hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 17.11.2018

Forside

Seneste nyt
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk


Læs hele rapporten (engelsk, 28 sider)
Download PDF (848.6 KB)

UNICEF rapporterer

Børn i det israelske militærs fængsler: observationer og anbefalinger

Alle børn, som kommer i kontakt med retssystemer skal til enhver tid behandles med værdighed og respekt. I flere år har advokater, menneskerettighedsorganisationer, FN eksperter offentliggjort rapporter om mishandling af børn, der har været tilbageholdt af det israelske militær.

På baggrund af et stigende antal påstande om mishandling af børn i militær forvaring, har UNICEF foretaget en gennemgang af praksis i forbindelse med børn, der kommer i kontakt med den militære jurisdiktion: arrestation, rettergang og det efterfølgende forløb.

I rapporten undersøges det om den militære tilbageholdelse er i overensstemmelse med Konventionen om Barnets Rettigheder samt Konventionen mod Tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende Behandling eller Straf. 

Rapporten bygger dels på en gennemgang af systemet samt på en analyse af praksis. Den konkluderer, at mishandlingen af de børn, som tilbageholdes af militæret er vidt udbredt, systematisk og institutionaliseret gennem hele processen, fra det øjeblik barnet anholdes, under barnets retsforfølgning og under den eventuelle domfældelse og strafudmåling.

Det konstateres, at man ikke i noget andet land systematisk stillere børn for militære ungdomsdomstole, som ikke garanterer børnenes rettigheder. Alle børn tiltalt for lovovertrædelser, de angiveligt har begået, bør behandles i overensstemmelse med standarder for internationale ungdomsretssystemer, som giver dem en særlig beskyttelse. De fleste af disse beskyttelser er forankret i konventionen om barnets rettigheder.

Rapporten afsluttes med 38 konkrete anbefalinger, som alle vil tjene til at forbedre beskyttelsen af ​​børnene i overensstemmelse med konventionen om barnets rettigheder og andre internationale love, normer og standarder.

Marts 2013