hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

 

Human Rights March

Women in Dialogue

Palestine – Israel – Denmark

Hr. ambassadør Barukh Binah

Israels ambassade i Danmark 4. maj 2016

Lundevangsvej 4

2900 Hellerup

Gennem vores samarbejdspartner i Israel, Womens Organisation For Political Prisoners (WOFPP) http://www.wofpp.org, og Addameer Prisoner Support and Human Rights Association http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/jan-march 2016_pdf.pdf i Østjerusalem er vi blevet bekendt med en række forhold i forbindelse med de israelske myndigheders arrestation, forhør og fængsling af palæstinensere.

Der befinder sig ca. 7000 palæstinensere i israelske fængsler som politiske fanger.

670 er administrativt tilbageholdt, dvs. uden anklage og dom, herunder medlemmer af det palæstinensiske parlament

450 fanger er mindreårige. Mindst 3 er administrativt tilbageholdt til trods for at de israelske myndigheder på baggrund af kritik fra UNICEF var ophørt med denne praksis

70 fanger er kvinder. Heraf er 14 mødre og 15 mindreårige.

Desuden er vi vidende om, at drenge bliver arresteret ofte midt om natten, efter at soldater er brudt ind i deres hjem. De bliver tilbageholdt i et par dage, hvorefter de løslades med en større bøde til forældrene eller mod kaution. Børnene bliver ikke retsforfulgt men er skræmte og ofte traumatiseret for livet www.militarycourtwatch.org

FN's organisation for børn, UNICEF kom i marts 2013 med en rapport om palæstinensiske børn i israelske fængsler. Konklusionen var, at mishandlingen af børn i det israelske militære retssystem var udbredt, systematisk og institutionaliseret. UNICEF konkluderede ved opfølgningen af deres rapport i februar 2015, at på trods af en fortsat dialog med de militære myndigheder er der ikke sket signifikante forbedringer, idet mishandlingen af børnene stadig er udbredt, systematisk og institutionaliseret. Desuden er der ingen forbedringer i forhold til at sikre, at børnene ikke bliver tvangsflyttet til fængsler i Israel.

Vi henviser også til US State Department Human Rights Report (2015), som bekræfter og underbygger UNICEF’s rapporter.

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=252929&year=2015#wrapper

Kvinderne, de fleste børnefanger og mandlige fanger er anbragt i fængsler på israelsk grund. Det er forbudt ifølge Den 4. Genevekonvention at overføre fanger til besættelsesmagtens område. Netop dette forhold vanskeliggør fangernes mulighed for at få besøg af familien. Et forhold som betyder allermest for de fængslede. Nogle fanger er forhindret i i måneder, ofte i mange år, at se deres familie, fordi familien befinder sig i Gaza eller fordi de israelske myndigheder af andre grunde ikke vil give familiemedlemmer adgang til Israel.

Kvinderne må ikke tale i telefon. Der er ingen adgang til lægelig bistand. Der er forbud mod at søge videregående uddannelse eller fuldføre påbegyndt uddannelse. Breve tilbageholdes. Cellerne overvåges konstant.

Kvinderne har frosset i denne vinter på grund af mangel på varmeapparater. Med WOFPP’s advokat Tagreed Jahsan’s hjælp og en pengegave udefra blev der anskaffet varmeapparater. Der er kun givet tilladelse til et apparat i hver celle.

I Damon Fængslet bor 18 kvindelige fanger i en celle med et WC. I Hasharon fængslet er kvinderne på grund af overbelægning flyttet til en fløj som viser sig at være totalt nedslidt.

Siden begyndelsen af 2015 har fængselsmyndighederne anvendt en ny, ydmygende praksis, hvor indsatte lænkes på hænder og fødder, før de mødes med en advokat. Hospitalsindlagte fanger såvel mænd som kvinder og børn lænkes til sengen med fodlænker og ofte også håndlænke. En hårdt såret dreng, som var lænket til sygesengen måtte have hjælp til at drikke og spise af sin advokat.

En særlig ydmygelse er selve transporten til og fra retsmøder. Vognene er indrettet med celler. Palæstinensiske kvinder transporteres ofte i en celle sammen med kvindelige kriminelle fanger. Disse kriminelle chikanere ofte de palæstinensiske kvinder i et omfang, så palæstinenserne frygter for deres liv. Nogle kvinder opgiver at overvære deres egen retssag af angst for transporten..

Nogle af de unge kvinder ankommer til fængslet med stærke kvæstelser efter at være blevet skudt under anholdelse. Pigerne får ikke den behandling, de har brug for og er i høj grad overladt til andre fangers behandling og omsorg.

For eksempel: Yasmeen AlZaro fra Hebron blev arresteret den 14. februar 2016. Under anholdelsen blev hun skudt på af israelske soldater og kvæstet i den ene hånd, et ben og maven. Efter nogle operationer og korte, men utilstrækkelige ophold på hospitalet blev hun sendt i fængsel overladt til medfangernes hjælp.

Israel fastholder over for verdensoffentligheden, at landet er en demokratisk stat. Samtidig er Israel også en besættelsesmagt. Det er en dobbelthed, som man kan se bort fra eller tage afstand fra. Men uanset hvilket synspunkt man vælger, må man insistere på, at Israel overholder Folkeretten. Det gør Israel ikke. Hver time på dagen overtræder Israel Den 4. Genevekonvention, Torturkonventionen, Konventionen om Barnets Rettigheder, Konventionen om Økonomiske, Kulturelle og Sociale Rettigheder og ikke mindst Menneskerettighederne.

Vi beder ambassadøren om at forelægge vore synspunkter for den israelske regering med den stærkest mulige opfordring til at løslade alle politiske fanger og til at gennemgå alle militærets, politiets og fængselsmyndighedernes procedurer med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med internationale konventioner.

Vi imødeser ambassadørens og den israelske regerings svar med interesse.

Venlig hilsen

Human Rights March

Kvinder i Dialog

Palæstina Israel Danmark

http://www.humanrightsmarch.dk

Bodil Heinø Anita Petersen

Højstrupvej 16 Helgesvej 3 st.th

2720 Vanløse 2000 Frederiksberg

bodilheino@gmail.com anitap@mail.dk

Kopi til Udenrigsminister Kristian Jensen, folketingets medlemmer samt pressen

Bilag.

Beretning om den administrativt tilbageholdte dreng Hamza Hammad fra Silwan

Den 28. Februar 2016 kl. ca. 2 om natten, vågnede Hamzas mor ved lyden af sprængning af døre i familiens hjem i landsbyen Silwad nær Ramallah. I løbet af få minutter stormede israelske soldater ind i huset og brød ind i det værelse, hvor familien lå og sov. Efter at soldaterne havde peget på børnene i huset med deres våben, blev børnene Hamza og Belal beordret til at række hænderne op over deres hoveder. Hamzas mor spurgte om grunden til, at Hamza var arresteret. En soldat svarede, at grunden var, at Hamzas far påstodes at være involveret i militære aktiviteter. Hamza var tidligere blevet arresteret den 28. August 2015, hvorunder han blev tilbageholdt i Masqoubieh forhørscenter i 20 dage, og hvor han blev underkastet tortur og mishandling. Efter forhørene blev han løsladt med en bødestraf uden at blive sigtet for nogen forbrydelse.

Hamza har nu været tilbageholdt siden den 28. februar, og der er truffet afgørelse om seks måneders administrativ tilbageholdelse, hvilket dog den 9. marts 2016 ved den militære domstol blev ændret til fire måneder. Den militære anklagemyndighed påstår, at han er aktivt medlem af en ulovlig organisation, og at han udfører militære aktiviteter i denne. Hamza blev administrativt tilbageholdt på grund af manglende beviser mod ham, hvilket er et eksempel på vilkårligheden I denne politik og på dens anvendelse som en form for kollektiv straf mod forskellige dele af det palæstinensiske samfund, herunder børn. Om den 16årige Hamza, som nu tilbageholdes i Ofer fængsel, blev det påstået, at han er en trussel mod besættelsesmagtens sikkerhed, skønt man ikke havde beviser til at sigte ham for nogen forbrydelse.

Denne case viser hævngerrigheden i sådanne arrestationer mod børn. Der er p.t. ca. seks børn, som er administrativt tilbageholdt. Den yngste er Hamza Hammad. Administrativ tilbageholdelse har alvorlige og langvarige virkninger i børnenes liv, herunder negative virkninger på deres uddannelse, sociale liv og deres psykologiske trivsel.

Kilde: Addameer Prisoner Support and Human Rights Association.

Beretning om den16-årige pige Marah Bakeer fra Jerusalem:

Marah Bakeer, en 16-årig pige fra byen Jerusalem, blev arresteret, efter at hun var blevet skudt 10 gange i sin venstre arm af en israelsk soldat. Marah bar ikke på noget, og da soldaten bad hende om at række hænderne op, gjorde hun dette, men han skubbede hende, så hun faldt til jorden. Da politiet kom til stedet, skubbede en politimand hende ned igen, således at hun slog hovedet mod jorden. Politimanden begyndte at undersøge hendes krop med hænderne, tog hendes hovedtørklæde af og tog hendes tøj af, indtil hun stod kun i undertøj. …… Senere blev hun på en uprofessionel måde bragt til Hadassah Ein Karem i ambulance, hvorunder hun var nøgen til trods for sine anmodninger om at få tildækket sin krop. Senere, mens hun var nøgen, og hendes krop blødte, kom en undersøger fra politiet til hospitalet og spurgte hende, om hun havde prøvet at stikke en soldat, hvilket hun benægtede. Senere blev hun tvunget ind i et operationslokale, uden at hun blev informeret om operation eller hendes tilstand i øvrigt. Så blev hun anbragt i et værelse med hænder og ben bundet til sengen hele tiden. Herunder var to mandlige vagter til stede, som forbandede hende og hendes moder uafladeligt. En af vagterne sagde, hun skulle dø, og en anden vagt tog en ’selfie’ med hende mod hendes vilje. Marah blev bragt til retten i en rullestol med benene fastgjort, og hun lider stadig af brud på sine arme. Marah blev overført til Ashkelon-fængslet den 20. November 2015, hvor forholdene var ringe, og hvor hun ikke blev behandlet for sine skader. Senere blev hun overført til afdelingen for kriminelle fanger i fængslet i Ramle.

Kilde: Addameer Prisoner Support and Human Rights Association