hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Til kulturinstitutioner og enkeltpersoner, som måtte have interesse i emnet.

50 års besættelse er nok.

Frihed og lige rettigheder for Palæstinas folk.

Vi skriver til jer for at gøre jer opmærksom på, at det 5. – 10. juni 2017 – er 50 år siden Israel erobrede og besatte Vestbredden, Østjerusalem, Gaza og de syriske Golanhøjder.  

Det er vores håb, at gode kræfter i Danmark vil kunne finde anledning til i løbet af 2017 at markere 50-året for besættelsen og bidrage til at også det palæstinensiske folk får ret til at bestemme over egen fremtid og indtage sin plads blandt verdens lande som et ligeberettiget folk.  

Der har været gjort en del forsøg på at finde løsninger gennem fredsforhandlinger og ikke mindst med Oslo-aftalen fra 1993, hvor Israel og PLO anerkendte hinanden og aftalte et forhandlings-forløb, som skulle føre til fred og etablering af en palæstinensisk stat i løbet af fem år. https://da.wikipedia.org/wiki/Oslo-aftalen  

Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til fred og fremskridt. Tværtimod. Alt synes at gå den forkerte vej. Såvel israelske fredsfolk som palæstinensiske organisationer peger på, at en palæstinensisk stat vanskeliggøres af at Israel annekterer stadig større dele af palæstinensisk territorium, nedriver palæstinensiske huse og fordriver folk fra deres hjem.  

I Israel præges landets politik af intern splittelse og af stærke højrekræfter. Efter fire krige er alt normalt liv ophørt i Gaza. Befolkningen forsøger at overleve i ruiner og under total blokade. På Vestbredden er der fortsat omfattende og fredelige demonstrationer, som imidlertid mødes med militær magt og arrestationer. Det er vores indtryk, at børn og unge forfølges systematisk http://www.humanrightsmarch.dk/born/2015.vil-du-nedbryde.htm og mange unge palæstinensere har tilsyneladende mistet deres fremtidshåb. Unges desperate angreb fører til militærets udenretlige mord.  

Israel fordrev stort set alle syrere og palæstinensere fra Golanhøjderne i 1967 og annekterede området i 1981 i strid med folkeretten. Golans tidligere indbyggere har en folkeretlig ret til at vende tilbage til deres oprindelige hjem. Det er der behov for i den nuværende situation i Syrien. https://da.wikipedia.org/wiki/Golanh%C3%B8jderne  

Det er vores ønske, at I, der modtager dette brev, vil overveje, hvordan I kan medvirke til at sætte Palæstina på dagsordenen i 2017.

Vi hjælper gerne med informationer af historisk og aktuel karakter, og vi vil også, i det omfang vi har mulighed for det, formidle kontakter til personer og organisationer i ind- og udland.

I håb om, at I vil modtage denne henvendelse i den ånd, som den er skrevet - som en venlig påmindelse og inspiration - sender vi de venligste hilsner.

København, den 12. maj 2016. 

Human Rights March  Mellemfolkeligt Samvirke  
Kvinder I Dialog man@ms.dk  
Palæstina Israel Danmark    
bodilheino@gmail.com
Palæstinaorientering  European Jews for a Just Peace (EJJP)
dagmardinesen@gmail.com                           mthing@ruc.dk