hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 27.01.2019

Forside

Seneste nyt
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
E-mail: info@wofpp.org 
www.wofpp.org

Støt fangerne
Bidrag kan sendes til Human Rights March’ konto i Merkur bank: 8401 –
11 66 380. Alle beløb formidles ubeskåret til WOFPP af Human Rights March.

Nyhedsbrev december 2015

Siden starten af oktober 2015 har de israelske myndigheder slået hårdt ned på den folkelige opstand i de palæstinensiske samfund på begge sider af den grønne linje. De repressive foranstaltninger omfatter massearrestationer, også af palæstinensiske kvinder. Denne rapport sætter fokus på en række centrale spørgsmål omkring kvindernes arrestation og tilbageholdelse.

Forholdene ved transport til retten og fra et fængsel til et andet

Forholdene ved transport til og fra retten og fra et fængsel til et andet er barske og ydmygende. Tidligt om morgenen transporteres fangerne i specialkøretøjer (kaldet ’posta’) til de forskellige retsbygninger, forhørscentre og fængsler og tilbage igen om aftenen, somme tider med ankomst så sent som ved 22- eller 23-tiden.

Kvinderne må sidde i ‘postaen’ ikke alene under kørslen, men også under og efter møderne i retten. ‘Postaen’ er et venteværelse, hvor kvinderne sidder i små celler uden vinduer eller udluftning. Hver celle har lige akkurat plads til to-tre fanger, Luften er kvælende, og det stinker (hvis vagten ikke gider slå klimaanlægget til) eller isnende kold (hvis klimaanlægget er slået til). Fangerne kan ikke komme til at strække ben eller bevæge sig i det hele taget.

Fangerne har strips om håndled og ankler hele tiden. Vagterne holder sig ikke tilbage for at stramme stripsene, så det gør ondt. Hvert skridt er smertefuldt. Hvis kvinderne skal på wc, må de bare håbe på, at de kvindelige vagter gider tage sig af det. At gå på toilettet kan være en næsten umulig ting.

I retsbygningerne inden for den grønne linje er cellerne trange og ulækre. Hanen til drikkevand er monteret i det møgbeskidte wc-aflukke i selve cellen. Men det ikke usædvanligt, at fangerne placeres i celler uden wc eller drikkevandshane. Igen er fangerne henvist til de kvindelige vagters velvilje. Om vinteren er der særligt koldt og klamt i cellerne.

Tawjihi eksamen - officielt ’studentereksamensbevis’ udstedt af Det Palæstinenesiske Selvstyre

Aflæggelse af ’studentereksamen’ i fængslerne overvåges af fangerne selv. Det er en betingelse, at mindst to fanger har en bachelorgrad, og at de fungerer som censorer. Den seneste eksamen (2015) for kvindelige politiske fanger blev overvåget af Khalida Jarrar, som er medlem af det Palæstinensiske Selvstyres parlament, og fangen Muna Ka’adan. Adskillige fanger gik til eksamen og bestod. De har nu et bevis, der tillader dem at fortsætte deres akademiske studier.

Forebyggende arrestationer

Unge aktivister (fra Al Harak Al Shababi) havde indkaldt til protestmøde i Nazareth den 8. oktober 2015. Dagen før, den 7. oktober, blev ni personer, hvis mobilnumre figurerede ud for arrangørernes navne, interneret som en ’præventiv foranstaltning’. Blandt dem var der en ung (mindreårig) pige og tre kvinder i 20’erne.

Næste morgen blev den mindreårige R. frigivet til husarrest. De tre andre kvinder, Adan Tatour fra Jaffa, Lubna Touma fra Kufr Yassif og Samar Azaizeh fra Nazareth blev tilbageholdt i Kishon arresthus. En appel til distriktsdomstolen blev afvist, da retten fandt, at kvinderne med rette kunne mistænkes for ville ‘anstifte vold og terror’, eftersom de i indkaldelsen havde anbefalet folk at medbringe løg (som modvirker effekten af tåregas). De blev løsladt den 11. oktober 2015.

Arrestation af mindreårige

To mindreårige, Sh. (15 år) og S. (14 år) fra Nazareth blev arresteret med magtanvendelse under en protestaktion i Nazareth den 8. oktober 2015 og interneret i Kishon arresthus. De bør noteres, at Kishon arresthus kun har to celler til kriminelle kvindelige fanger og ingen til mindreårige. De mindreårige fik så deres egen celle i den afdeling, som huser de mandlige fanger. Anklagemyndigheden bad om, at de mindreårige blev varetægtsfængslet, så længe forundersøgelsen stod; de to unge blev løsladt betinget den 16. oktober efter otte dages indespærring.

Arrestationer som følge af sms’er og brug af sociale netværk

Mindst fire palæstinensiske kvinder og unge mindreårige, alle israelske statsborgere, er blevet arresteret siden oktober 2015 på mistanke om, at de har ’opildnet til vold’ gennem deres sms’er og indlæg på Facebook.

R. M., en 21-årig kvinde fra Acre, blev sat ind den 10. oktober natten over, fordi hun havde postet en blødende hånd som knugede pigtråd, med teksten: ‘Jeg vil kæmpe imod, så længe mit hjerte slår’.

D. T. fra Nazareth blev arresteret den 11. oktober i hjemmet på grund af indlæg på de sociale medier.

Arrestation af kvinder mistænkt for angreb og som blev såret af skud fra soldater og eller israelske civile

Asra’a Abed fra Nazareth, mor til tre og masterstuderende i genetisk engineering på Technion, blev skudt ned den 6. oktober 2015 af soldater og sikkerhedspersonale på den centrale busholdeplads i Afula og indlagt på sygehus. Hun blev sigtet den 29. oktober og hjemsendt til husarrest den 5. november 2015.

Shuruk Dawiat, studerende ved Betlehem universitet, blev arresteret den 7. oktober i Jerusalem; hun blev såret under pågribelsen og indlagt på Hadassah hospital. Efter tre dage blev hun overført til Hasharon fængsel.

Ifølge rapporter fra det palæstinensiske selvstyres fangemyndighed er yderligere tre kvinder, nemlig Asra’a AlJa’abis og de to mindreårige N.A. and M.B, blevet såret under deres arrestation og har haft brug for hospitalsindlæggelse
.

Arrestationer efter deltagelse i protestaktioner

Over ti kvinder inden for den grønne linje, også mindreårige, blev arresteret efter at have deltaget i protestaktioner, hvoraf nogle var fredelige. Ingen af kvinderne blev afhørt. De blev tilbageholdt i indtil 20 timer og derpå løsladt uden tiltale.

Kvinderne har klaget over ydmygende behandling, blandt andet total kropsvisitering i overværelse af andre tilbageholdte. En religiøs kvinde, som var tildækket med et Kaffieh-tørklæde, fik fjernet tørklædet under påskud af, at den slags var forbudt i fængslet, men hun fik ikke noget andet at tildække hovedet med. Mindst en af de tilbageholdte kvinder fik tæsk og måtte på hospitalet.

Administrativ tilbageholdelse

Administrativ tilbageholdelse er internering uden anklage og rettergang, som oftest baseret på hemmeligstemplede materiale. Administrativ tilbageholdelse er uden tidsbegrænsning og kan forlænges i det uendelige, om end der skal en dommer til for at konfirmere lovligheden af den administrative tilbageholdelsesordre. Det er en kendt sag, at dommerne gerne bevilger forlængelse.

A. H., en palæstinensisk kvinde med israelsk statsborgerskab, blev anholdt den 5. oktober 2015. Den 13. oktober beordrede forsvarsministeriet hende tilbageholdt i tre måneder. Den 3. november 2015 afviste højesteret hendes appel om løsladelse.

Jurin Kadah, studerende fra Shakba i Ramallah region, blev arresteret den 28. oktober 2015. Den 2. november blev hun administrativt fængslet i tre måneder.

Ifølge en rapport fra det palæstinensiske selvstyres fangemyndighed er 39 kvinder pt fængslet eller interneret i israelske fængsler og arresthuse. En af dem er indlagt på hospital. Rapporten noterer også, at tre mindreårige, G. A., N. A. og M. B., tilbageholdes i Shikma arresthus i Ashkelon.

WOFPP's juridiske rådgiver har mødt G.A., som kunne berette, at de mindreårige piger sidder under horrible forhold i afdelingen for kriminelle mandlige fanger. Som følge af en protestskrivelse fra WOFPP's juridiske rådgiver, afsendt i november 2015, blev de tre piger overført til Neve Tirza fængsel. Senere (2. december) blev to af dem, N.A. og M.B., flyttet til Hasharon fængsel. G.A. sidder stadig i Neve Tirza sammen med to nye, også mindreårige fanger: S.S. og N.A. WOFPP's juridiske rådgiver har været i daglig forbindelse med familierne til pigerne og holder dem underrettet om situationen. I samråd med familierne forbereder WOFPP nye skridt, som kan lette de unge pigers situation.

Med det tiltagende antal politiske fanger har der været en tilsvarende stigning i antallet af tilbageholdte mindreårige. På grund af pladsmangel i Hasharon fængsel bliver de mindreårige fanger flyttet rundt fra sted til sted, og det samme sker for de politiske fanger og internerede. Den 7. december blev seks internerede kvinder flyttet til Damun fængsel, hvor det israelske fængselsvæsen har åbnet en længe planlagt ny afdeling for kvindelige fanger.

Der har været så mange arrestationer af palæstinensiske kvinder i den sidste tid, at vi i WOFPP har haft svært ved at holde trit. Vi har besluttet, ikke desto mindre, at vi vil fortsætte med at skrive nyhedsbrevet og at opdatere det i takt med udviklingen så hurtigt som muligt.

WOFPP tager med taknemmelighed imod støttebidrag, som gør det muligt for vores advokat at fortsætte de hyppige besøg i fængslerne.