hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk


Palæstinensiske fanger har fået nok

 

  Addameer, en palæstinensisk NGO som forsvarer de palæstinensiske politiske fangers rettigheder, appellerer til det internationale samfund om at støtte de aktionerende fanger mod den israelske regerings stramninger og restriktioner.
   

Demonstrerende kvinder i Gaza City den 3. oktober 2011. De bærer portrætter af deres sønner og mænd, som er i israelsk fangenskab, og som de ikke har set i årevis på grund af de israelske fængsels­myndigheder forbud mod familiebesøg. (Reuters/Mohammed Salem

Kilde: http://addameer.info/

Sultestrejke og ulydighedskampagne i israelske fængsler

Ramallah, 27. september 2011, opdateret 3. oktober 2011

Palæstinensiske fanger i israelske fængsler har annonceret en ulydighedskampagne i protest mod de optrappede straffeforanstaltninger, som det israelske fængselsvæsen (IPS) har taget i brug mod dem i de seneste måneder.

Det israelske fængselsvæsens eskalerende restriktioner og den deraf følgende forværring af forholdene i fængslerne begyndte straks efter, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu den 23. juni 2011 annoncerede et skifte i regeringens politik over for de palæstinensiske fanger, så længe den israelske soldat Gilad Shalit stadig blev holdt fanget af militante grupper i Gaza. Netanyahu betegnede de palæstinensiske fangers hidtidige forhold som “overgenerøse” – uagtet at de samme forhold igen og igen var blevet fordømt fra internationalt hold – og meddelte en række ikke nærmere beskrevne stramninger, som skulle omfatte alt: fra fangernes adgang til undervisning, læsestof og familiebesøg til fængslernes brug af isolation og bøder.

 Som svar har fangerne besluttet at sultestrejke hver onsdag, torsdag og lørdag fra og med 1. oktober. Fangerne har desuden meddelt, at deres kampagne også vil indbefatte andre former for ulydighed. Blandt andet vil de ikke bære fangeuniform og ikke deltage i det daglige navne­opråb, og de agter ikke at efterkomme fængselsledelsen krav i det hele taget.

 En gruppe fanger har desuden besluttet at gå i åben sultestrejke, indtil det israelske fængselsvæsen afskaffer brugen af isolation af “sikkerhedsgrunde”, hvilket pt. omfatter 20 fanger, hvoraf nogle har siddet ti år i isolation. De sultestrejkende kræver især at få afsluttet isolations­fængs­lingen af Ahmed Saadat, PFLP’s generalsekretær, som har siddet i isolation de sidste tre år.

 Ydermere er en gruppe fanger i Ramon fængsel gået i sultestrejke efter, at et møde den 27. september med den israelske minister for offentlig sikkerhed endte med, at fangernes krav blev fejet af bordet, herunder at fængslerne stoppede deres misbrug af: isolation og kollektiv afstraffelse, navnlig med hensyn til familiebesøg og bødepålæg, hyppige ransagninger og ydmygende kropsvisitationer, og stop for lænkning af hænder og fødder på vej til og fra advokatbesøg. Kravene lød også på at få genoprettet fangernes adgang til universitets­uddannelse og forbedret sundhedstilstanden for hundredvis af syge og tilskadekomne fanger, i første række blot ved at give dem den rette behandling.

 Addameer opfordrer PLO til, at man fastholder sit standpunkt og ikke går tilbage til forhand­lings­bordet, før alle palæstinensiske og arabiske politiske fanger i israelske fængsler og arresthuse er frigivet. Og Addameer appellerer indtrængende til alle politiske partier, institutioner og menneskerettighedsorganisationer om at støtte fangerne i deres ulydighedskampagne.  

Følg udviklingen i fangernes sultestrejke og ulydighedskampagne på http://addameer.info/