hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

 

Defence for Children International – Palestine Section

Rapport om israelske soldaters behandling
af palæstinensiske børn

Defence for Children International (DCI-Palæstina) har afleveret en ny rapport til FN. Rapportens titel er In their own Words: A report on the situation facing Palestinian children detained in the Israeli military court system (juli 2011) eller: ”Med egne ord: En rapport om palæstinensiske børns situation i det israelske militære retssystem (juli 2011)”.

Læs hele rapporten her. (Eng.)

Rapporten dækker første halvår af 2011 og bygger på edsvorne erklæringer fra 45 børn, som blev tilbageholdt i perioden. I 62 procent af sagerne blev børnene anklaget for stenkast. Børnenes klager og klagepunkter er samlet i oversigten herunder.

 

Generelle klager og klagepunkter

Antal sager

I procent

1

  Hænder bundet

44

98%

2

  Bind for øjnene

41

91%

3

  Fysisk vold

39

87%

4

  Tilbageholdelse i Israel i strid med § 76

34

76%

5

  Tilståelse under afhøring

31

69%

6

  Arresteret mellem midnat og kl. 05.00 morgen

28

62%

7

  Verbal krænkelse

27

60%

8

  Kropsvisitation

25

56%

9

  Trusler

17

38%

10

  Lagt på gulvet af køretøj

15

33%

11

  Underskrevet/blevet vist dokumenter på hebraisk

13

29%

12

  Tilbageholdt i isolation

4

9%

Rapporten kaster også lys over de israelske bosættelsers rolle i systemet, idet 67 procent af børnene beretter, at de blev mishandlet af soldater eller politifolk, mens de var tilbageholdt i en bosættelse. 

DCI-Palæstina anbefaler fortsat, at
1) Alle arrestationer af børn skal ske i dagtimerne;
2) Brugen af enkelt-plasticstrip skal forbydes helt, og forbuddet skal være effektivt og ubetinget;
3) Alle afhøringer af børn skal optages med lyd på video og må kun finde sted, når et familiemedlem er til stede.

 

Kilde: www.pchrgaza.org

Bag lås og slå - Palæstinensiske fanger i Israel

Hvert år i april markeres de Palæstinensiske Fangers Dag. Det sker for at støtte og anerkende de palæstinensere, som på det givne tidspunkt er fængslet i Israel. Siden 1979 har 17. april markeret Israels løsladelse af palæstinensiske fanger i forbindelse med en fange­udveksling i 1974.

Mellem 1967 og 1988 har mere end 600.000 palæstinensere været tilbageholdt i israelske fængsler i en uge eller længere; det svarer til omkring en femtedel af den samlede befolkning.

Dertil kommer yderligere 70.000 personer, som Israel har holdt fængslet siden starten på den anden intifada (Al Aqsa) i 2000. Det bringer det samlede antal palæstinensere i israelsk fangenskab siden 1967 op på 670.000.

Her og nu er cirka 6.500 palæstinensere fængslet i Israel. Af dem er 251 børn og 37 kvinder. Alle disse mennesker er anbragt i 17 fængsler, arresthuse eller forhørscentre rundt om i Israel. Dertil skal lægges 241 administrative fanger og 14 folkevalgte palæstinensiske parlamentarikere, som også tilbageholdes af Israel. 

Børn, hvis fædre sidder fængslet i Israel, demonstrerer i Tubas på Vestbredden på de Palæstinensiske Fangers Dag. 
Foto: Maan News Agency

Det Palæstinensiske Center for Menneskerettigheder er i særdeleshed bekymret over de mange krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten, som fangerne udsættes for. Det gælder navnlig artikel 7, 9 og 10 i den Internationale aftale om civile og politiske rettigheder, som Israel er medunderskriver af. Desuden fastslår israelske militære regulativer, at palæstinensiske børn i de besatte områder skal behandles som voksne, så snart de fylder 16. Dette er et eklatant brud på FN’s Konven­tion om barnets rettigheder, som fastslår at enhver under 18 år er et barn. Israel er medunderskriver af konventionen. Resultatet er, at palæstinensiske børn underkastes samme fængselsregime som voksne fanger. 

Fanger i israelsk varetægt bliver ofte udsat for grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling, herunder generelt ringe fængselsforhold, afslag på juridisk rådgivning og familiebesøg, forringet sundheds- og medicinsk pleje foruden mange andre bestemmelser, som krænker lovgivningen på menneskerettighedsområdet. FN’s Komite mod tortur har kritiseret Israel for ikke at iværksætte troværdig og effektiv efterforskning af torturrelaterede anklager. Fanger, der er administrativt tilbageholdt, lider desuden under, at de ikke ved, om eller hvornår de bliver løsladt. Israelsk lov tillader, at personer, der ikke har begået noget kriminelt, kan tilbageholdes i seks måneder ad gangen. Tilbage­holdelsen kan forlænges.

Det Palæstinensiske Center for Menneskerettigheder er foruroliget over, at ingen af de omkring 700 Gaza-borgere i israelsk fangenskab har fået tilladelse til familiebesøg i fire år. De må ikke engang telefonere eller brevveksle med deres pårørende. Det er helt tilfældigt og sporadisk, når disse fanger kan meddele sig til omverdenen. Det lodrette forbud mod familiebesøg forværrer de forvejen svære betingelser for indespærring og udgør et brud på folkeretten. 

PCHR har samlet og udgivet ni beretninger fra pårørende til palæstinensiske fanger i israelsk fangenskab. Beretningerne kaster lys over de unødige lidelser, som både fanger og pårørende udsættes for. 
Læs beretningerne her