hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

Militærnægtere

Enhver ung israeler er omfattet af værnepligt – kvinder i to år, mænd i tre år.
Efter endt værnepligt genindkaldes de som reservister fire uger om året indtil det fyldte 45. år.
Undtaget fra værnepligt og militærtjeneste er mænd som studerer de hellige skrifter ved ortodokse skoler samt indbyggerne i visse bosættelser i de besatte områder.
Man har ret til at søge om fritagelse af religiøse eller helbredsmæssige grunde. Nægtelse af samvittighedsgrunde kan straffes med fængsel.

I de senere år – ikke mindst fordi besættelsen vokser i brutalitet – har flere og flere nægtet militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Det gælder både helt unge værnepligtige, reserveofficerer og piloter, som på baggrund af egne erfaringer nægter at udføre militærtjeneste i de besatte områder.

En række organisationer i Israel arbejder for at få anerkendt samvittigheden som grundlag for retten til at undgå militærtjeneste.

Læs mere om militærnægterne på:

www.refusersolidarity.net – Refuser Solidarity Network – paraplyside for flere militærnægtergrupper