hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

                              HRM  Årsberetning 2016  ( revideret )                                                

Årsmødet i 2015 blev afholdt søndag den 22. november.

Til koordinationsgruppen valgtes: Anita, Karen, Lise, Bodil og Grete.  Konstituering med Anita som forkvinde og Karen som kasserer.

I 2016 har vi holdt 8 fællesmøder dvs. ikke blot koordinationsgruppen men alle i HRM-gruppen deltager, (når de kan!)

Årsmødet 2016 bliver afholdt 14.december hos Anita.

Aktiviteter.

Det forløbne år er hovedsagelig gået med forberedelse af manifestation i 2017 i anledning af 50 året for Palæstinas besættelse.

Bodil har udfærdiget et brev med overskriften:

50 års besættelse er nok.

Frihed og lige rettigheder for Palæstinas folk.

I samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke og Jøder for Retfærdig Fred forberedes en kampagne i 2017. Initiativet anbefales af Palæstinaorientering.

Formålet er at inspirere organisationer og enkeltpersoner  med henblik på at udfolde aktiviteter i 2017 i forbindelse med 50 året for Israels besættelse af Vestbredden, Østjerusalem, Gaza og de syriske Golanhøjder.

Brevet er sendt til mange uddannelsesinstitutioner, kunstnere, skuespillere, festivals m.m. - men der skal sendes endnu flere! Der er inviteret til et møde 17. januar 2017 med ca. 50 NGO- og græsrodsorganisationer

Foreløbig har HRM, Mellemfolkeligt Samvirke, Palæstinaorientering og Jøder for Retfærdig Fred meldt ud, at de vil deltage.

Filmuge og filmkatalog.

Vi har kontaktet Valby Kino, som er interesseret i en filmuge vedr. 50-året for Israels besættelse.

Filmgruppen har arbejdet med at lave et katalog over de film, vi har om Palæstina. Det er næsten færdigt, men det har været mere vanskeligt og tidskrævende end forventet. Der arbejdes videre på sagen.

Høring på Christiansborg.

Der arbejdes på, at få Folketingets udenrigsudvalg til at arrangere en høring med en titel i retning af ”Børn i krigsområder, Israel/Palæstina”.

Udenrigsudvalget har nedsat en mindre arbejdsgruppe.                                  

Øvrige aktiviteter.

Pjece om Palæstinas børn er næsten færdig.

HRM`s materialer. Vi har ryddet op i vores materialer. De er placeret forskellige steder. Der er udarbejdet en liste over placeringen. Det flotte sølvfarvede banner med vores logo på er blevet væk! Vi har brug for et nyt banner!

Vi vil alligevel ikke samle pjecerne i én mappe. Den bliver alt for stor og uhåndterlig.

Hjmmesiden og facebook. Hjemmesiden fungerer. Der er et godt samarbejde med vores webmaster.                                                                                                                     

Vi har endnu ikke fundet nogen, som vil påtage sig at redigere en facebookside for os!

WOFPP. Vi har sendt 300 dollers til WOFPP.  Endvidere har vi sendt Wofpp`s nyhedsbrev sammen med en opfordring til vores nyhedsgruppe om at støtte de palæstinensiske kvindelige fanger. Vi har modtaget 3.900 kr. fra nyhedsgruppen. Pengene bliver efterfølgende sendt til fangerne.

WOFPP`s nyhedsbreve bliver oversat til dansk og lagt ind på vores hjemmeside.

1. maj.  Besøg i Oslo. Vi deltog sammen med Bedstemødre for Fred i en fantastisk flot, stor demonstration op ad Karl Johan i Oslo.

Endvidere deltog HRM i et arrangement på Karens Minde

4. maj. Vi har sendt et brev til den israelske ambassadør om palæstinensiske kvinder i israelske fængsler på baggrund af rapporter fra WOFPP og Addameer . – Brevet er endvidere sendt i kopi til udenrigsministeren, folketingets medlemmer samt pressen. Der foreligger ikke noget svar fra den israelske ambassadør

5.maj.  Fredsløb. Vi var med på Sct. Hans Torv, hvor løbet sluttede. Det var ingen succes for HRM, som ikke fik solgt nogen trøjer. Vi må overveje, hvilke aktiviteter det er umagen værd at deltage i!

7. juni. Sommermøde hos Anita. Som sædvanlig fornøjeligt møde med diverse medbragte delikatesser og højt humør!

16. – 19.juni. Folkemødet på Bornholm. Vi deltog og uddelte HRM-pjecer og foldere samt en af vore artikler i Arbejderen.

31.juli – 4.august. Brita deltog i Nordisk Folkerigsdags møde i Oslo. Britas Indlæg med power point var gået rigtig godt. Emnet var: ”Er det muligt at løse Palæstinakonflikten?” Vi var alle enige om, at foredraget var så godt lavet og forståeligt og havde så mange aspekter, at det bør udbredes.

19.-25.september. Højskoleophold på Storedam. Emnet var: ”Græsrødder og Kvindeliv”.          Vi deltog og stod for programmet 1 dag.                                                                                                                            Det var et meget vellykket og fornøjeligt højskoleophold!

 

Vi arbejder i 2017 videre med information og aktiviteter i forbindelse med 50 året for Israels besættelse af Palæstina.

Ref. Grete