Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 27.01.2019

Forside

Seneste nyt
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
E-mail:
info@wofpp.org 
www.wofpp.org

Støt fangerne
Bidrag kan sendes til Human Rights March’ konto i Merkur bank: 8401
11 66 380. Alle beløb formidles ubeskåret til WOFPP af Human Rights March.

Nyhedsbrev februar 2016

Som vi skrev i nyhedsbrevet i december 2015 fortsætter de mange arrestationer, det samme gør drabene, som udføres af både de israelske sikkerhedsstyrker og af bevæbnede israelere. De israelske medier hvidvasker drab på palæstinensere ved at benævne dem ‘neutraliseringer’.

I Hasharon og Damon fængsel sidder der pt. fire mindreårige og fem voksne kvinder, som alle blev såret af soldater og indlagt på hospital. Under indlæggelsen var de i håndjern og fodlænke, og i mindst et tilfælde var de også lænket på hænder og fødder til sengen. De blev overvåget tæt af fængselsvagter, og deres familier blev forhindret i at besøge dem. I nogle sager indforskrev fængselsmyndighederne en dommer til retsmøder på hospitalet for at få godkendt en varetægtsfængsling.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er lavet nogen oversigt over de indsattes sociale status eller personlige forhold. Blandt de nuværende fanger er der store aldersforskelle, fra en 12-årig pige til en kvinde på 62. Nogle kvinder er single, andre er gift, og nogle har børn. Nogle er husmødre, en er skoleleder, og en anden er direktør for en hjælpeorganisation. Der er universitetsstuderende og skoleelever, faglærte og ansatte i små virksomheder som frisørsaloner og systuer.

Siden begyndelsen af december 2015 har fængselsmyndighederne anvendt en ny, ydmygende praksis, hvor de indsatte bliver lænket på hænder og fødder, før de mødes med advokaten. Håndjernene fjernes først, når mødet starter, men ikke fodlænken, den forbliver på.

Situationen omkring transport med den såkaldte Posta-vogn er stadig kritisk. Det har vi skrevet om i tidligere nyhedsbreve. Fangerne klager deres nød, men der sker ikke noget. Vi tøver ikke med at beskrive praksis omkring fangetransport med posta’en som en slags tortur. Situationen er tilmed forværret. Postaen er indrettet med celler. Mandlige kriminelle fanger anbringes i celler, hvorfra de chikanerer de palæstinensiske kvindelige fanger i de tilstødende celler. Når kvindelige kriminelle fanger anbringes sammen med de palæstinensiske kvindelige fanger, er de palæstinensiske kvinder reelt i fare.

De indsatte i Damon fængsel transporteres til domstolen dagen før retsmødet og køres tilbage den næste dag. Men hvis retsmødet finder sted en søndag, køres de til Hasharon fængsel allerede torsdagen før, og hvis retsmødet er berammet til en torsdag, transporteres fangen tilbage til Hasharon fra retten torsdag aften og skal vente i Hasharon indtil søndag, hvor hun køres til Damon. Fangerne mister fuldstændigt deres daglige rutine, og dét sammen med de barske forhold i postaen gør, at mange af kvinderne helt opgiver at overvære deres egen retssag, hvilket de ikke altid får lov til.

Blandt de nuværende indsatte er der nogle, som har fast bopæl i Østjerusalem og nærliggende landsbyer, som blev besat i 1967. Disse kvinder har israelsk id-kort, og deres sager behandles i Jerusalems distriktsdomstol. Men hvad angår anklagerne og de juridiske procedurer, er der ingen forskel på denne domstol og militærdomstolene i Ofer og Salem.

Damon fængsel (Carmelbjerget)

I december blev der åbnet en kvindefløj i Damon fængsel. Den huser i dag (februar 2016) 24 palæstinensiske fanger, som afventer dom, og to, der er administrativt internerede.

Fløjen har to celler, en stor med 18 køjer, men kun én wc-kabine, og en med otte køjer og én wc-kabine.

Overvågningskameraer er sluttet til døgnet rundt, så fængselsvagterne kan stoppe fanger, der udfører træningsøvelser i gårdrummet.

Fangerne kan købe varmeapparater i kantinen, men indtil videre har fængslet kun tilladt ét i hver celle.

Efter en ihærdig indsats fra fangernes side har fængselsmyndighederne anerkendt Sabrin Abu-Sharar som talsperson for de palæstinensiske kvinder i Damon.

Hasharon fængsel (Tel Mond)

Der befinder der sig pt 32 kvindelige palæstinensiske fanger i Hasharon, heraf 12 mindreårige.

Efter en vedvarende indsats fra WOFPP’s juridiske rådgiver, advokat Taghreed Jahshan, accepterede fængslet omsider, at fangerne i starten af januar kunne anskaffe sig varmeapparater. Apparaterne blev betalt med en pengegave udefra og skulle købes gennem fængslet kantine.

Alle de mindreårige fanger sidder i Hasharon; nogle af dem blev såret af israelske soldater under anholdelsen.

Antallet af fængslede mindreårige er steget markant. Det har fået Taghreed Jahshan, WOFPP’s advokat, og fangernes talskvinde i Hasharon, Lina Jarbuni, til at kræve af fængslets ledelse, at de sørger for regelmæssig undervisning til pigerne. De fleste af dem går i afgangsklassen og skal forberede sig til deres ’studentereksamen’ Tawjihi. Det har fængslets ledelse reageret positivt på. Der er nu ansat en lærer til formålet, som underviser to dage om ugen.

Adskillige af de indsatte i Hasharon blev såret eller kvæstet under anholdelsen. De fleste kom alvorligt til skade og blev indlagt på hospital i Jerusalem. Det er vores opfattelse, at den medicinske behandling, de fik, ikke var tilstrækkelig, idet de blev udskrevet til fængsel, før de var raske nok til det. Det gælder Asra’a Ja’abis, hvis bil brød i brand, da hun var på vej hjem fra ‘Azarieh (ved Jerusalem). Asra’a fik anden- og tredjegradsforbrændinger og var indlagt på Hadassah hospital, før hun blev flyttet til Hasharon fængsel. Hendes tilstand er alvorlig, og vi mener, at hun hører hjemme på et hospital, ikke i et fængsel, i det mindste nogen tid endnu. En anden fange, ‘Abla El‘Adam, blev skudt og ramt i hovedet af en israelsk soldat. Hendes tilstand er meget alvorlig.

Med jævne mellemrum bliver de kørt på hospitalet til behandling. Man bør notere sig, at transporten til og fra hospitalsbehandling i sig selv er en barsk omgang, der forårsager megen lidelse. Det har vi beskrevet mere udførligt ovenfor.

Fangen ‘Alia El ‘Abassi har frivilligt påtaget sig at pleje de sårede kvinder.

Medlemmer af WOFPP prøver at være til stede ved retsmøderne. Det gør vi dels for at være opdateret og ikke mindst for at tale med de indsattes pårørende og se, om der er noget vi kan hjælpe dem med.

Bemærk venligst, at vi ikke kender det nøjagtige antal på tilbageholdte palæstinensiske kvinder. Tallet ændrer sig dagligt.