fanger i israelske fængsler er det langt fra alle, som kommer igennem til programmet.

 Manglen på håndarbejdsmaterialer er slående. Kun Røde Kors må bringe den slags ind, og det gør de også, men ikke så ofte og slet ikke i de nødvendige mængder.

 Vedrørende beklædning: I Hasharon fængsel har pårørende til bestemte fanger lov til at medbringe tøj til endnu en fange. Dette er vigtigt, for det betyder, at nye fanger som endnu ikke har ret til familiebesøg, og dem som får afslag på besøg, kan få nyt tøj. Dette er ikke tilladt i Damon fængsel, hvor der er mange fanger, hvis familier ikke har fået besøgstilladelse eller kun har fået en engangs­tilladelse.

 Tag for eksempel Halwa Khamara. Siden sin arrestation 3. november 2015 har hun kun haft ét besøg, hvor hun så sin toårige datter. Siden da har familien ikke fået besøgstilladelse.

 Damon fængsel har også to administrativt tilbageholdte (det vil sige fængslede uden retter­gang og dom). Den ene er Sanaa Abbas Abu Sanina, som har siddet inde siden 17. februar 2016, og hvis tilbageholdelse netop er blevet forlænget med tre måneder. Den anden er Suad Arzikat, som blev administrativt tilbageholdt 3. december 2015, og hvis tilbage­holdelse også er blevet forlænget med tre måneder. Hun må kun få besøg af sine to lillesøstre, mens resten af familien nægtes adgang.

 Værst står det til for Nasreen Hassan, mor til syv og fra Gaza, og for Sanaa Alhafi, mor til fire, også fra Gaza. På grund af Israels belejring af Gazastriben har deres familier (mænd og børn) ikke lov til at besøge dem i fængslet.

Situationen på nogle områder ændrer sig hele tiden. Vi vil forsøge at holde jer opdateret i næste nyhedsbrev.

For solidaritet med de palæstinensiske politiske fanger og for deres løsladelse

På grund af det store antal fanger/tilbageholdte tager WOFPP rundt til to fængsler, Damon og Hasharon; og besøgene er blevet hyppigere. De mindreårige fanger, der er spærret inde for første gang, kræver særlig opmærksomhed. Desuden påtager vi os at bistå de fanger, som blev kvæstet under anholdelsen, hvilket er et nyt arbejdsfelt for os. Samtidigt fortsætter vi med at overvære retsmøderne ved de militære domstole. Det ekstra arbejde har sat vores i forvejen trængte budget under pres, så kontante bidrag vil blive modtaget med megen taknemmelighed.

Støt fangerne

Bidrag kan sendes til Human Rights March’ konto i Merkur bank: 8401 – 11 66 380. Alle beløb formidles ubeskåret til WOFPP af Human Rights March.