hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 27.01.2019

Forside

Seneste nyt
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Den 24. november 2010

Att.: Præsident Shimon Peres    
Premierminister Benjamin Netanyahu
Justitsminister Yaacob Ne'eman
Statsadvokat Yehuda Weinstein
Minister for intern sikkerhed Yitzhak Aharonovich  

I en uge hvor den Internationale Børnedag bliver markeret verden over, vil undertegnede – vi er eksperter inden for jura, medicin, psykologi, socialarbejde og uddannelse samt børnebogs­forfattere - overfor jer udtrykke vores dybeste bekymring for den fysiske og mentale velfærd og den udvikling, som børn og unge fra Østjerusalem oplever i lyset af politiets adfærd, når de anholdes og afhøres. Det gør vi i vores egenskab af sagkyndige der arbejder med børns sikkerhed, velfærd og rettigheder.  

I det sidste år og navnlig de seneste måneder har der været en ophobning af vidnesbyrd fra børn og deres familier, især i Silwan-kvarteret i Østjerusalem, som peger på at mindreårige der mis­tæn­kes for indblanding i stenkast, er blevet udsat for vold og deres rettigheder trådt under fode.

Børn og teenagere beretter at de er blevet hevet ud af sengen midt om natten eller anholdt i nabolaget af forklædte politifolk eller sikkerhedsstyrker; at de er bragt ind til forhør i håndjern, og at de ikke er ledsaget af deres forældre; i visse tilfælde er familien ikke blevet underrettet om arrestationen samtidigt; de mindreårige er blevet bedt om at give navne på og kompromittere venner og slægtninge som betingelse for at blive løsladt; de er blevet truet og ydmyget af forhørs­lederne; og nogle af dem er endda blevet udsat for fysisk vold på vejen til og under afhøring.

Særligt bekymrende er vidnesbyrdene fra børn under tolv år, dvs. under den kriminelle lavalder. Disse børn er bragt ind til afhøring, og trods deres unge alder er de ikke blevet skånet for barsk og krænkende afhøring. Således har for eksempel en otteårig dreng fra Silwan bevidnet at han blev hevet ud af sengen midt om natten og holdt tilbage på politistationen i fire timer. Et andet barn på ti år kom tilbage fra forhør med skrammer på ryggen og sagde, at han var blevet tævet under anholdelse og i arresthuset.

Israelsk politi bekræfter at der det seneste år er indledt over 1200 straffesager mod mindreårige i Østjerusalem mistænkt for indblanding i stenkast. Mange af disse unge blev ikke anholdt, mens stenkastningen stod på, det skete først under de senere politirazziaer, hvor nogle blev samlet op på gaden for øjnene af deres venner og slægtninge, mens andre blev kørt væk fra hjemmet. Nogle af de mindreårige blev tilbageholdt i dagevis, andre er stadig i husarrest, mens andre igen fik forbud mod at vise sig i deres eget kvarter og nogle endda blev nægtet deres ret til skolegang.

Vi er naturligvis bevidste om det vitale behov for at opretholde ro og orden på offentlige steder, og vi anerkender den spænding der eksisterer mellem nødvendigheden af at dæmme op for sten­kast og så pligten til og ønsket om at beskytte børn og unge, selv hvis de bliver mistænkt for noget kriminelt. Politiets vidtgående opførsel som beskrevet ovenfor bliver imidlertid udført i strid med den lovfæstede korrekte procedure, som gælder ved anholdelse og afhøring af mindreårige.

Det stadigt voksende antal vidnesbyrd tyder på, at Jerusalems Politi tilsidesætter den særlige beskyttelse som israelsk lov - der også gælder for Østjerusalem - tildeler mindreårige som er mistænkt for indblanding i eller bliver bedt om at vidne om kriminelle aktiviteter. Lovbekendt­gørelsen om ungdomskriminalitet, The Juvenile Act (Retspleje, straf og håndtering) fra 1971, det nationale politihovedkvarters direktiv om håndtering af unge og FN’s børnekonvention, som Israel har I det sidste år og navnlig de seneste måneder har der været en ophobning af vidnesbyrd fra børn og deres familier, især i Silwan-kvarteret i Østjerusalem, som peger på at mindreårige der mis­tæn­kes for indblanding i stenkast, er blevet udsat for vold og deres rettigheder trådt under fode.  

Børn og teenagere beretter at de er blevet hevet ud af sengen midt om natten eller anholdt i nabolaget af forklædte politifolk eller sikkerhedsstyrker; at de er bragt ind til forhør i håndjern, og at de ikke er ledsaget af deres forældre; i visse tilfælde er familien ikke blevet underrettet om arrestationen samtidigt; de mindreårige er blevet bedt om at give navne på og kompromittere venner og slægtninge som betingelse for at blive løsladt; de er blevet truet og ydmyget af forhørs­lederne; og nogle af dem er endda blevet udsat for fysisk vold på vejen til og under afhøring.  

Særligt bekymrende er vidnesbyrdene fra børn under tolv år, dvs. under den kriminelle lavalder. Disse børn er bragt ind til afhøring, og trods deres unge alder er de ikke blevet skånet for barsk og krænkende afhøring. Således har for eksempel en otteårig dreng fra Silwan bevidnet at han blev hevet ud af sengen midt om natten og holdt tilbage på politistationen i fire timer. Et andet barn på ti år kom tilbage fra forhør med skrammer på ryggen og sagde, at han var blevet tævet under anholdelse og i arresthuset.  

Israelsk politi bekræfter at der det seneste år er indledt over 1200 straffesager mod mindreårige i Østjerusalem mistænkt for indblanding i stenkast. Mange af disse unge blev ikke anholdt, mens stenkastningen stod på, det skete først under de senere politirazziaer, hvor nogle blev samlet op på gaden for øjnene af deres venner og slægtninge, mens andre blev kørt væk fra hjemmet. Nogle af de mindreårige blev tilbageholdt i dagevis, andre er stadig i husarrest, mens andre igen fik forbud mod at vise sig i deres eget kvarter og nogle endda blev nægtet deres ret til skolegang.  

Vi er naturligvis bevidste om det vitale behov for at opretholde ro og orden på offentlige steder, og vi anerkender den spænding der eksisterer mellem nødvendigheden af at dæmme op for sten­kast og så pligten til og ønsket om at beskytte børn og unge, selv hvis de bliver mistænkt for noget kriminelt. Politiets vidtgående opførsel som beskrevet ovenfor underskrevet, bygger alle på en forståelse af, at unge og børn må behandles ekstra forsigtigt på grund af risikoen for langtidsskader. Juridiske retningslinjer og domstolsafgørelser under­streger yderligere vigtigheden af at behandle unge med passende omsorg og således sikre deres rehabilitering og fremtidige liv som samfundsborger.  

Således bør mindreårige kun forhøres af personale der er uddannet til at tage sig af unge, ledsaget af deres forældre eller en anden slægtning, i almindeligt dagslys, og selvfølgelig uden den mindste vold. Mindreårige bør ikke lægges i håndjern, og beslutning om at sætte dem i arrest bør kun bruges som en sidste udvej. Undtagelser fra disse regler er tilladt i helt specifikke tilfælde, som skal underbygges skriftligt og tage højde for den mulige indvirkning på barnets fysiske og mentale velfærd og på barnets passende udvikling. Desværre skaber børnenes vidnesbyrd det indtryk at denne særlige beskyttelse bliver overset i sammenstød mellem mindreårige i Østjerusalem og israelsk politi.  

Som sagkyndige med speciale i børns rettigheder og velfærd føler vi det som vores pligt at advare om at sådanne sammenstød kan have alvorlige konsekvenser og negativ indvirkning på børn og unges emotionelle tilstand og adfærdsmæssige attituder. Denne bekymring bliver bestyrket af mindreåriges vidnesbyrd efter anholdelse og forhør, idet de viser tegn på posttraumatisk stress såsom mareridt, søvnløshed, sengevæderi og konstant frygt for politi og soldater. Forældre til børn der har været anholdt, beretter at de er bekymrede over den drastiske forværring af barnets præstationer i skolen og dets voldelige, angste eller ligegyldige holdning til omgivelserne. Vores professionelle erfaring viser at børn og unge, der har været udsat for traumatiske oplevelser, ofte ender som voldelige voksne. 

I og med at dette er dagens virkelighed i Østjerusalem, kan politiets barske og ofte voldelige fremfærd påvirke deres udvikling senere i livet, en udvikling, som kan vise sig hård og smertefuld for dem selv, deres pårørende og hele samfundet.  

Østjerusalem har omkring 300.000 indbyggere, heraf er 43 procent mindreårige. Pt. bor der cirka 20.000 børn under 18 år i Silwan. Man må huske at disse unge mennesker betaler en tung pris for at leve i skyggen af en anspændt og voldelig konflikt der udspiller sig i deres nabolag. Når myndig­hederne har mistanke om at der er begået en forbrydelse, har de selvsagt pligt til at igangsætte en efterforskning. Her tjener offensive arrestationer og undersøgelser der blæser på loven, imidlertid ikke til at opretholde den offentlige orden og sikkerhed. Tværtimod skader de en særligt svag befolkningsgruppe og udvider ringen af fjendtlighed og vold.  

På denne baggrund opfordrer vi jer indtrængende til straks at tage de nødvendige skridt til at sikre, at alle arrestationer, tilbageholdelser og forhør af mindreårige, der er mistænkt for stenkast i Østjerusalem eller har været vidne til sådanne hændelser, nøje følger ånd og bogstav i den lov, som netop blev indført for at sikre, at de anvendte metoder overfor mindreårige medfører mindst mulig skade.  

I lyset af den tiltagende spænding i Østjerusalem er denne opfordring mere påkrævet end nogen­sinde.  

Underskrivere - med titel på engelsk - i alfabetisk orden:  

1.  Adv. Iris Adania-Netz, specialist in children’s rights, School of Law at the Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya  (IDC), Herzliya

2.  Prof. Mimi Ajzenstadt, School of Social Work and Social Welfare, and the Institute of Criminology , Hebrew University of Jerusalem

3.  Rosa Alalu, children psychology, formerly a psychologist at the Educational Psychological Service of the Jerusalem Municipality

4.  Dr. Elinor Amit, Psychology Department, Harvard University

5.  Yuda Atlas, author, translator and researcher of children’s books

6.  Prof. Judy Auerbach, Department of Psychology, Ben Gurion University , Be’er Sheva

7.  Dr. Nissim Avissar, School of Psychology , Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya

8.  Dr. Asher Ben-Arieh, School of Social Work and Social Welfare, and the Institute of Criminology , Hebrew University of Jerusalem , and Associate Director of The Israel National Council for the Child (NCC)

9.  Gili Bar Hillel, translator and editor of children’s books

10. Prof. Daniel Bar-Tal, School of Education , Tel Aviv University

11. Dr. Avner Ben-Amos, School of Education , Tel Aviv University

12. Dafna Ben1.  Adv. Iris Adania-Netz, specialist in children’s rights, School of Law at the Interdisciplinary Center -Zvi, author of children’s books

13. Prof. Ruth Butler, School of Education , Hebrew University of Jerusalem

14. Dr. Cynthia Caral, general psychiatry and children and children psychiatry, PHR – Israel

15. Dr. Graziella Carmon, children psychiatry, PHR – Israel

16. Dr. Yael Dayan, Schwartz Graduate Program in Early Childhood Studies, Hebrew University of Jerusalem

17. Prof. Shaul Dolberg, neonatal intensive care unit and the well baby nursery, board member of PHR – Israel

18. Prof. Yoel Elizur, Educational and Child Clinical Psychology Program, School of Education, Hebrew University of Jerusalem

19. Dr. Danny Filk, board member of PHR – Israel

20. Dr. Tali Gal, former legal adviser to The Israel National Council for the Child (NCC)

21. Prof. Charles Greenbaum, Social Psychology Department, Hebrew University of Jerusalem

22. Tamar Gridinger, The Adam Institute for Democracy and Peace in Memory of Emil Greenzweig

23. Prof. Ruth Halperin-Kaddari, director of the Center for the Advancement of the Status of Women at Bar-Ilan University, vice chair of United Nations Committee on Elimination of Discrimination Against Women

24. Dr. Hassan Jassar, pediatrics, Hillel Jaffe Medical Center , member of PHR – Israel

25. Dr. Tirtsa Joels, Center for the Study of Child Development and head of the MA studies program, University of Haifa

26. Prof. Michael Karayanni, Faculty of Law, Hebrew University of Jerusalem

27. Adv. Yehudit Karp, formerly deputy Attorney-General and member of the UN Committee on the Rights of the Child

28. Dr. Sharona Komem, clinical psychology and children psychology

29. Prof. Danny Koren, director of the clinical program at the Department of Psychology, University of Haifa

30. Prof. Nethanel Laor, children psychology, Yale University and Tel Aviv University

31. Prof. Iris Levin, School of Education , Tel Aviv University

32. Prof. Nira Liberman, Department of Psychology, Tel Aviv University

33. Dr. Ruchama Marton, psychiatry, founder and president of PHR – Israel

34. Dr. Mili Mass, School of Social Work , Hebrew University of Jerusalem

35. Adv. Moriel Matalon, Chair of UNICEF Israel

36. Rutu Modan, author of children’s books

37. Dr. Tamar Morag, vice-chair of the National Committee for implementing the International Convention on Children’s Rights in the Israeli legal system, Law School, The College of Management Academic Studies

38. Dr. Masha Muchmel, rheumatology, PHR – Israel

39. Dr. Maya Muchmel, clinical psychology, member of Psychoactive– Mental Health Professionals for Human Rights

40. Prof. Fadia Nasser-Abu Alhija, School of Education, Tel Aviv University

41. Prof. Tamar Rapoport, School of Education , Hebrew University of Jerusalem

42. Prof. Amiram Raviv, clinical and educational psychology, dean of the Department of Psychology in Tel Aviv University, and the Center for Academic Studies in Or-Yehuda

43. Dr. Keren Sagi-Fridgoot, pediatrics, member of PHR – Israel

44. Prof. Avi Sagi-Schwartz, dean of the Faculty of Social Sciences, director of the Center for the Study of Child Development, University of Haifa

45. Prof. Gavriel Salomon, director of the Center for Research on Peace Education, Haifa University , recipient of the Israel National Award for Research in Education, chairman of Sukkuy: The Association for the Advancement of Civic Equality in Israel

46. Former Judge Saviona Rotlevy, chairwomen of the National Committee for implementing the International Convention on Children’s Rights in the Israeli legal system

47. Prof. Emeritus Leslie Sebba, the Institute of Criminology , Hebrew University of Jerusalem

48. Dr. Yitzhak Shental, child development and neurology, PHR – Israel

49. Dr. Yuval Shilon, pediatrics and child development, PHR – Israel

50. Prof. Vered Slonim-Nevo, Department of Social Work, Ben Gurion University , Be’er Sheva

51. Shoham Smith, author of children’s books

52. Prof. Zahava Solomon, School of Social Work , Tel Aviv University , recipient of the Israel National Award for Research in Social Work.

53. Dr. Odeda Steinberg, Institute of Criminology , Faculty of Law, Hebrew University of Jerusalem

54. Gadi Taub, author of young adults and children’s books

55. Dr. Zeev Wiener, psychiatry, PHR – Israel

56. Hadeel Younis, director of the Defense of Children International (DCI) – Israel Branch

57. Dr. Ruth Zafran, family and children’s rights, School of Law , the Interdisciplinary Institute (IDC), Herzliya

58. Nurit Zarhi, author of children’s books

59. DR. Zvia Zeligman, Psychiatric Clinic, Unit for Sexual Assault Treatment, Sourasky Medical Center in Tel Aviv

60. Adv. Sharon Zionov, director of The Jerusalem Justice Center Law Clinics for Social Responsibility, Faculty of Law, Hebrew University of Jerusalem

 

Oversat fra engelsk af Anne Lund