hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Rapport fra DCI dokumenterer rutinemæssig tortur af palæstinensiske børn i israelske fængsler

English version      http://www.dci-pal.org/english/publ/research/CPReport.pdf

DCI (Defence for Children International) konstaterer i en rapport, at palæstinensiske børn, som befinder sig i israelsk varetægt, rutinemæssigt tortureres.

Dokumentet, der er baseret på hundredvis af edsvorne uafhængige erklæringer, er blevet fremlagt for FN’s Komité mod Tortur.

Hvert år arresteres omkring 700 palæstinensiske børn. De forhøres og retsforfølges ved israelske militærdomstole. Ud fra 100 vidneudsagn fra børn i forskellige aldersgrupper fandt DCI at 69 % af børnene var blevet slået eller sparket, mens tilståelse var fremtvunget under forhør af 81% af børnene. Dette foregår ofte mens børnene er i håndjern og har bind for øjnene. 32 % har underskrevet tilståelser på hebraisk, et sprog, som de ikke forstår.

Denne nyeste rapport fra DCI er den hidtil mest omfattende. Den følger et mønster fra tidligere års rapporter men føjer oplysninger til, som desværre ikke er overraskende.

Oplysningernes troværdighed understreges af, at børnenes edsvorne erklæringer som er blevet afgivet uafhængigt af hinanden, indeholder ligheder og detaljer, som ligger uden for, hvad et barn selv ville kunne finde på: Detaljerede gengivelser af verbal overfusning og forhørsledernes metode med at tilslutte et bilbatteri til kropsdele. Sidste år fremsendte en række menneskerettighedsgrupper, herunder BT’selem og DCI, et 150 siders dokument til Komiteen mod Tortur. Konklusionen var, at tortur af børn er udbredt og sat i system.

DCI fremlagde også 50 sager med børn, der havde været udsat for ekstrem mishandling. Det drejer sig blandt andet om »MS« på 16 år, som blev anholdt kl. 2 om natten, truet med voldtægt og slået med en stol, hvorefter han underskrev en tilståelse på hebraisk. ”Muhammad H.” også 16 år blev under anholdelsen ramt af en hjelm og slået med en jernstang så han brækkede næsen og fik benbrud.

Børnene stilles for en militærdomstol. DCI og FN’s Komité mod Tortur har tidligere krævet, at Israel etablerer en domstol for mindreårige. De to organisationer har også igen og igen beklaget militærordre nr. 132, som fastsætter 16 år som voksenalder for palæstinensiske børn, mens Konventionen om Barnets rettigheder fastsætter alderen til 18 år. Hvilket også er normen for børn i Israel.

Den israelske ambassadør i FN har begrundet forskellen med, at da besættelsen begyndte i 1967, var Vestbredden under jordansk lov, som fastsatte voksenalderen til 16. Han hævdede også, at det i henhold til international lov ville være forbudt at foretage en ændring af den retlige infrastruktur. I betragtning af at de samme love systematisk er blevet ignoreret i alle andre forhold, fra bosættelser til annektering af vand, er begrundelsen svær at tage alvorligt.

Til dato er der ingen definition af tortur i israelsk lovgivning, der er i overensstemmelse med artikel 1 i Genève-konventionen. En retsafgørelse fra 1999 forbød tortur med det forbehold, at de israelske forhørsledere kunne beskyttes i henhold til § 34 - forsvaret af nødvendighed.

Et blik på den rapport, som blev udgivet af Komitéen mod Tortur i maj 2009 viser, at tortur accepteres. Af 550 indberetninger om tortur mellem 2002 og 2007 er kun fire resulteret i disciplinære foranstaltninger og ingen i retsforfølgning.

En kilde fra den israelske hær sagde til Breaking the Silence (Soldater, som bryder tavsheden): ”Vi behandler dem barsk, selv om vi godt ved, at langt de fleste er uskyldige. Det er sådan, vi er uddannet til at få oplysninger”. Det er et system, der koster liv. I følge The Palestinian Census Department er omkring 200 palæstinensere blevet dræbt i israelsk varetægt siden 1967 som følge af tortur og uagtsomhed.

Kilde: Palestine Monitor, 10. juni 2010