hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk
HRM  Årsberetning 2015

I 2015 har vi holdt 9 møder – næsten alle fællesmøder mellem koordinationsgruppen og fangegruppen.

Aktiviteter.

HRM har ikke lavet nogen arrangementer eller manifestationer i 2015.  Efter at vi havde brugt megen tid og mange kræfter på manifestationen:  ”Palæstinensiske børn har også ret til et liv”  den 20. november 2014 – og oplevet, hvor få mennesker der deltog, og hvor lidt opmærksomhed den vakte, havde vi ikke lyst og overskud til at gå i gang med et nyt projekt lige med det samme. – Men vi har støttet andres arrangementer økonomisk og med deltagelse!

18. januar fejrede vi Karens 75 1/2 års fødselsdag!

7.-9. februar 2015.  Besøg i Oslo. Brita, Ingrid, Anne og Karen deltog. Det var et fantastisk møde norskerne havde organiseret. Gerad Horton, Silva og Amira Hass holdt taler og gav en masse inspiration. De fortalte om en hel generation af børn som traumatiseres, især i forbindelse med arrestationer. Brita har skrevet nogle artikler med baggrund i disse oplysninger.

7. februar.  Fredskonference arrangeret af gruppen ”Tid til Fred – aktiv mod Krig”.  Formålet var at planlægge en fredsmanifestation 2.påskedag den 6.april i samarbejde med alle freds- og solidaritetsorganisationer i Danmark. Der var mange deltagere. Fra HRM deltog Anita og Grete.

16. februar.  Møde om samarbejde med MS. Anita og Bodil deltog. MS havde gang i flere aktiviteter og havde ikke umiddelbart  ønske om samarbejde med HRM om bl.a. Gaza Rapporten, men MS var positiv overfor halvårlig kontakt.
 
31. marts.  Arbejderen udkommer med Britas artikler: ” Vil du nedbryde et samfund – så ram børnene” og ”Hvem betaler for besættelsen?”.  Det var en meget  flot opsætning med skræmmende billeder af israelske soldaters overgreb på børn.         Artiklerne kan læses på vores hjemmeside.

6. april.  ”Tid til Fred- aktiv mod krig holdt demonstration 2. påskedag.  Den var flot tilrettelagt med gode navne og musik og godt vejr samt støttet af mange organisationer, men kun ca. 500 deltagere heraf 4-5 fra HRM. Vi fik uddelt mange af vores foldere! 
                         
5.-7. juni havde HRM en bod på Enhedslistens årsmøde.

9. juni. Sommermøde i Sakskøbing hos Anne og Lisbet. Som sædvanlig var sommermødet  festligt og fornøjeligt .  Alle havde medbragt lækre delikatesser, som blev indtaget under megen snak og latter. Der blev også tid til at se og gøre indkøb i den nye økologiske gårdbutik i Sakskøbing, som både Anne og Lisbet er engageret i.

11.-14. juni. Folkemødet på Bornholm. Lis, Ingrid, Anne, Karen, Brita og Grete deltog.  Brita holdt tale fra Speakers corner over artiklen ”Vil du nedbryde et samfund – så ram børnene”. Grete holdt  også tale  fra Speakers corner:  ”Gaza – verdens største fængsel” .  Brita havde fået 500 eksemplarer af ”Arbejderen” fra 31. marts. Med Britas artikler. Dem uddelte vi en masse af, sammen med løbesedler og den nyreviderede  Gaza-pjece.

Britas artikler og brev er sendt til folketingsmedlemmer og Udenrigsudvalget . Endvidere er de sendt til G. Horton sammen med Udenrigsministerens ikke-svar.
Menneskerettighedsudtalelser i forbindelse med De palæstinensiske Fangers Dag har  Ingrid  oversat til dansk . Endvidere har hun skrevet et brev til Mogens Lykketoft om Khalida Jarrov, MF i Israel, som er fængslet .

Fremtidige aktiviteter .
         
 Foldere samles i en bog. Gaza-folderen er blevet revideret og optrykt i 1000 eksemplarer, men desværre har vi glemt at ændre årstal for revision. Vi har i alt 11 foldere. Karen har foreslået, at vi samler dem i en bog.  De kan i øvrigt læses på vores hjemmeside.

Hjemmeside og Facebook.  Hjemmesiden fungerer stadig, men med nedsat kraft. Vi har haft mange overvejelser i årets løb, om vi skulle gå på Facebook. Det er sikkert nødvendigt i forbindelse med aktiviteter.  Vi er dog ret usikre overfor dette moderne ”kommunikationssted”. Lis undersøger muligheden.

Nyhedsbreve til
hrm.info@gmail.com. Bodil sender løbende interessante links og rapporter til resten af gruppen. Vi er blevet enige om, at flere kunne have glæde af disse oplysninger. Vi vil derfor samle disse links og andre informationer i et Nyhedsbrev og sende det til hrm.info en gang om måneden.

Film og filmkatalog. Karen, Brita, Lise og Lis har arbejdet med at lave et katalog over de film, som HRM har samlet gennem årene. De fleste af filmene bliver opbevaret hos Karen.
 
Nordisk Aktion i begyndelsen af juni 2017 i anledning af 50-året for 6-dages krigen i juni 1967. 
50-års besættelse er nok.          Frihed og retfærdighed for palæstinenserne.
Bodil har skrevet et oplæg til en kampagne i 2017 med særlig fokus på 5.- 10. juni 2017. Det er sendt ud til alle i HRM. Det skal drøftes på årsmødet den 22. november 2015.

Ref. Grete