hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

Human Rights March

Kvinder i Dialog

Palæstina – Israel – Danmark

Pressemeddelelse

Vi har i dag sendt et brev til den israelske ambassadør i Danmark.

Gennem nogle år har vi haft vores opmærksomhed rettet mod palæstinensiske kvinder og børn, som arresteres, retsforfølges og fængsles eller tilbageholdes i måneder og år af de israelske myndigheder.

Det er vores håb, at de danske medier bringer disse spørgsmål frem, og at vore politikere gør deres indflydelse gældende over for den israelske regering.

Vores brev til den israelske ambassadør og dermed den israelske regering indeholder en række henvisninger og facts og afsluttes med denne opfordring:

Israel fastholder over for verdensoffentligheden, at landet er en demokratisk stat. Samtidig er Israel også en besættelsesmagt. Det er en dobbelthed, som man kan se bort fra eller tage afstand fra. Men uanset hvilket synspunkt man vælger, må man insistere på, at Israel overholder Folkeretten. Det gør Israel ikke. Hver time på dagen overtræder Israel Den 4. Genevekonvention, Torturkonventionen, Konventionen om Barnets Rettigheder, Konventionen om Økonomiske, Kulturelle og Sociale Rettigheder og ikke mindst Menneskerettighederne.

Vi beder ambassadøren om at forelægge vore synspunkter for den israelske regering med den stærkest mulige opfordring til at løslade alle politiske fanger og til at gennemgå alle militærets, politiets og fængselsmyndighedernes procedurer med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med internationale konventioner.

Vi imødeser ambassadørens og den israelske regerings svar med interesse.

På vegne af
Human Rights March

Bodil Heinø                         Lise Lauritzen Loft
Højstrupvej 16                    Ahlmanns Allé 9
2720 Vanløse                     2900 Hellerup
bodilheino@gmail.com        loft.l.lise@gmail.com
24912914                          29901794

Se brevet her