hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 27.01.2019

Forside

Seneste nyt
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Political Prisoners (WOFPP)

P. O. Box 31811 , Tel Aviv

www.wofpp.org  
info@wofpp.org

Nyhedsbreve 2012:

- oktober
- august
- juni
- april
- marts
- januar

Nyhedsbrev oktober 2012

Der befinder sig for øjeblikket ti kvindelige politiske fanger i israelske fængsler - ni i Hasharon fængsel og en i Kishon arresthus (Jalame).

Hasharon fængsel

Håndarbejde

Da WOFPP's advokat Taghreed Jahashan havde genfremsat sine anmodninger om, at de kvindelige politiske fanger fik adgang til håndarbejds­materialer, sagde fængselsmyndighederne i oktober 2012 ja til, at familiemedlemmer på besøg kunne medbringe håndarbejdsmaterialer, som kvinderne nu har modtaget.

Familiebesøg

Lina Jarbuni, fra Arabeh Bathouf i Galilæa, blev arresteret 15. april 2002. Hun søgte om tilladelse til, at hendes forældre kunne besøge hende under ramadanen, men fik afslag. Hendes ansøgning om udgang i anledning af ramadanens afslutning blev også afslået.

Salwa Hasan, fra Hebron, blev arresteret 19. oktober 2011. I oktober 2012 gav de israelske myndigheder tilladelse til, at hun for første gang kunne få besøg af ét familiemedlem. Hun fik besøg af sin søn.

Nye fanger

In'am elHasanat, eksfange, 31 år, fra Deheishe, Bethlehem distrikt, blev arresteret 4. september 2012. Anholdelsen var meget voldsom: Hun fik tørre tæsk af soldaterne, før hun blev kørt til arresthuset Mosqobiya (det Russiske Anlæg) i Jerusalem. Efter en måned blev hun overført til Hasharon fængsel (Tel Mond).

Manar Zwahera, 20 år, fra Bethlehem distrikt, studerende ved Åbent Universitet, blev arresteret 13. september 2012.

Frigivne fanger

Afnan Ramadan, fra Hebron, 22 år, datalogistuderende ved Polyteknisk Læreanstalt, blev arresteret fra hjemmet 23. april 2012 og løsladt 1. november 2012.

Manal Daana, fra Silwan, en bydel i Jerusalem, blev arresteret 23. september 2012 og løsladt 21. oktober 2012.

Maleeka Juaba, blev tilbageholdt i Hasharon fængsel et par dage og løsladt mod betaling af 3,000 NIS i kaution (ca. 4.500 kr.)

Det Russiske Anlæg – Mosqobiya, Jerusalem

Nura Abu Warda, fra Hebron, lærer og mor til en søn, blev arresteret fra hjemmet 9. oktober 2012 og kørt til Moskobiya, det Russiske Anlæg i Jerusalem, hvor hun blev underkastet forhør. I 10 dage nægtede de israelske myndigheder hende at se en advokat. Forholdene i fængslet er barske: en uhumsk celle uden vinduer, med lyset tændt døgnet rundt. Den 5. november 2012 blev hun overflyttet til Hasharon fængsel.

Kishon arresthus (Jalame)

Nawal elSa'adi, 50 år, fra Jenin flygtningelejr, tidligere fange, blev arresteret i begyndelsen af november 2012.  

TOP -----------------------------------------------------------

Nyhedsbrev august 2012

Der befinder sig p.t. otte kvindelige politiske fanger i israelsk fangenskab. De sidder i Hasharon fængsel.

Hasharon fængsel (Tel Mond)

Bøger og håndarbejde

I juli 2012 sendte WOFPP's advokat Taghreed Jahashan, et brev til fængsels­mydighederne, hvori hun forlangte, at fangerne fik lov til at have bøger og håndarbejdsmaterialer hos sig. En uge efter tillod fængslet, at hver fange ved familiebesøg måtte få to bøger om måneden, sådan som en domstol havde havde afgjort det tidligere.

Med hensyn til håndarbejdsmaterialer sagde fængselsmydighederne blankt nej. De henviser til, at det kun er Internationalt Røde Kors som må have den slags med ind til fangerne. Men indtil videre (pr. 1. september 2012) har ingen haft noget som helst, der ligner håndarbejdsmaterialer, med ind til de kvindelige politiske fanger. Vi følger op på sagen. 

Domme
 
Salwa Hasan, 52 år, fra Hebron, blev arresteret 19. oktober 2011. Den 11. juli 2012 blev hun idømt 21 måneders fængsel, en bøde på 3000 NIS (ca. 4.500 kr.) plus to års fængsel, der blev gjorte betinget i fem år.

Afnan Ramadan, fra Hebron, 22 år, datalogistuderende ved Polyteknisk Universitet, blev arresteret fra bopælen 23. april 2012. Den 28. august blev hun idømt syv måneders fængsel, en bøde på 7000 NIS (ca. 10.500 kr.) plus ti måneders fængsel, der blev gjort betinget i tre år.

Nye fanger

Nusyeba 'Udah Jaradat, lærer, 30 år, mor til to, fra Amman i Jordan, blev arresteret 20. juni 2012.

Hun blev ført til Kishon arresthus (Jalameh), hvor hun blev udsat for barske forhør. Fængselsmydighederne forbød hende at bære den hellange religiøse kjole, som hun normalt gik i, og tvang hende til at iføre sig fængselstøjet bestående af bukser og skjorte, hvilket hun fandt krænkende, da hun var uvant med at gå i bukser. Hun blev anbragt i en meget beskidt celle uden vindue. Forhørslederne råbte eder og forban­delser ad hende og truede med, at de ville få arresteret dem i hendes familie der boede på Vestbredden.

Den 17. juli 2012 blev hun overført til Hasharon fængsel.

Hadeel Abu Turki, 17 år, fra Hebron, tidligere fange, blev arresteret 26. juli 2012.

Asma Batran, 24 år, fra Idana i Hebron distrikt, studerende ved Hebron Universitet, blev arresteret fra bopælen 27. august 2012.

Løsladte fanger

Wurud Kasem, fra Tira i trekantsområdet, blev arresteret 4. oktober 2006 og løsladt 9. august 2012.

Islam elBashiti, fra Beit Ula i Hebron distrikt, 22 år og datalogistuderende ved Polyteknisk Universite
t, blev arresteret 18. april 2012 og løsladt 5. august 2012.

Waffa 'Atya, 29 år, fra Qalqilya blev arresteret 18. juli 2012 og løsladt 8. august 2012.

Najah elQarinawi, 49 år, fra Rahat i Negev, blev arresteret 2. august 2012 og løsladt mod kaution 16. august 2012.  

TOP -------------------------------------------------------------------------

Nyhedsbrev juni 2012

Hasharon fængsel (Tel Mond)

Der er p.t seks kvindelige politiske fanger i det israelske Hasharon Fængsel.

Bøger og håndarbejde

WOFPP's advokat Taghreed Jahashan har sendt skrevet til fængselsmyndighederne med krav om, at de kvindelige politiske fanger igen får lov til at have bøger og håndarbejde hos sig. I snart tre år har kvinderne ikke kunnet modtage læsestof og materiale til håndarbejde.

Lina Jarbuni

Lina kommer fra Arabeh Bathouf i Galilæa (Israel). Hun blev arresteret 15. april 2002. Hun tog del i de politiske fangers sultestrejke, og fængslets ledelse straffede hende: den 22. april i år blev hun overført til afdelingen for kriminelle fanger i Neve Tirza fængsel og sat i isolation; hun fik en måneds forbud mod familiebesøg og kantineindkøb samt en bødestraf på 250 NIS (ca. 375 kr.). Efter otte dage, den 30. april, blev Lina flyttet tilbage til Hasharon fængsel.

I Hasharon blev hun ramt af voldsomme smerter, men først da der var gået tre dage, og efter at de andre politiske fanger havde truet med sultestrejke, blev hun sendt på hospitalet til undersøgelse.

På hospitalet blev hun udsat for en barsk og ydmygende behandling. Hun blev spændt fast ved håndleddet til den ene side og anklen til den anden side af sengen (for eksempel venstre håndled og højre ankel), så hun ikke kunne vende sig i sengen. Der var fængselsvagt på stuen døgnet rundt. Derfor bad hun om at få sat et forhæng op, så kun de kvindelige vagter kunne se hende. Fængslet afslog hendes anmodning. Lina var indlagt to gange, første gang den 6. maj i en enkelt dag og derefter fra 8. til 11. maj 2012.
 
Nye fanger

Islam elBashiti, fra Beit Ula i Hebron distrikt, 22 år og datalogistuderende ved polyteknisk universitet, blev arresteret 18. april 2012. Den 20. juni blev hun idømt fire måneders fængsel, en bødestraf på 7000 NIS (ca. 10.500 kr.) samt yderligere ti måneders fængsel, som blev gjort betinget i fem år.

Afnan Ramadan, fra Hebron, 22 år og datalogistuderende ved polyteknisk universitet, blev arresteret på bopælen den 23. april 2012.

Løsladte fanger

Inas S'aid, 27 år, mor til tre, fra Hebron, blev arresteret den 14. marts 2012 og løsladt den 30. maj. Den 16. april 2012 blev hun idømt to måneders fængsel og en bøde på 4000 NIS (ca. 6000 kr.).

Fatma Yaghmur, fra Hebron, 24 år og uddannet datalog fra Hebron universitet, blev arresteret på bopælen den 23. april 2012 og løsladt den 7. maj. Den 6. juni 2012 blev hun idømt en bøde på 2000 NIS (ca. 3000 kr.), 15 dages ubetinget fængsel plus fem måneder, der blev gjort betinget i fire år.

'Ola Haniyah, 22 år, fra elBireh i Ramallah distrikt, blev arresteret på bopælen den 26. marts 2012 og løsladt den 19. april. Den 20. juni 2012 blev hun idømt bødestraf på 3500 NIS (ca. 5750 kr.), 25 dages ubetinget fængsel plus otte måneder, der blev gjort betinget i fem år.
 
Konference om de politiske fanger

En konference om de politiske fanger fandt sted i Haifa den 14. maj 2012. I den deltog en række kvindeorganisationer og -grupper: Koalitionen af kvinder for fred, Isha le'Isha, elTafula, Kayan – en feministisk organisation, Aswat – Palæstinensiske lesbiske kvinder, Koalitionen af kvindeorganisationer i Naqab, 'Arus elBakhar, Assiwar – den Arabiske feministbevægelse til støtte for ofre for seksuelt misbrug samt WOFPP – Kvindeorganisationen for politiske fanger.

WOFPP's advokat Tagreed Jahashan talte om forholdene for de kvindelige politiske fanger i israelsk fængsel, og den løsladte fange Warda Bakrawi fortalte om sine erfaringer derfra. I den efterfølgende debat blev det besluttet at kvindegrupperne skulle fortsætte samarbejdet om fælles aktiviteter til fordel for de politiske fanger.

TOP --------------------------------------------------------------------------

Nyhedsbrev april 2012

Seks palæstinensiske kvinder er for øjeblikket politiske fanger i de israelske fængsler: fem sidder i Hasharon fængsel og en i Ashkelon detentionscenter.

Hasharon fængsel (Tel Mond)

Den 25. marts 2012 blev alle de kvindelige politiske fanger overført til fløj 2, som var forbeholdt de kriminelle fanger. Fængselsmyndighederne fortalte dem, at alle kriminelle fanger ville blive flyttet fra fløj 2, og det var også hvad der skete – i to uger. Efter to uger flyttede fængselsmyndighederne de kriminelle fanger tilbage til fløj 2, hvor også de politiske fanger opholder sig. Nok holdes de adskilt, men de sidder i samme fløj, og situationen er for de kvindelige politiske fanger. De kriminelle fanger skal forbi de politiske fangers celler, når de skal til og fra deres celler, og det betyder, at både de kvindelige kriminelle fanger og de mandlige vagter går frem og tilbage lige udenfor de palæstinensiske kvinders celler døgnet rundt. Når en kriminel fange passerer, er det almindeligt, at hun råber skældsord og forbandelser mod de palæstinensiske kvinder, især om deres religion og nationalitet. Ifølge reglementet i Hasharon fængsel er det forbudt at anbringe politiske fanger og kriminelle fanger i samme fløj.

Af andre kritisable forhold skal nævnes, at fængselsmyndighederne planlægger at udskifte fløjens direktør. Den nye direktør er en fængelsbetjent, som de kvindelige palæstinensiske fanger har klaget over mange gange tidligere på grund af hendes behandling af fangerne. Efter klagerne flyttede fængsels­ledelsen vagten til en anden fløj. Men nu har de så besluttet at gøre hende til direktør for hele fløjen.

Den 12. april 2012 indledte de kvindelige politiske fanger en protest: De sendte tre måltider tilbage og forlangte at komme i en særskilt fløj væk fra de kriminelle fanger, og mod udnævnelsen af den nye direktør.
 
De kvindelige politiske fanger har to celler og et lokale, de bruger til undervisning. Stedet var meget beskidt, da de blev overført hertil og selv sørgede for at rengøre hele fløjen. Men der er stadig mange kakerlakker og mus. Fangerne er meget generet af kameraerne i gårdrummet og på gangene. I den forrige fløj var der ingen kameraer. På grund af kameraerne, som også mænd overvåger, undlader nogle af de kvindelige politiske fanger, som er religiøse, at benytte gårdrummet i den ene times rekreation, de har ret til ifølge reglementet.

Bøger, håndarbejde, spil
I snart tre år har fængselsmyndighederne spændt ben for, at de politiske fanger kan modtage bøger, håndarbejdsartikler og spil. Så det meste af dagen er fangerne henvist til at se tv; fængselsmyndighederne har begrænset antallet af kanaler.

Nye fanger
Inas S'aid, 27 år, mor til tre, fra Hebron, blev arresteret den 14. marts 2012.

Løsladte fanger

Hanaa Shalabi, 30 år, fra Burkin i Jenin-distriktet, administrativt tilbageholdt, blev arresteret 16. februar 2012. Efter at have sultestrejket i 43 døgn blev hun prøveløsladt 1. april 2012: De israelske myndigheder betingede sig, at Hana Shalabi blev deporteret tre år til Gaza. Der er hun nu indlagt på på Al Quds hospital i Gaza by.

Saja elAlmi, 18 år, fra Bitunya i Ramallah distrikt, blev arresteret 9. januar 2012 og løsladt 1. april 2012 mod en kaution på 10.000 NIS (ca. 15.000 kr.), som blev betalt, plus 15.000 NIS, som to personer har kautioneret for.

Ashkelon detentionscenter

Nye fanger
'Ola Haniyah
, 22 år, fra elBireh i Ramallah distrikt, har en akademisk grad I kommunikation og politisk videnskab fra Bethlehem universitet. Hun blev arresteret i hjemmet den 26. marts 2012. Siden da er blevet udsat for afhøringer i Ashkelon detentionscenter.

Løsladte fanger
Amany Handakaji, 27 år, fra Nablus, blev arresteret den 20. marts 2012 og løsladt efter ti dage.

Kvinder der er blevet afhørt af GSS (Shabak)

I den seneste måned er I hvert fald tre kvinder, som er politisk aktive, blevet indkaldt af efterretningstjenesten Shabak til afhøring.

Sahar Abdu, fra Haifa, aktivist for Palæstina og de palæstinensiske politiske fanger, blev indkaldt til afhøring af Shabak. Forhørslederens tykke sagsmappe bestod af ting, hun havde skrevet på facebook. Da afhøringen var slut, meddelte forhørslederen, at den eneste grund til at han løslod hende, var at han ikke gad sætte hende fast for et enkelt år, som efter hans smag var for lidt. Han tilføjede, at Amir Makhoul (politisk fange) ventede på hende, og at ligesom Amir Makhoul havde tilstået og nu sad i fængsel, sådan ville også hun tilstå og gøre ham selskab (han blev idømt ni års fængsel). Se på hebraisk Interview med Sahar Abdu

Lihi Rothschild, fra Tel Aviv, politisk aktiv på venstrefløjen, blev vist ind til Shabak I lufthavnen efter et besøg i udlandet. Hun blev forhørt om forskellige politiske aktiviteter.

N., politisk aktiv på venstrefløjen, blev indkaldt af Shabak til afhøring.  Også hun blev udspurgt om politiske aktiviteter. Se også artikel i Haaretz 12-04-2012 (engelsk).  

TOP


Nyhedsbrev marts 2012

Hasharon fængsel (Tel Mond)

Sultestrejke

Hana Shalabi fra Borqin, Jenin distrikt, blev løsladt i oktober 2011 som led i aftalen om frigivelse af palæstinensiske fanger i bytte for Shalit. Den 16. februar 2012 trængte de israelske besættelsesstyrker ind i hendes forældres hus midt om natten og arresterede hende påny. Tilbageholdelsen var særdeles brutal. Den ene soldat var meget voldelig. En anden soldat slog hende hårdt, da hun sagde, at hun kun måtte blive arresteret af en kvindelig betjent.

Hun blev ført til Hasharon fængsel, hvor de israelske myndigheder idømte hende seks måneders internering. Samme dag, den 16. februar, erklærede Hana sultestrejke. Hun krævede stop for administrative tilbageholdelser, voldelige arrestationer og mishandling under forhør.

Den 4. marts besluttede den israelske militærdomstol at forkorte hendes administrative tilbageholdelse med to måneder til fire måneder. Hana var fast besluttet på at fortsætte sultestrejken.

Den 20. februar 2012 isolerede fængselsmyndighederne Hana fra de andre politiske fanger og flyttede hende til en fløj for kriminelle fanger.

Mange aktiviteter fandt sted i protest mod interneringen af Hana Shalabi.
Hendes forældre slog et telt op foran familiens hus i Borqin og gik i sympati-sultestrejke. Der har været protestaktioner mange steder, blandt andet foran Hasharon fængsel (Tel Mond), og der har været demonstrationer i Nazareth, Sfa'amru, Haifa, Vestbredden, Gazastriben og London.

Kravet om Hanas løsladelse var et gennemgående tema på kvindedagen 8. marts. Demonstrationen ved Qalandia checkpoint krævede frihed for Hana Shalabi. De israelske besættelsesstyrker affyrede tåregas og støjgranater mod demonstranterne.  

Den appel, Hanas advokater har indgivet mod arrestationen, blev behandlet af militær­domstolen den 7. marts. Hanas far mødte op ved retten, men de israelske myndigheder nægtede ham at se datteren, heller ikke på afstand måtte han se hende.

I skrivende stund, 19. marts 2012, har militærdomstolen ikke truffet afgørelse. Hana er fast besluttet på at fortsætte sultestrejken, indtil hun bliver frigivet. I dag har hun sultestrejket i 33 døgn. Den 14. og 18. marts 2012 kunne WOFPP's advokat besøge hende. Hun rapporterede, at Hanas helbredstilstand var forværret. Den 18. marts var Hanas tilstand så dårlig, at hun ikke var i stand til at gå og stå, det vil sige at hun ikke kunne gå ud til mødet med advokaten.

Familiebesøg

Alaa Juabi, 18 år, fra Hebron, blev arresteret den 7. december 2011. Hendes familie har søgt om besøgstilladelse for over to måneder siden, men har stadig ikke hørt fra de israelske myndigheder.
Uden tilladelsen kan de ikke besøge hende.

De frigivne fangers ejendele

Efter løsladelsen af de kvindelige politiske fanger i forbindelse med Shalit-udvekslingen undlod fængselsmyndighederne at udlevere fangernes personlige ejendele. WOFPP's advokat sendte et brev om det til fængselsmyndighederne, og da sagerne omsider blev udleveret, sørgede hun at de blev transporteret hjem til kvinderne, som nu har fået deres ejendele tilbage.

Aysha Ghanayem, fra Hebron, blev arresteret den 23. februar og løsladt den 1. marts 2012.

Askelon arresthus

Frigivne fanger

Mofiqa Qauasma, 25 år og mor til tre, fra Hebron, blev arresteret den 20. februar 2012. Den 5. marts 2012 ville WOFPP's advokat, Taghreed Jahashan, besøge hende, men fængsels­myndighederne meddelte hende, at Mofiqa var omfattet af et dekret, hvorefter der adgang forbudt for hendes advokat i 24 timer. Næste dag, den 6. marts, meddelte fængsels­myndighederne, at dekretet var blevet forlænget indtil midnat den 7. marts.
Mofiqa blev løsladt den 8. marts 2012.

Arresthuset i det russiske kompleks (Moskobia)

Frigivne fanger

Mona Abu Snena, fra Hebron, blev tilbageholdt i over en uge.

Aliya el'Abasi, 46 år, fra Silwan i Jerusalem, blev arresteret den 2. januar og løsladt den 23. februar 2012 til husarrest mod en kaution på 7.500 NIS (ca. 12.000 kr), som blev betalt, samt 14.000 NIS, som fire personer har kautioneret for.

TOP ------------------------------------------------------------------------------

Nyhedsbrev Januar 2012  

Der befinder sig pt. fem kvindelige palæstinensiske politiske fanger i israelsk fangenskab, alle i Hasharon fængsel.  

Hasharon fængsel (Tel Mond)

Gilad Shalit-udvekslingen
I anden runde af udvekslingen med palæstinensiske politiske fanger den 18. december 2012 blev 550 fanger frigivet, blandt dem seks kvinder. De kvindelige fanger, som ikke blev løsladt, var:  

Lina Jarbuni, fra Arabeh Bathouf i Galilea (Israel),arresteret den 15. april 2002.

Wurud Kasem, fra Tira i trekantsområdet (theTriangle, Israel), arresteret den 4. oktober 2006.

Khadija Habash
, fra Rahat i Naqab arresteret den 22. januar 2009.  

Igen var det en stor skuffelse for dem ikke at blive løsladt.  

To nye kvindelige fanger blev heller ikke løsladt:
Salwa Hasan fra Hebron, arresteret den 19. oktober 2011.
Alaa Juabi, en mindreårig fra Hebron, arresteret den 7. december 2011.

To dage før udvekslingens anden runde skulle finde sted, gik de kvindelige politiske fanger i sultestrejke med krav om at blive informeret om løsladelserne.

Følgende fanger blev frigivet i Shalit-udvekslingen den 18. december 2011:
Suad Nazal fra Qalqilya, arresteret den 23. august 2009.
Mona Qaadan fra Arabeh, Jenin distrikt, arresteret den 31. maj 2011.
Bushra elTawil fra elBireh, arresteret den 6. juli 2011.
Ranya Halsa fra Bet Hanina, arresteret den 8. september 2011.
Hanya Naser fra Dir Qadis, Ramallah distrikt, arresteret den 12. september 2011.
Fidaa Abu Snina fra Hebron, blev arresteret den 17. september 2011.

Afslag på tidlig løsladelse

Wurud Kasem, fra Tira i trekantsområdet (the Triangle, Israel), blev arresteret den 4. oktober 2006. Nævnet for prøveløsladelse afgjorde, at hun kunne løslades, når hun havde udstået to tredjedele af dommen, men den israelske anklager appellerede afgørelsen. Den 21. november 2011 fik anklagemyndigheden medhold ved distriktsdomstolen i Petah Tikva, og prøveløsladelsen blev annulleret.

Nye fanger

Salwa Hasan, 52 år, fra Hebron, blev arresteret den 19. oktober 2011. Hun blev anbragt i fløj 2 i Hasharon fængsel under skærpet regime, isoleret, uden daglig rekreation. Den 17. november blev hun flyttet til den fløj, hvor der sad andre kvindelige politiske fanger.

Alaa Juabi, en mindreårig fra Hebron, blev arresteret den 7. december 2011. Familien har søgt om besøgstilladelse, men de israelske myndigheder er som regel længe om at svare.
Saja elAlmi, 18 år fra Bitunya, Ramallah distrikt, blev arresteret den 9. januar 2012.

Løsladte fanger

Khadija Habash fra Rahat i Naqab, blev arresteret den 22. januar 2009 og løsladt den 5. januar 2012.
Ola Rajub, 23 år fra Dura, Hebron distrikt, blev arresteret den 30. november 2011 og prøveløsladt mod en kaution på 4000 NIS ($1050) den 6 december 2011. Den 2. januar 2012 blev Ola idømt syv dages fængsel (den periode hun allerede havde været i fængsel) og en bøde på 1500 NIS ($390).
Hania elHebal, 62 år, fra Harbata elMusbah, Ramallah distrikt, blev arresteret i hjemmet den 27. december 2011 og prøveløsladt den 30. december 2011.
Remah elHebal, 30 år, fra Harbata elMusbah, Ramallah distrikt, blev arresteret i hjemmet den 27. december 2011 og prøveløsladt den 30. december 2011.

Petah Tikva forhørscenter

Løsladte fanger

Fatmah Dwabsha, studerende fra Duma, Nablus distrikt, 22 år, blev arresteret den 20. december 2011 i hjemmet sammen med sin bror. De israelske besættelsesstyrker tiltvang sig adgang til familien hus, skræmte børnene og fjernede pc’er og mobiltelefoner. Fatmah blev anbragt under barske forhold: en lillebitte celle (hun kunne ikke bevæge sig rundt i cellen), som var hundekold, og en rød lampe var tændt døgnet rundt.
Fatmah Dwabsha blev løsladt den 5. januar 2012.

Arresthuset i Moskobia (The Russian Compound)

Løsladte fanger

Israa Selhab, journalist fra Jerusalem, 26 år, blev arresteret den 15. november og løsladt den 28. november 2011.

Amal Hamamda, 17 år, og Sawsan Hamamda, 21 år, fra Hebron-distrikt, blev arresteret den 24. november 2011, da de israelske besættelsesstyrker buldozede familiens hus. Amal blev prøveløsladt den 28. november 2011, og Sawsan blev prøveløsladt den 1. december 2011 mod kaution på 5000 NIS ($1300).
Den 19. december blev Sawsan idømt otte dages fængsel (lig med den tid hun allerede havde siddet i fængsel) og en bøde på 3000 NIS ($780).

TOP