Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 27.01.2019

Forside

Seneste nyt
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel. & Fax: +972-3-5227124
E-mail:
info@wofpp.org 
www.wofpp.org

Støt fangerne
Bidrag kan sendes til Human Rights March’ konto i Merkur bank: 8401 – 11 66 380. Alle beløb formidles ubeskåret til WOFPP af Human Rights March.

Nyhedsbreve 2011:
januar
marts
april
maj
juli
september

oktober

 
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel. & Fax: +972-3-5227124
E-mail: trn1@zahav.net.il
www.wofpp.org

Nyhedsbrev oktober 2011

Ved udgangen af oktober befandt der sig ti kvindelige politiske fanger i israelske fængsler - ni i Hasharon (Tel Mond) og én kvinde, som er administrativt tilbageholdt.

 Udvekslingen Gilad Shalit – palæstinensiske fanger

I første runde, som blev gennemført den 18. oktober 2011, blev 477 palæstinensiske politiske fanger løsladt, blandt dem 27 kvindelige fanger.

Se navnene på de løsladte kvinder her 
(Listen er opstillet af de israelske myndigheder).

 Hasharon fængsel (Tel Mond)

 Ni kvinder blev imidlertid ikke løsladt, og de befinder sig nu alle i Hasharon fængsel:

Lina Jarbuni, fra Arabeh Bathouf, i Galilæa, blev arresteret den 15. april 2002
Worud Kasem, fra Tira i Triangel-området, blev arresteret den 4. oktober 2006
Khadija Habash, fra Rahat i Naqab-distriktet blev arresteret den 22. januar 2009
Suad Nazal, fra Qalqilya, blev arresteret den 23. august 2009
Mona Qaadan, fra Arabeh, Jenin-distriktet, blev arresteret den 31. maj 2011
Bushra elTawil, fra elBireh, blev arresteret den 6. juli 2011
Ranya Halsa, fra Bet Hanina, blev arresteret den 8. september 2011
Hanya Naser, fra Dir Qadis, Ramalla-distriktet, blev arresteret den 12. september 2011
Fidaa Abu Snina, fra Hebron, blev arresteret den 17. september 2011

WOFPP's advokat, Taghreed Jahashan, har besøgt de ni kvindelige fanger efter Shalit-udvekslingen. De udtrykte skuffelse over ikke at være blandt de løsladte fanger og bad om, at man ikke glemte dem, men fortsat krævede frigivelse af alle de kvindelige politiske fanger.

Demonstranter anholdt – og løsladt
Den 20. oktober 2011 indkaldte Huriyat (”Frihed”) - en støtteforening for fangerne og de indsatte – til demonstration foran Hasharon fængslet med krav om løsladelse af de palæstinensiske kvindelige politiske fanger, som ikke var blevet frigivet i forbindelse med udvekslingen.

Politiet opløste demonstrationen med magt og anholdt 16 demonstranter, heraf seks kvinder: Sharifa Mahameed, Maysan Subah, Fidaa Zaydan, Iris Bar, Faten Qasem og Taghreed Qasem. Den 26. oktober blev Iris, Faten og Taghreed sat på fri fod, og den 30. oktober fulgte Sharifa, Maysan og Fidaa efter. På vejen fra fængslet til retsbygningen bandt vagterne dem så stramt, at de stadig havde mærker efter plastikbånd på benene en uge efter løsladelsen. 

TOP

 
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel. & Fax: +972-3-5227124
E-mail: trn1@zahav.net.il
www.wofpp.org

Nyhedsbrev september 2011

Der er for øjeblikket 33 kvindelige palæstinensiske politiske fanger i israelske fængsler. Heraf befinder 17 sig i Hasharon fængsel (Tel Mond) og 16 i Damoon fængsel (Carmelbjerget).


Hasharon fængsel (Tel Mond)  

Forholdene i cellerne  

Der er meget varmt i cellerne, men ingen luftnedkøling, og mange af de elektriske vifter er i stykker. Indtil for nylig kunne fangerne købe vifter i kantinen, men forholdene er forværret, og fængselsmyndighederne tillader ikke fangerne at købe nye vifter.

Fængselsmyndighederne har desuden afslået fangernes ansøgning om at købe køletasker, som vil kunne holde vandet koldt i den ulidelige varme.  

Straffe  

Ahlam elTamimi fra Ramallah blev arresteret den 14. september 2001. Ved Eid Elfiter festen 30. august 2011 holdt Ahlam en prædiken under de kvindelige fangers bøn. Fængselsmyndighederne påstod, at hendes prædiken var beregnet på at ”anstifte uro” og satte hende i isolationscelle i to dage. Fænglets ledelse straffede også de andre fanger, som fik forbud mod at forlade deres celler i 48 timer. Selv Suha Abu Manshar, som har sit spædbarn hos sig, fik ikke lov til at tage ham udenfor.  

Ved sygdom  

Wafaa elBis, fra Jebalya flygteningelejr i Gazastriben, blev arresteret den 20. juni 2005.
Wafa er blevet opereret i hånden. Da hun blev udskrevet fra hospitalet, besøgte WOFPP's advokat Taghreed Jahshan hende i fængslet. Wafaa fortalte, at hun skulle have fysioterapi efter operationen, men ikke havde fået det. Det var operation nr. 2 i fingeren. Efter den første operation fik hun heller ingen fysioterapi, og det kan have været årsagen til, at hun skulle gen­opereres.
 

Ransagninger  

Under ransagninger for nylig beslaglagde vagterne alle de smartphones de kunne finde hos de kvindelige politiske fanger. Vagterne meddelte, at genstandene ikke ville blive leveret tilbage, da fangerne slet ikke måtte have den slags hos sig.

Advokatbesøg  

Fængselsledelsen tillader ikke de kvindelige fanger at medbringe papir og pen, når de mødes med advokaten.  

Administrativt tilbageholdte kvinder  

Hanaa Shalabi, fra Burqin i Jenin-distriktet, er administrativt tilbageholdt. Hanaa blev arresteret den 14. september 2009. I juli 2011 forlængede de israelske myndigheder den administrative tilbageholdelse med yderligere fire måneder. Hanaa appellerede, og i august blev den nedsat til tre måneder.  

'Aliya J'abri, 30 år fra Hebron, er administrativt tilbageholdt. ’Aliya blev arresteret den 15. februar 2011. De israelske myndigheder har forlænget den administrative tilbageholdelse af hende med yderligere tre måneder.

Fanger som er overført til Hasharon fængsel  

Maryam elTarbin fra Jeriko blev arresteret den 25. januar 2005. Efter at have siddet omtrent seks måneder i isolation i Neve Tirza (Ramle) blev hun den 30. august 2011 overflyttet til Hasharon fængsel.  

Ramya Abu Samra, 31 år, fra Yatta i Hebron-distriktet, blev arresteret den 16. december 2010. Den 12. september 2011 blev hun flytte fra Damoon til Hasharon fængsel.  

Løsladte fanger  

Suha Abu Manshar, fra Hebron, 22 år og mor til et spædbarn, som hun har hos sig i cellen Suha blev arresteret den 14. august 2011 og idømt 30 dages fængsel plus en bøde på 25.000 NIS (ca. 38.000 kr.). Suha blev løsladt den 13. september 2011.  

Damoon Fængsel (Carmelbjerget)
Ransagninger  

Cirka en gang om ugen bliver cellerne ransaget om natten. Senest har fængselsledelsen beslaglagt bøger. Bøgerne er ikke givet tilbage til de kvindelige politiske fanger til trods for, at ledelsen sin tid tillod kvinderne at få de selv samme bøger med ind i fængslet.  

Ved sygdom  

I september var der i to uger ingen læge til stede i Damoon fængsel.  

Håndarbejde  

Fængselsmyndighederne vil stadig ikke udlevere de håndarbejdsmaterialer, som Røde Kors - for måneder siden – har haft med til fangerne. 

Administrativt tilbageholdte kvinder

Linan Abu Ghulme er administrativt tillbageholdt, fra Bet Furiq i Nablus-distriktet; Linan blev arresteret den 15. juli 2010. I august 2011 skulle hun til et retsmøde i militærdomstolen. Under ud- og hjemturen blev hun anbragt i en særskilt celle i afdelingen for kriminelle fanger i Neve Tirza fængsel. Forholdene var meget ringe. Cellen var meget trang og uden vinduer. Vagterne anlagde en barsk tone, og de lod hende ikke at få de ting, hun havde med sig fra Damoon, som for eksempel sengetøj og shampoo.


Domme

Somud Karaja, 23 år, fra Safa i Ramallah-distriktet, blev arresteret den 25. oktober 2009. Den 16. august 2011 blev hun ved en militær domstol idømt 20 års fængsel.

TOP

 
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel. & Fax: +972-3-5227124
E-mail: trn1@zahav.net.il
www.wofpp.org

Nyhedsbrev juli 2011

  Der befinder sig pt. 33 kvindelige politiske fanger i israelske fænger: 15 i Hasharon (Tel Mond), 17 i Damoon (Carmelbjerget) og 1 i Neve Tirza (Ramle).  


Hasharon fængsel (Tel Mond)  

Ransagninger  

Den 1. og 2. juli entrede fængselsvagter de politiske fangers celler, hvor de på brutal vis gennemførte ransagninger og efterlod kvindernes ejendele i et rod. Tre fanger blev desuden kropsvisiteret.  

Straffe  

Ahlam elTamimi, fra Ramallah, blev arresteret den 14. september 2001. Den 29. juni 2011 skulle hun have møde med sin advokat. Samme dag fik hun besked på, at hun skulle krops­visiteres før mødet. Ahlam nægtede og meddelte, at hun i opgav mødet med advokaten. Ikke desto mindre gennemtvang vagterne, at hun blev kropsvisiteret. Fængselsvagternes chef skubbede Ahlam tilbage i cellen, og da hun ikke kunne gennemføre kropsvisiteringen, satte hun nødalarmen i gang, hvorefter kropsvisiteringen blev gennemført med forøget magtanvendelse.

Straks efter ransagningen blev Ahlam stillet for en disciplinær domstol, som idømte hende syv dages isolationsfængsling. I protest erklærede Ahlam sultestrejke, hvorefter fængsels­myndig­hederne satte trumf på afstraffelsen og overflyttede hende til fløj 2, som er forbeholdt kriminelle fanger.

Ahlams sultestrejke havde to formål. For det første at fremføre nogle af de politiske fangers generelle krav, nemlig stop for kropsvisitering, stop for hensynsløs ransagning af cellerne, adgang til ordentlig lægehjælp samt lempelse af isolationen ved at anbringe de isolerede fanger sammen med andre isolationsfængslede i en dertil indrettet afdeling. For det andet at få opfyldt en række personlige rettigheder, nemlig at møde sin mand, som også er politisk fange, at telefonere til familien i Jordan, samt at blive fotograferet/filmet i ti minutter og sende optagelsen til familien i Jordan. Retten har afsagt kendelse om telefonopkald til familien og om fotograferingen, men fængslet har ikke rettet sig efter det.

Den 6. juli 2011 stoppede Ahlam sultestrejken, da fængselsmyndighederne gik ind på hendes individuelle krav.  

Familiebesøg

Rima Daraghma, fra Tubas i Jenin-distriktet, blev arresteret den 28. juli 2004. I over fem måneder har fængslet ikke tilladt hende at få besøg af familien. Hun har mange problemer med helbredet.

Randa elShahatit, 25 år, fra Dura ved Hebron, blev arresteret den 6. januar 2009. I over fire måneder har fængslet ikke tilladt hende at få besøg af sin mor.
 

Administrativt tilbageholdte kvinder  

Hanaa Shalabi, fra Burqin i Jenin-distriktet, er administrativt tilbageholdt; hun blev arresteret den 14. september 2009. I juli 2011 forlængede fængselsmyndighederne interneringen med yderligere fire måneder.

Aliya J'abri,
30 år, fra Hebron,
er administrativt tilbageholdt; hun blev arresteret i hjemmet den 15. februar 2011. Den 2. marts 2011 afsagde de israelske myndigheder kendelse om administrativ internering af hende.
 

Nye fanger  

Muna Q'aadan, 40 år, fra Arabeh i Jenin-distriktet og tidligere fange; dette er fjerde gang, hun oplever at blive arresteret. Hun blev hentet i hjemmet natten til den 31. maj 2011 og kørt til Hasharon fængsel, hvor hun blev indsat i fløj 2, som er forbeholdt kriminelle fanger. Hun sad isoleret under barske forhold og fik elendig føde. De israelske myndigheder kørte hende næsten dagligt til forhør i detentionscentrene i Salem og Hakishon (Jalameh).

Den 11. juli 2011, altså flere dage efter at de israelske besættelsesstyrker havde rejst sag mod hende, gik hun i sultestrejke med krav om at blive overflyttet til afdelingen med kvindelige politiske fanger i Hasharon fængsel. Næste dag overførte fængselsledelsen hende til Damoon fængsel. Derfor fortsatte hun sin sultestrejke med krav om at komme til de kvindelige politiske fangers fløj i Hasharon. Som svar satte fængselsledelsen hende i isolation. Den 19. juli 2011 blev hun flyttet til Hasharon til de kvindelige politiske fangers fløj.

Da Muna blev arresteret igen, pakkede hun, belært af sine erfaringer, en taske med tøj. Den blev taget fra hende af de israelske besættelsesstyrker, og hun har stadig ikke fået den tilbage her to måneder senere. Hendes svigerfamilie – manden er også politisk fange – prøvede at få tøj ind til hende på den måde, fangernes familie plejer at bruge, men fængslet gav ikke tilladelse. Advokat Taghreed Jahshan, som arbejder for Women's Organization for Political Prisoners, har skriftligt over for fængselsmyndighederne forlangt, at de giver familien lov til at tage tøj med til hende.

Munas mor afgik ved døden den 22. juli 2011.

Bushra elTawil, 18 år, fra elBireh, blev arresteret i hjemmet den 6. juli 2011. Soldater trængte ind i hjemmet, anholdt hende og fjernede ved samme lejlighed alle husets computere.  Hendes mor, Muntaha elTawil, har været administrativt tilbageholdt og blev løsladt for flere måneder siden.

Bushra blev kørt til Ashkelon detentionscenter og forhørt. Under afhøringerne var hun lænket på hænder og fødder. Forhørslederne truede med at få hendes forældre anholdt.
Cellen i Ashkelon detentionscenter var meget kold og snavset, og lyset var tændt døgnet rundt. Den 21. juli 2011 blev Bushra overflyttet til Hasharon fængsel.  

Løsladelser


Nilli Safadi, 34 år, fra Nablus, blev arresteret den 11. november 2009 og løsladt den 10. juli 2011.

Da hun blev løsladt, konfiskerede fængselsmyndighederne hendes personlige korrespondance, blandt andet brevene fra hendes mand, som også er politisk fange. WOFPP's advokat har skrevet til ledelsen af Hasharon fængsel og forlangt, at de øjeblikkeligt tilbageleverer alle brevene til Nilli.  

Kifah Katash, 37 år, fra elBireh, administrativt tilbageholdt, blev arresteret den 1. august 2010 og løsladt den 4. august 2011.  

Samaha Hijaz, 39 år og mor til seks, fra elMazr'ah elSharqiya, Ramallah-distriktet, blev arresteret den 8. februar 2011 og løsladt den 5. juli 2011.

Amal Taqatqah, 22 år, fra Fajar i Bethlehem-distriktet, blev arresteret den 4. marts 2011 og løsladt den 30. maj 2011.  

Saj'a Shibani, fra Arabe i Jenin-distriktet, blev arresteret den 31. maj 2011 og løsladt mod kaution den 21. juni 2011.  

Damoon fængsel (Carmelbjerget)  

Krænkelser af fangernes rettigheder


For nyligt har fængselsledelsen indskrænket de kvindelige politiske fangers rettigheder:  

  • Fangernes familier har fået forbud mod at medbringe nogen form for bøger.
  • Breve fra udlandet bliver ikke afleveret til modtageren med den begrundelse, at fængslet ikke kan tjekke breve, som er affattet på engelsk eller fransk. Fængselsledelsen har bedt om, at breve skrives på arabisk, hebraisk eller russisk. Fangerne har modtaget nogle breve arabisk.
  • Reduktion af antallet af beklædningsstykker, tilladt for den enkelte fange. Fangerne skal aflevere overskydende tøj til deres familier, og efter et stykke tid vil fængselsledelsen foretage ransagning af cellerne.
  • Tilbageholdelse af håndarbejdsmateriale, som Røde Kors har haft med til fangerne. Fængselsmyndighederne hævdede først, at Røde Kors havde forsømt at vedlægge oplysninger. Nu har Røde Kors afleveret de ønskede oplysninger, men fængslet har stadig ikke udleveret materialet til fangerne.

Ransagninger

Den 26. juli ransagede fængselsmyndighederne kvindernes celler kl. et om natten. Da Amne Muna (Amina Mouna, fangernes talsperson, Red.) kommenterede tidspunktet, fik hun det svar, ransagninger i fremtiden også ville foregå kl. to og tre om natten.  

Familiebesøg  

Somud Karaja, 23 år, fra Safa i Ramallah-distriktet, blev arresteret den 25. oktober 2009. De israelske myndigheder har ikke givet hendes familie lov til at besøge hende. Og familiens breve til hende bliver returneret, selv om adressen er korrekt skrevet.

Amal Jum'ah, fra Askar flygtningelejr i Nablus-distriktet, blev arresteret den 9. maj 2004. De israelske myndigheder vil ikke give hendes handicappede bror besøgstilladelse. I over fire måneder har ingen fra hendes familie fået lov til at besøge hende.

Aviser

Efter at WOFPP's advokat skrev et brev om at få aviser i fængslet, har fængselsledelsen imødekommet Worud Kassems ansøgning om at modtage avisen “Panorama”. De kvindelige fanger ansøger også om andre blade og aviser.  

Dom

Ramya Abu Samra, 30 år, fra Yatta i Hebron-distriktet, blev arresteret den 16. december 2010. Den 18. juli 2011 blev hun idømt 18 måneders fængsel og en bøde på 5000 NIS (ca. 7000 kr.).

Administrativt tilbageholdte kvinder

Linan Abu Ghulme, administrativt tilbageholdt, fra Bet Furiq i Nablus-distriktet, blev arresteret den 15. juli 2010. I juli 2011 forlængede de israelske myndigheder fængslingen med yderligere seks måneder.  

Advokatbesøg  

Den 27. juni 2011 mødte WOFPP’s advokat op i Damoon fængsel for at besøge de kvindelige politiske fanger. Fængselsmyndighederne bestemte, at besøget skulle gennemføres efter de nye regler, hvor advokaten og fangen er låst inde i et forseglet lokale på én kvadratmeter.

WOFPP’s advokat nægtede at gennemføre besøg på de betingelser og skrev et brev til fængsels­myndighederne med kopi til Kontoret for Beskikket Forsvar, Sammenslutningen for Borgerrettigheder i Israel, Sammenslutningen af Israelske Forsvarsadvokater og Komiteen mod Tortur. Brevet blev afsendt for en måned siden, men fængselsmyndighederne har ikke ulejliget sig med at svare. 

I en hel måned afviste WOFPP’s advokat at gennemføre besøg under disse forhold. Hun gik siden med til at besøge fangerne én gang, under protest. Her blev dørene kun låst under selve mødet med fangen. Men besøget skulle foregå det samme lille , forseglede lokale.  

Løsladelser  

Aaisha Ghanimat, 20 år, fra Surif i Hebron-distriktet, blev arresteret den 2. september 2009 og løsladt den 4. august 2011.

Neve Tirza fængsel (Ramle)  

Maryam elTarbin, fra Jeriko, blev arresteret den 25. januar 2005. I det sidste halve år har hun siddet i isolationscelle blandt de kriminelle fanger i Neve Tirza.

TOP

 
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel. & Fax: +972-3-5227124
E-mail: trn1@zahav.net.il
www.wofpp.org

Nyhedsbrev maj 2011

Der er p.t. 36 kvindelige politiske fanger i israelske fængsler:17 i Hasharon fængsel (Tel Mond), 18 in Damoon fængsel (Carmelbjerget), 1 i Neve Tirza fængsel (Ramle).

Hasharon fængsel (Tel Mond)

De palæstinensiske fangers dag

De kvindelige politiske fanger tog aktiv del i fangernes dag: De sultestrejkede på dagen i solidaritet med Mansour Akram, en politisk fange som har siddet i israelsk fangenskab i over 31 år.

Familiebesøg

Samha Hijaz, 39 år, mor til seks, fra elMazr'a elSharqiya ved Ramallah, blev arresteret den 8. februar 2011. De israelske myndigheder har nægtet hele hendes familie adgang til fængslet.

Nilly Safadi, 34 år, fra Nablus, blev arresteret den 11. november 2009. Hun forventes løsladt i starten af juni 2011. Ikke engang før løsladelsen vil fængsels­myndig­hederne give hende lov til at se sin mand, der også er politisk fange.

Løsladte fanger

Shirin 'Isawi, 33 år, advokat fra Jerusalem, blev arresteret den 21. april 2010; samme dato 2011 blev hun løsladt mod kaution og under restriktioner: Husarrest indtil retsmøderne er slut.

Damoon fængsel (Carmelbjerget)

Aviser

Wurud Qasem, 24 år, fra Tira i the Triangle (i Israel – o.a.), blev arresteret den 4. oktober 2006: fængselsmyndighederne har nægtet hende at modtage "Panorama", en arabisk avis, der udkommer i Tira distrikt. WOFPP's advokat, Taghreed Jahshan, har skrevet til fængselsmyndig­hederne og udbedt sig en forklaring.

Familiebesøg

Iman Ghazawi, fra Tulkarem, mor til to, blev arresteret den 2. august 2001. Hun har ikke set sin mand, som også er politisk fange, siden januar 2010. Fængselsmyndighederne har afslået Imans ansøgning om at se sin mand.

Neve Tirza fængsel (Ramle)

Maryam elTarbin, fra Jeriko, blev arresteret den 25. januar 2005. I omkring tre måneder har hun siddet i isolationscelle i afdelingen for kriminelle fanger i Neve Tirza fængsel. Cellen er så lille, at det er svært for hende at forrette bøn. WOFPP's advokat har sendt en anmodning til fængselsmyndig­hederne om, at hun bliver flyttet tilbage til en afdeling med kvindelige politiske fanger i Hasharon fængsel.

Russian Compound (Mosqobiya) detentionscenter ( Jerusalem )

Løsladte fanger

Su'ad Shyukhi, 24 år, fra Silwan i Jerusalem, havde været administrativ fange i godt halvandet år, da hun blev løsladt i 2008. Nu blev hun igen arresteret. Det skete i hjemmet den 2. maj 2011.

De israelske besættelsesstyrker optrådte meget voldsomt under arrestationen. Klokken fire om morgenen hamrede de hoveddøren ind og gennede familien sammen i ét værelse. Su’ad blev ført ind i et andet rum, hvor de gennembankede hende og derpå trak hende ud i et militær­køretøj. Su’ad havde kort forinden gennemgået en operation i højre hånd, og den brutale behandling forværrede smerterne i hånden.

Su'ad blev kørt væk barfodet, og hun måtte gå omkring i adskillige dage uden sko på fødderne, før fængselsmyndighederne gav familien lov til overbringe hende et par sko og den mest nødvendige beklædning.

I fængslet blev Su'ad underkastet timelange forhør, især om natten. Nogle forhør blev gennemført af forhørsledere, som råbte eder, forbandelser og sjofelheder imod hende. Den 4. maj 2011 afgjorde dommeren ved magistratsretten i Jerusalem, at hun skulle løslades mod kaution, men anklagemyndigheden ankede dommen. Appelsagen blev ført ved distriktsretten i Jerusalem dagen efter, den 5. maj 2011. Her afgjorde dommeren, at hun skulle igennem en psykiatrisk undersøgelse. Hun blev ført ind til en psykiater ved fængslet i Ramle, men nægtede at samarbejde.

Da hun kom tilbage til the Russian Compound’s detentionscenter fra Ramle, anbragte fængsels­myndighederne hende i en “observationscelle”, hvor hun var bundet på hænder og fødder døgnet rundt. Det forårsagede frygtelige smerter i hånden og hævede ben. Hun blev udsat for stribevis af krænkelser: vagterne påførte hende ekstra smerte i den nyopererede hånd ved at bruge stramme håndjern, og en såkaldt "Nahshon" vagtenhed klemte tilmed hendes fingre i en bildør. Fængselsmyndighederne tillod ikke Su’ads familie at komme med medicin til hende, uagtet at domstolen havde givet tilladelse til det. (Flere dage efter løsladelsen havde Su’ad stadig tydelige mærker efter håndjernene og hævede ben.)  

Når hun bad vagterne om noget smertestillende på grund af smerterne i hånden, fik hun som regel ingenting, andre gange kom medicinen timer senere.

I "observationscellen” var hun kameraovervåget i døgnets 24 timer, det gjaldt også toiletbesøg.  Da hun nægtede at gå på toilettet, dækkede vagterne kameraerne til.

I "observationscellen” gik Su'ad i sultestrejke, som hun først indstillede, da en dommer afgjorde, at hun skulle overføres til en almindelig celle. Det skete den 9. maj 2011.

Den 18. maj 2011 blev Su'ad løsladt mod en kaution på 5.000 NIS (ca. 7.500 kr.) og med restriktioner: Husarrest i 30 dage og fremmøde på politistationen en gang om ugen i seks måneder.

Asmaa Shyukhi, fra Silwan i Jerusalem, hustru til Su'ad Shyukhis onkel. Hun blev tilbageholdt i seks dage og underkastet forhør.

Abeer Abu Khdir, fra Jerusalem, blev arresteret den 20. april 2011. Den 2. maj 2011 blev hun løsladt mod kaution og under restriktioner: Husarrest i to uger.

Suher Ayub, advokat fra Akko i Galilæa (i Israel – o.a.), blev arresteret i april 2011. Den 26. april 2011 blev hun løsladt mod kaution og under restriktioner: Husarrest i to uger.

Kishon detentionscenter (Jalameh)

Løsladte fanger

Julya 'Awad, 15 år, fra 'Awarta i Nablus distrikt, blev arresteret den 10. april 2011 og løsladt den 15. april 2011.

Iysha Aruri, 70 år, fra Ramallah distrikt, blev arresteret i hjemmet den 23. maj 2011 om natten og løsladt næste dags aften.  

TOP

 
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel. & Fax: +972-3-5227124
E-mail: trn1@zahav.net.il
www.wofpp.org

Nyhedsbrev april 2011

Der befinder sig p.t. 37 kvindelige politiske fanger i israelsk fangenskab: 19 i Hasharon fængsel (Tel Mond), 17 i Damoon fængsel (Carmelbjerget), 1 i Neve Tirza fængsel (Ramle).

Hasharon fængsel (Tel Mond):
Wafaa elBis fra flygtningelejren Jabaliya i Gazastriben blev arresteret 20. juni 2005. I omtrent et halvt år sad hun isolationsfængslet i Neve Tirza fængsel. Ved et retsmøde 12. januar 2011 søgte fængselsmyndighederne om, at isolationen af Wafaa blev forlænget med yderligere et halvt år. WOFPP's advokat repræsenterede Wafaa. Retten afgjorde, at fængselsmyndighederne inden 9. februar 2011 skulle undersøge mulighederne for at flytte Wafaa fra isolationscellen i Neve Tirza. Hvis de ikke ville flytte hende, skulle de begrunde hvorfor. Den 9. februar blev Wafaa overført til Hasharon fængsel til en fløj med andre politiske fanger.

Aviser :
De kvindelige politiske fanger modtager ikke altid de arabiske aviser, som bliver sendt til dem, selv om det er tilladt at få aviser, som er trykt i Israel.

Håndarbejde :
Fængselsmyndighederne spænder stadig ben for, at familiemedlemmer kan aflevere håndarbejds­materiale til kvinderne. Internationalt Røde Kors har også den slags med til kvinderne, men i meget små og helt utilstrækkelige mængder.

Razzia :
Den 31. januar 2011 klokken to om natten iværksatte en gruppe fængselsvagter razzia i en af cellerne. De kvindelige politiske fanger blev vækket, lagt i håndjern og tvunget til at gå udenfor. Så blev de beordret tilbage i cellen, hvor de blev klædt af til skindet og kropsvisiteret.

Vagterne tog alle elektriske apparater med sig til undersøgelse. De blev senere leveret tilbage, men fjernsynet og varmeapparatet var da gået i stykker. Mange andre ting blev også fjernet, blandt andet breve og notesbøger, som ikke blev givet tilbage, før de kvindelige fanger truede med sultestrejke. Så afleverede fængselsmyndighederne det hele, på nær fangernes notesbøger.

Sundhedsvæsen :
'Abeer Odeh
fra Tulkarem distrikt blev anholdt 9. august 2009. Hun er plaget af mange sygdomme, men fængselsmyndighederne sørger ikke for ordentlig lægebehandling til hende.

Familiebesøg :
Ahlam elTamimi
fra Ramallah blev arresteret 14. september 2001. Fængselsmyndighederne har afslået hendes ansøgning om at se sin mand, der også er politiske fange.

Irina Sarahna, fra Deheishe flygningelejr ved Bethlehem, blev arresteret 23. maj 2002. Den 15. marts 2011 fik hun besøg af sin mor og sin ældste datter, der var kommet rejsende fra Ukraine. Efter ni år i fængsel var det første gang, hun fik lov til at se sin ældste datter. Fængsels­yndighederne har afslået hendes mands anmodning om at se datteren. Også han er politisk fange.

WOFPP ledsagede og hjalp Irinas mor og datteren fra ankomst til afrejse i lufthavnen. Den tidligere fange Magda Fadda var en stor hjælp for dem som tolk ved telefonsamtaler.

Rima Daraghmah fra Tobas ved Jenin blev arresteret 28. juli 2004. Fængselsmyndighederne har afslået hendes ansøgning om at se sin bror, som også er politisk fange.

Nilly Safadi, 33 år, fra Nablus, blev anholdt 11. november 2009. Fængselsmyndighederne har afslået hendes ansøgning om at se sin mand, som også er politisk fange.

Kahera elSa'adi fra Jenin blev anholdt 30. maj 2002. Hendes ældste datter søgte tilladelse til at besøge hende. Efter halvandet års venten fik hun en engangstilladelse.

Administrativt tilbageholdte kvinder :
Hanaa Shalabi,
fra Burqin i Jenin distrikt, administrativt tilbageholdt, blev anholdt 14. september 2009. I marts 2011 forlængede de israelske myndigheder hendes administrative tilbage­holdelse med yderligere fire måneder.

Kifah Katash, 37 år, fra elBirah, administrativt tilbageholdt, blev arresteret 1. august 2010. I april 2011 forlængede de israelske myndigheder hendes administrative tilbageholdelse med yderligere fire måneder.

Kantineforhold :
Efter en periode, hvor fængselsmyndighederne ikke lod fangerne købe skriveredskaber i kantinen, har de nu tilladt dem at købe én slags pen.

Nye fanger :
'Aliya J'abri,
administrativt tilbageholdt, 30 år, fra Hebron, uddannet lærer. Hun blev arresteret i hjemmet den 15. februar 2011 klokken to om natten og kørt til et detentionscenter i Qiryat Arba. Derfra blev hun overført til Ofer detentionscenter, hvor hun blev forhørt og derefter flyttet til Hasharon fængsel. Den 2. marts 2011 udstedte de israelske myndigheder ordre om, at hun skulle tilbageholdes administrativt.

Samha Hijaz, 39 år, mor til seks, fra elMazr'a elSharqiya ved Ramallah, blev arresteret 8. februar 2011. Hun sad varetægtsfængslet i Ashkelon detentionscenter sammen med kvindelige kriminelle fanger indtil 20. februar 2011, hvor hun blev overført til Hasharon fængsel.

Amal Taqataqa, 22 år, fra Bet Fajar, Ramallah distrikt, blev arresteret i marts 2011. Hun blev idømt tre måneders fængsel og en bøde på 2000 NIS.

Løsladte fanger :
Nada elDirbas
fra Jerusalem blev arresteret 5. maj 2007 og løsladt 6. marts 2011.

Muntha elTawil, 44 år, fra elBirah, blev anholdt 8. februar 2010 og løsladt 1. februar 2011.

Hadeel Abu Turki, 15 år, fra Hebron, blev anholdt 14. november 2010 og løsladt 27. januar 2011.

Damoon fængsel (Carmelbjerget)

Ramia Abu Samara, 31 år, fra Yata ved Hebron, blev arresteret 16. december 2010. Den 30. marts 2011 blev hun mod sin vilje overført fra Damoon til Hasharon fængsel. Hun gik i sultestrejke for at komme tilbage til Damoon fængsel; fængselsmyndighederne flyttede hende til isolationsafdelingen til en celle med kameraovervågning døgnet rundt. Den 3. april 2011 fortalte en officer hende, at hun ville blive flyttet tilbage til Damoon. Ramia afbrød sultestrejken og blev overført til Damoon fængsel.

Straffe :
I starten af januar 2011 havde en gruppe kvindelige politiske fanger - Duaa elJayusi, Woroud Qasem,
'Aisha Ghanimat og Somoud Qaraja - sendt et måltid mad retur i solidaritet med Linan Abu Ghulmeh, som var gået i sultestrejke med krav om at blive flyttet til Damoon fængsel (den 16. januar blev Linan overført til Damoon). Fængselsmyndighederne tildelte de fire kvinder en række sanktioner: Ingen familiebesøg og ingen indkøb i kantinen i en måned, frem til 2. februar 2011; de afbrød strømmen til cellen i tre dage (hvor kvinderne var uden lys og opvarmning), og de inddrog gårdture i tre dage.

Familiebesøg :
Suad Nazal,
24 år, fra Qalqilya, blev arresteret 23. august 2009. I januar fik hun besøg af sin mor, som de israelske myndigheder i et helt år havde nægtet besøgstilladelse.

Nævnet som behandler ansøgninger om prøveløsladelse, har afvist Suads ansøgning, selv om hun har afsonet mere end to tredjedele af straffen.

'Aysha 'Ghanimat, 20 år, fra Surif i Hebron distrikt, blev anholdt 2. september 2009. For nylig nægtede de israelske fængselsmyndigheder hendes mor at komme på besøg.

Faten elSa'adi fra Jenin flygtningelejr blev anholdt 8. maj 2008. Hendes mor søgte om at få fornyet sin besøgstilladelse til fængslet. Efter godt otte måneders venten fik hun en engangs­besøgstilladelse.

Breve :
De kvindelige politiske fanger modtager mange breve fra udlandet. Det opmuntrer dem, og de er meget glade for disse hilsner.

Domme :
Hanan elHamuz,
41 år og mor til tre, fra 'Aza flygtningelejren i Bethlehem distrikt, blev arresteret 11. oktober 2010. Den 28. marts blev hun idømt 30 måneders fængsel og en bøde på 3000 NIS.

Neve Tirza fængsel (Ramle) :
Maryam elTarabin
fra Jeriko blev arresteret 24. januar 2005. I marts 2011 blev hun flyttet fra Hasharon til Neve Tirza fængsel og anbragt i en separat celle i fløjen for kriminelle fanger.

Landsbyen Awarta, Nablus distrikt :

I den forløbne måned er israelske styrker med jævne mellemrum trængt ind i Awarta og har arresteret folk i landsbyen – mænd, kvinder, børn. Den 7. april om natten gik israelske hær­enheder igen ind i Awarta, meddelte udgangsforbud og arresterede dusinvis af kvinder, som blev kørt væk. De er alle blevet løsladt igen.  

Støt fangerne

WOfPP har brug for økonomisk støtte for at kunne fortsætte de nødvendige advokatbesøg i fængslerne. Som det fremgår af nyhedsbrevene, er disse besøg af stor betydning i forsvaret af de kvindelige fangers rettigheder og som en kontakt til verden udenfor.

Bidrag kan sendes til Human Rights March’ konto i Lån og Spar: 0400 - 4011605899. Alle beløb formidles ubeskåret til WOfPP af Human Rights March.

TOP

 
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel. & Fax: +972-3-5227124
E-mail: trn1@zahav.net.il
www.wofpp.org

Nyhedsbrev marts 2011 

I anledning af den internationale kvindedag 2011

Frigiv alle politiske fanger

I anledning af denne dag fremsætter vi igen krav om løsladelse af alle de kvinde­lige politiske fanger, som sidder i israelsk fængsel.  
Vi henleder verdens opmærksomhed på den særlige situation, disse fanger befinder sig i. To af kvinderne har siddet fængslet i over ti år: Amneh Mona (Amina Mouna) og 'Abeer 'Amru.

 Vi gør også særligt opmærksom på de kvinder, som har børn. Dem er der otte af nu:

 1. Iman A. Zawiya – mor til to, idømt 13 års fængsel. Har snart siddet fængslet i ti år.

2. Abitsam el'Isawe – mor til fem, idømt 15 års fængsel. Har siddet fængslet i næsten ti år.

3. Irina Sarahna – mor til to, idømt 20 års fængsel. Har været fængslet i otte år.

4. Kahara elSa'adi - mor til fire, idømt tre gange livsvarigt. Har været fængslet i syv år.

5. Latifa Abu Dare'aa - mor til syv, idømt 25 års fængsel. Har været fængslet i omkring syv år.

6. Kifah Katash - mor til to, har været administrativt tilbageholdt i et halvt år.

7. Hanan Hmuz - mor til to, tilbageholdt.

8. Smahah Hijaz - mor til syv, tilbageholdt.

Situationen for mødrene – og deres børn – er særligt hård. Ofte er det nærmest umuligt at få besøg af børnene, fordi de israelske fængselsmyndigheder forhindrer voksne familiemedlemmer i at komme ind i fængslet af ”sikkerhedsgrunde”. I så fald må familien finde en person, der kan optræde som ”ansvarlig ledsager” for børnene. I praksis vil det ofte være familie til en af de andre kvindelige fanger.

Situationen bliver særligt vanskelig, når børnene fylder 16. Fra da af betragter den israelske besættelsesmagt dem som voksne, der skal have speciel tilladelse for at kunne besøge nære slægtninge i fængslet. Ofte får de ikke tilladelsen af de israelske fængselsmyndigheder, og det går ud over forholdet mellem mor og barn som i Kahara elSa'adis tilfælde. Hendes søn og datter er fyldt 16 og må ikke besøge deres mor længere. Det samme gælder Iman A. Zawiya, hvis søn også er fyldt 16.

Besøgene er, når de endelig kan finde sted, ret grusomme, fordi en glasvæg adskiller børnene fra deres mor, og samtalen foregår gennem en telefon på hver side af glasset.

Dertil kommer, at mange af de kvindelige politiske fanger – hvis de er heldige - ”bevilges” en éngangs­besøgs­tilladelse en eller to eller tre gange årligt. Igen begrundes det med en ”sikkerhedsrisiko”. Denne begrænsning omfatter: Suad Nazzal, Sumud Karaja, Amal Jum'a, Ssanabl Breek, Faten elSa'adi, Kahara elSa'adi.

Fangen Wafa elBis fra Gaza-striben er et særlig trist tilfælde. Hun har ikke set sin familie siden 20. juni 2005, da hun blev anholdt. Ligesom alle andre politiske fanger fra Gaza-området er hun helt afskåret fra familiebesøg i fængslet.

I anledning af den internationale kvindedag vil vi også gøre opmærksom på, hvor lidt fængselsmyndighederne udvirker på sundhedsområdet. Næsten alle de kvindelige politiske fanger har brug for at komme til tandlægen, og mange lider af kæbe­problemer. Det gælder 'Abeer 'Amro, Suad Nazzal, 'Abeer 'Odeh og 'Aisha 'Abiat.

Al tandbehandling er overfladisk. Dertil kommer, at fængselsmyndighederne dikterer de private tandlæger, som kommer udefra, hvilke behandlinger der er tilladt og hvilke der er forbudt, uanset hvad tandlægen måtte mene fra et fagligt synspunkt. For eksempel forbyder fængsels­myndighederne implantatbehandling, også selv om den ikke udføres på fængsels­myndighedernes regning. Situationen er ikke stort bedre på de andre sundheds­områder.

De kvindelige politiske fanger lider konstant under de barske forhold og de vilkår­lige forbud, fængselsledelsen udsteder, som det passer dem. For eksempel forbuddet mod, at familierne tager vinterfodtøj med, når de kommer på besøg. I Hasharon fængsel er der akut mangel på fodtøj, og det er især hårdt om vinteren.

Fængselsmyndighederne tillader heller ikke fangerne at få bestemte arabisksprogede aviser, heller ikke selv om de trykkes og udgives i Israel og dermed ifølge reglerne er tilladte i fængslerne. For nylig gik Hasharon fængsel endnu videre, idet de meddelte, at fangerne ikke mere kunne købe kuglepenne i kantinen (der også fungerer som fængselskiosk).

I dag er der 37 kvindelige politiske fanger, heraf fire administrativt tilbageholdte, som er fængslet uden anklage og rettergang, og de israelske myndigheder kan uden videre forlænge tilbageholdelsen hvert halve år i det uendelige. De fire er:

- Hanaa Shalabi som blev arresteret i september 2009,

- Linan Abu Gulmeh som blev arresteret i juli 2010,

- Qifah Qatash som blev arresteret in august 2010,

- Alia Ja'abri, som blev arresteret i januar 2011.

Vi opfordrer den israelske regering til at frigive alle de politiske fanger

 

Støt fangerne

WOfPP har brug for økonomisk støtte for at kunne fortsætte de nødvendige advokatbesøg i fængslerne. Som det fremgår af nyhedsbrevene, er disse besøg af stor betydning i forsvaret af de kvindelige fangers rettigheder og som en kontakt til verden udenfor.

Bidrag kan sendes til Human Rights March’ konto i Lån og Spar: 0400 - 4011605899. Alle beløb formidles ubeskåret til WOfPP af Human Rights March.  

TOP

 
Women`s Organization for Political Prisoners (WOFPP)
P.O. Box 31811, Tel Aviv 
Tel. & Fax: +972-3-5227124
E-mail: trn1@zahav.net.il
www.wofpp.org

 Nyhedsbrev januar 2011

Der er for øjeblikket 37 kvindelige politiske fanger i israelske fængsler: 20 i Hasharon fængslet (Tel Mond), 16 i Damoon fængslet (Carmel Bjerget) og en i NeveTirza fængsel (Ramle).

 Hasharon fængslet (Tel Mond)

Fodtøj

Fængselsmyndighederne forbyder stadig familierne at tage sko med til de politiske fanger, som er henvist til at købe sko i fængselskantinen, hvor de er dyrere, og ofte er der slet ikke sko, der passer til kvinder. Derfor er der kvindelige fanger, som ikke har vintersko. 

Tandlæge
Kahera elSa'adi
fra Jenin flygtningelejr blev arresteret den 30. maj 2002. Fængselsmyndig­hederne nægter hende stadig at få behandling af en privat tandlæge. Det var ellers aftalt og koordineret med fængslet i begyndelsen af november 2010. Yusef elSadeq Association (en støtteforening for fanger) havde truffet aftale med en privat tandlæge om at tilse Kahera elSa’redi, men fængslet forbød tandlægen at behandle hende. I slutningen af november tillod fængselsmyndighederne hende at blive behandlet - men forbød det så igen under nye påskud.

 Domme
 'Abeer Odeh fra Tulkarem distrikt blev arresteret den 9. august 2009. Den 30. december 2010 blev hun idømt 30 måneders fængsel.
 Muntha elTawil, 44 år og fra elBirah, er administrativt tilbageholdt. Hum blev arresteret den 8. februar 2010. I december 2010 blev hun idømt 13 måneders fængsel og en bøde på 5000 NIS.

Nye Fanger
Ramia Abu Samara
, 41 år og fra Yata i Hebron-distriktet, blev arresteret den 16. december 2010 og kørt til detentionscenteret i Qiriat Arba, hvor hun blev underkastet timelangt forhør. Derefter blev hun overført til Hasharon fængsel.

 Løsladte fanger
Shahira Burkan
, 52 år og fra Hebron, blev arresteret den 23. november 2010 og løsladt den 17. december 2010.  Sabreen Mash'al, 20 år og fra Jerusalem, blev arresteret den 25. juni 2010 og idømt syv måneders fængsel. Sabreen blev løsladt den 12. januar 2011.  

Damoon fængsel (Carmel bjerget)
Linan Abu Ghulmeh, fra Beit Furiq i Nablus-distriktet, er administrativt tilbageholdt. Linan blev arresteret den 15. juli 2010. Den 16. januar i år blev hun overført fra Hasharon fængsel til Damoon. De israelske myndigheder har afvist hendes anmodning om at se sin søster Taghreed Abu Ghulmeh, som også var politisk fange i Damoon. Søsteren blev løsladt den 2. januar 2011. Linan gik i længerevarende sultestrejke med krav om at være sammen med sin søster. Da hun sultestrejkede overførte de israelske myndigheder hende til Petah Tiqva detentionscenter, hvor hun blev forhørt om sultestrejken og hendes krav om at møde sin søster.

 Familiebesøg
 Faten elSa'adi, fra Jenin flygtningelejr, blev arresteret den 8. maj 2008. Hendes familie har stadig forbud mod at besøge hende i fængslet. De israelske myndigheder har afvist hendes anmodning om at se sin bror, som også er politisk fange.

 Fra fængsel til domstol
Sumoud Karaja
, 22 år gammel fra Safa i Ramallah-distriktet, blev arresteret den 25. oktober 2009. Efter hendes klage om fysisk vold og meget barsk behandling i Neve Tirza Fængslet, hvor hun midlertidigt var anbragt på vej fra fængsel til domstol, fik hun besøg af en forhørsperson, der skulle tale med hende om klagen. Forhørspersonen var grov og sagde, at hun havde hørt den anden side og at “der ikke var tale om, at hun var blevet slået”. Det skal bemærkes, at advokater havde mødt Sumoud og havde set hendes blå mærker. 

 Lægebehandling
Suad Nazal
, 24 år og fra Qalqilya, blev arresteret den 23. august 2009. I mere end et år har hun lidt af problemer i kæben. Fængselsmyndighederne har endnu ikke sørget for lægebehandling af hende.
 'Ayshah 'Abayat fra Bethlehem blev arresteret den 14. august 2009. Også hun lider af kæbe­problemer. Fængselsmyndighederne har heller ikke givet hende adgang til lægebehandling. For nylig fik hun besøg af sin mor, som havde fået en engangs-besøgstilladelse.

 Løsladte fanger
 Taghreed Abu Ghulmeh, 28 år og fra Beit Furiq i Nablus-distriktet, blev arresteret den 15. juli 2010. Hun blev idømt 6 måneders fængsel og en bøde på 2000 NIS. Hun blev løsladt den 2. januar 2011.

 Neve Tirza fængsel (Ramle)
Wafaa elBis
fra Jebalya flygtningelejr i Gaza blev arresteret den 20. juni 2005. Den 17. oktober 2010 blev hun overført til en celle i Neve Tirza fængslet, hvor forholdene for hende er barske.
Cellen er ganske lille, der er knap nok plads til at bede i ro, hun kan ikke tale med nogen, hun får hverken bøger eller aviser, hendes gårdtur er kun på en time, og hun lider under de kriminelle fangers råben og støj døgnet rundt.
 Som det er tilfældet for alle politiske fanger fra Gaza har hendes familie forbud mod at besøge hende, og fængselsmyndighederne forbyder hende at kontakte familien pr. telefon.

 Ifølge en tidligere domstolsbeslutning skulle fængselsmyndighederne have overført hende til Hasharon fængsel, men de har nægtet at gøre det.
Den 12. januar 2011 var der møde i retten, og domstolen besluttede, at fængselsmyndig­hederne skulle undersøge mulighederne for at overføre Wafaa fra isolationscellen i Neve Tirza inden 9. februar. Hvis de ikke overfører hende, skal de oplyse om årsagerne til deres afvisning.
Selvom domstolen ligger tæt på fængslet og transporttiden er under 10 minutter, blev Wafaa  holdt i omkring seks timer uden mad og vand før retsmødet; noget af tiden måtte hun forblive i transportvognen.

 Løsladte fanger
Seks kvinder blev arresteret den 1. januar 2011 efter demonstrationer mod drabet på Jawaher Abu Rahma, et drab, som blev udført af den israelske hær under den ugentlige demonstration i Bil'in, Ramallah distrikt.

 De tilbageholdte blev kørt til Herzlia politistation om natten, hvor de blev anbragt udenfor i gården indtil den lyse morgen, lænket på hænder og fødder. Så blev de kørt til domstolen i Tel Aviv og anbragt i en celle i kælderen. Efter retsmødet blev de overført til Neve Tirza fængslet, hvor de blev anbragt i små snævre celler uden vinduer, og deres overtøj blev taget fra dem; de fik først vand efter mange timer og fik udleveret et tæppe hver.  

De blev løsladt den 4. januar 2011 mod en kaution på 6000 NIS.

 

 Støt fangerne

WOfPP har brug for økonomisk støtte for at kunne fortsætte de nødvendige advokatbesøg i fængslerne. Som det fremgår af nyhedsbrevene, er disse besøg af stor betydning i forsvaret af de kvindelige fangers rettigheder og som en kontakt til verden udenfor.

Bidrag kan sendes til Human Rights March’ konto i Lån og Spar: 0400 - 4011605899. Alle beløb formidles ubeskåret til WOfPP af Human Rights March.

TOP