...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

Arbejdsgrundlag for fangegruppen i Human Rights March – Kvinder i Dialog

  • Vi tager afstand fra krig og vold som middel til løsning af politiske konflikter.
  • Vi fordømmer enhver anvendelse af vold og terror mod civile - palæstinensere såvel som israelere.
  • Vi anerkender et besat folks ret til modstandskamp mod besættelsesmagten.

På grund af manglende retssikkerhed for palæstinensere, der stilles for en israelsk militærdomstol, tager vi ikke stilling til skyldsspørgsmålet. Vi forholder os alene til, om fangerne behandles i overensstemmelse med de gældende internationale konventioner.

Vi samarbejder med menneskerettighedsgrupper i Israel og Palæstina.

.

Politiske fanger i Israel

Antallet af palæstinensiske politiske fanger i israelske fængsler kendes ikke med sikkerhed. Forskellige kilder, israelske og palæstinensiske, angiver fra 5000 og opefter. Vi ved imidlertid, at der blandt fangerne pr. 1. januar 2011 er 37 kvinder og 213 børn. En mindre gruppe er unge israelske militærnægtere eller ”ulydige” soldater.

For tiden er omkring 800 palæstinensere tilbageholdt administrativt, dvs. uden at der rejses tiltale og uden rettergang. Ofte kan de heller ikke få advokathjælp. Disse fanger holdes inde­spærret på ubestemt tid, for nogles vedkommende i årevis.  

De øvrige fanger er dømt ved israelske militærdomstole, som følger andre spilleregler end de civile domstole i Israel. For eksempel accepteres tilståelser, som er afgivet under tortur, og forsvareren kan nægtes ret til at føre vidner eller fremlægge bevismateriale til fordel for den anklagede.  Der anvendes angivere og kollaboratører i og uden for rets­salene. Disse – ofte selv fanger - hverves under tortur eller ved løfte om en mildere straf.

Med andre ord: Palæstinensere, der står anklaget ved en israelsk militærdomstol for politiske forhold, kan ikke gøre sig håb om en fair rettergang jf. internationale konventioner og standarder.

Palæstinensiske mænd, kvinder og børn i israelsk fangenskab mishandles og underkastes tortur. Dette er veldokumenteret også af israelske kilder. (Dog kender vi endnu ikke til dokumentation i form af foto og videooptagelser fra arresthuse og fængsler.)

 * * *

HRM Kvinder i Dialog • Danmark •Israel • Palæstina har nedsat en arbejdsgruppe, som følger især de kvindelige fangers situation.  De fanger, HRM arbejder for – jøder såvel som palæ­stinensere – er enten administrativt tilbageholdt, eller de straffes for en handling, som er udløst af modstanden mod Israels ulovlige besættelse af Østjerusalem, Vestbredden og Gaza.

Vi forholder os ikke til skyldsspørgsmålet, men til den manglende retssikkerhed, og vi forlanger, at fangerne behandles i overensstemmelse med de internationale konventioner.  

Vi samarbejder med menneskerettighedsgrupper i Israel og Palæstina. Gennem WOfPP - Womens Organization for Palestinian Prisoners - sender vi penge til advokathjælp og for­nødenheder til fangerne og til støtte for de familier, som er hårdest ramt ved tabet af en forsørger.

Som opmuntring for kvinderne og som påmindelse til fængslernes ledelse om at vi holder øje, sender vi personlige hilsner til de kvindelige fanger.

På opfordring fra vores israelske og palæstinensiske samarbejdspartnere fører vi kampagner for bestemte fanger, bl.a. ved underskriftindsamlinger og ved henven­delser til danske og israelske myndigheder.

Læs WOFPP´s nyhedsbreve

 

Støt HRMs indsamling til de kvindelige fanger

Pengene går til advokathjælp og til støtte til indkøb af daglige fornødenheder til fangerne samt til de familier, som er hårdest ramt ved tabet af en forsørger. 
Bidrag
kan sendes til Merkur reg.nr. 8401, konto 11 66 380