hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Defence for Children International – Palestine Section

Sameer S. (12 år), fra Azzun  

En sen nattetime i juni 2011 blev Sameers familie banket op af israelske soldater. Efter at have fotograferet de enkelte familiemedlemmer tog soldaterne drengen med sig til forhør et sted i bosættelsen Ariel.

Læs Sameers vidneforklaring til DCI-Pal her. 

Drengene fra Azzun - en særligt udsat gruppe

Den palæstinensiske landsby Azzun er ufrivilligt nabo til flere israelske bosættelser, bl.a. Ariel som er den  største. En af de veje, som bosætterne og det israelske militær benytter sig af, går tæt forbi landsbyen. 
Siden 2009 har DCI-Pal dokumenteret 40 tilfælde, hvor børn fra Azzun er blevet arresteret og anklaget for stenkast først og fremmest. 
Disse 40 sager er kun et lille udsnit af den mængde sager, som involverer anholdelse af børn fra Azzun. 
De tegner imidlertid et billede af situationen, som får DCI-Pal til igen at appellere til offent­ligheden  om at protestere over for de israelske myndigheder.
I underskrevne erklæringer beretter alle børn om forskellige former for mishandling, som de blev udsat for, mens de var i de israelske myndigheders varetægt. Blandt andet beskriver tre børn, at de fik elektriske stød under afhøring på politistationen i Ariel.

Læs mere om baggrunden for den konkrete appel her.

DCI-Pal opfordrer til at støtte følgende krav:

  1. Arrestation af børn må kun ske i dagtimerne

  2. Brug af enkelt-plasticstrip skal forbydes helt, og forbuddet skal være effektivt og ubetinget.

  3.  Alle børn skal ufortøvet have adgang til juridisk repræsentation forud for afhøring, og de skal informeres tydeligt om deres ret til at forholde sig tavse.

  4. Alle afhøringer af børn skal videooptages med lyd og må kun finde sted, når et familiemedlem er til stede.

  5. Alle pålidelige rapporter om tortur og mishandling skal undersøges ordentligt, i overensstemmelse med internationale normer.

Send din protest til
Den Israelske Ambassade

Lundevangsvej 4
DK-2900 Hellerup

Eller mail til (skriv ”Til Ambassadøren” i emnelinjen)
info@copenhagen.mfa.gov.il 

 

Se også DCI-Pal’s halvårsrapport: In their own Words: A report on the situation facing Palestinian children detained in the Israeli military court system (July 2011) eller: ”Med egne ord: En rapport om palæstinensiske børns situation i det israelske militære retssystem (juli 2011)”. Læs hele rapporten her.