hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

HRM beretning 2012

I det forløbne år er HRMs aktiviteter - bortset fra fangearbejdet (se beretning) - mest foregået i samarbejde med andre organisationer, når det gælder mødearrangementer, ligesom vi har deltaget i andre organisationers relevante arrangementer.

HRM arrangement

Dette års lysdemonstration Tænd Lys for Palæstina blev afholdt den 13. januar på Gammel Torv i København.

Talere: Ole Olsen , FN forbundet, Christian Juhl, MF Enhedslisten,. Pernille Frahm , tidl. formand for Dansk – Palæstinensisk Venskabsforening, Trine Pertou Mach, forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke.

Desværre var det mørke torv ikke egnet til at få forbipasserende på Strøget til at ændre kurs, så der var kun få, der hørte talerne, men vi fik uddelt mange løbesedler og opnåede på den måde en vis kontakt

Palæstina initiativets møder

1) Møde om Russell Tribunalet - 21. marts i Verdenskulturcentret
Oplæg ved Brita Bastogi, Human Rights March om EU's og de multinationale virksomheders medskyld i Israels brud på Folkeretten og om Israels udøvelse af apartheid over for palæstinenserne.

2) Møde om genoprettelse af Palæstina Netværket - 3. september – i 3F

De fleste af de organisationer, som tidligere deltog i Netværket, havde sendt repræsentanter.

Det besluttedes at forsøge en mindre arbejdskrævende organisation af netværket end tidligere. De store NGO’er har haft en lobbygruppe, hvor Bodil har været HRM’s kontaktperson.

I tilslutning til dette møde var der et offentligt møde, hvor den palæstinensiske talsmand for ’Stop the Wall’, Jamal Juma fortalte om sit verdensomspændende arbejde for at samle alle støtter til Palæstina med henblik på deltagelse i ”Verdens sociale Forum”, som afholdes i Brasilien i november.  

Andre møder  

27. marts 2012 offentligt møde arrangeret af EJJP (European Jews for a Just Peace)
Debat mellem Kjeld Koplev og Herbert Pundik i anledning af Ilan Pappes nyoversatte bog ”Den etniske udrensning af Palæstina”. Der var stor tilslutning og en ophedet debat med publikum
 

Møde i Folkekirkens Nødhjælp den 16. april 201
Fremlæggelse af APRODEV/EMHRN’s rapport om EU-Israel relationer med hensyn til respekt for og sikring af overholdelse af international lov som forudsætning for løsning af Israel-Palæstina konflikten.

(APRODEV er en sammenslutning af humanitære organisationer i Europa, tilsluttet Kirkernes Verdensråd. EMHRN er Euro-Mediterranean Human Rights Network).  

Talere
- Agnès Bertrand-Sanz, APRODEV og forfatter af rapporten
- Louis Frankenthaler, Public Committee Against Torture in Israel (PCATI –Israelsk NGO);
-
Grazia Careccia, Al-Haq (Palæstinensisk NGO)
-
Nathalie Stanus, Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
 

HRM i samarbejde med FN-forbundet

Offentligt møde i Europahuset 7. maj 2012

Svigter EU palæstinenserne og israelerne, især når det gælder Folkeretten og menneskerettighederne?
Talere:

Marc Schade Poulsen
, direktør i Euro-Mediterranean Human Rights Network

Brita Bastogi, HRM, tidligere policy officer i Bruxelles for NGO-sammenslutningen "Eurostep"
Erik Boel, formand for Europabevægelsen i Danmark.
 

Mødet var forberedt før ovenstående møde i Folkekirkens Nødhjælp, men blev udsat, fordi vi fik oplysning om, at rapporten, som var relevant for os, var på vej til offentliggørelse. Der var god og alsidig tilslutning og debat. En repræsentant for den israelske ambassade udtalte fordømmelse af de fremlagte synspunkter. Den jødiske radio ”Radio Shalom” optog mødet ( v/ medlem af New Outlook) og bragte et uddrag den 6. juni. 

 Andre aktiviteter

Deltagelse i Årsmøde i Bil’in i Palæstina i april
Brita og Karen deltog for egen regning i mødet, men fik desuden kontakt med flere af vores samrbejdspartnere.

 Besøg fra Palæstina – indbudt af Palæstina initiativet
Yiad Burnat fra folkebevægelsen i Bil’in i februar

Jamal Juma fra ”Stop the Wall i september.  

Liviafondens prisuddeling den 16. juni 2012
HRM var som tidligere opfordret til at nominere prismodtagere og havde indstillet Parents Circle og Machsom Watch. Parents Circle blev valgt og var ved festen repræsenteret ved en israeler og en palæstinenser. Den 17. juni var disse inviteret af HRM v/ Lise m.fl. og på en rundtur til Christiania og andre seværdigheder.

Russell Tribunalet om Palæstina
Det meste af året har igen været præget af at forberede Brita’s fortsatte deltagelse – denne gang ved det 4. tribunal, som afholdtes i New York 6.-8. oktober 2012. Det lykkedes at skaffe så mange fondsmidler, at også Dagmar kunne deltage.

Som tidligere har det ikke været muligt hidtil at få andre medier end ”Arbejderen” til at bringe artikler både før og efter tribunalet. Men vores ihærdige pr arbejde i øvrigt – også i Norge- førte til, at Norge for første gang var repræsenteret.

For første gang har vi desuden averteret tribunalet i Metro Express og Jyllandsposten.

Besøg i Norge hos seniorer for Palæstina 15-17. maj

Besøget var tilrettelagt ud fra norskernes ønske om, at vi skulle opleve 17. maj aktionerne i Oslo, og det var virkelig overvældende og meget smukt.
Som nævnt fortalte Brita om Russell tribunalerne og fik seniorerne motiverede for at forsøge at få norske deltagere til New York, hvilket lykkedes.
16. maj var vi med til ”Seniorer for Fred’s aktion foran Stortinget og fik lejlighed til at uddele flyers og tale med mange nordmænd på gaden.
Som tidligere var vi privat indkvarteret og det befæster også det fællesskab, som efterhånden er etableret mellem vores grupper.

Henvendelse til politikere m. fl.

28. august 2012: Brev til Margrethe Auken om EU og associeringsaftalen med Israel
September: Bodil har skrevet til Christel Schaldemose om EU og associeringsaftalen med Israel som skal under afstemning i EP
4. oktober 2012 sendte Karen brev til alle Europaparlamentarikere med opfordring til at stemme imod associeringsaftalen
September: Anita skriver til kendisser om RToP og anmoder dem om at støtte udbredelse af RTOP’s kendelser.

Henvendelse til den israelske ambassadør og den palæstinensiske repræsentation

Se fangegruppens beretning  

Debatindlæg
Kristeligt Dagblad 2. juli 2012: Indlæg fra Kirsten som svar på et indlæg af Ulf Haxen, formand for dansk afd. af KKL/Den jødiske Nationalfond.
 Han skriver om Israels fremragende resultater med opdyrkning af Negevørkenen – ”med skyldig hensyntagen til beduin- og nomadekulturer”.
Da HRM gennem ”Gush Shalom” har fået gruopvækkende oplysninger om israelske overgreb på beduinlandsbyerne i samarbejde med KKL og fordømmelser heraf fra både Amnesty og FN, refereres dette i svaret til Haxen.

Diverse
Sommerfest blev i år holdt hos Anita og vi hørte om Ullas og Karens + Britas oplevelser på Vestbredden og i Israel.
I december 2011 holdt vi fødselsdagsfest for Lise med forevisning af ”Citronlunden”. I juli var vi til fødseldags/havefest hos Brita.
I november viser Dagmar filmen ”Løftet som bandt” i Verdenskulturcentret.

Fangegruppens beretning nov. 2011 - 10. nov. 2012

Fangesager
Efter to år i israelsk fangenskab lykkedes det at få frigivet Ibrahim Srours. Retten havde idømt ham en bøde på $ 3.200. Vi bidrog med en donation på $ 100.

Bassem Tamimi, lokalformand for The Popular Struggle Coordination Committee, fra Nabeh Saleh blev arresteret i marts 2012 under den ugentlige demonstration og blev udsat for en fingeret anklage.
EU var til stede med observatører ved samtlige offentlige retshøringer, da EU betragter Tamimi som forkæmper for menneskerettigheder, og de følger derfor hans sag.
Den 24. oktober 2012 blev Bassem Tamimi igen arresteret, da han demonstrerede i den bosættelse, som delvis er bygget på Nabeh Saleh’s jord. Amnesty International har kategoriseret Tamimi som samvittighedsfange og arbejder på hans løsladelse.  

Adnan Khader blev arresteret i december 2011 og administrativt tilbageholdt uden anklage. Vi fulgte Khaders situation på baggrund af informationer fra den palæstinensiske fangeorganisation Addameer.  Efter 66 dages sultestrejke blev Khader løsladt 17. april 2012. Gennem den israelske ambassade henvendte HRM sig den 19. februar 2012 til den israelske regering med anmodning om hans løsladelse. 19. februar modtog vi svar hvor ambassadøren meddelte, at Khader ville blive løsladt og han beklagede samtidig den fare hans og israelske børn levede under på grund af Khader og hans ligesindede. Dertil svarede vi

Vedrørende Deres beklagelse af israelske børns manglende sikkerhed, kan vi tilslutte os, men samtidig er det vores synspunkt, at alle børn gerne skulle kunne leve i sikkerhed - også palæstinensiske børn, hvilket langt fra er tilfældet, som det sikkert er Dem bekendt. Ellers vil det fremgå af vedhæftede dokumenter. Palæstinensiske børn har ingen mulighed for at blive beskyttet af bevæbnede vagter.

På opfordring af WOFPP bad vi den israelske ambassadør i Danmark over for sin regering forlange at Hana Al-Shalabri omgående blev løsladt. Det samme bad vi om i et brev til Israels forsvarsminister Ehud Barak. Al-Shalabi var tidligere løsladt i forbindelse med fangeudvekslingen, men igen administrativt tilbageholdt i februar 2012. Al-Shalabri havde indledt en sultestrejke. 1. april efter 43 dages sultestrejke blev hun løsladt ikke til sin hjemby Burkin ved Jenin men til Gaza, hvor hun er tvunget til at opholde sig i tre år.

Ayman Nasser arbejder for menneskerettigheder og er researcher i organisationen Addameer - Prisoner Supporte and Human Rights Association og en vigtig kulturperson i sin hjemby. Han blev om natten den 15. oktober arresteret i sit hjem. Soldaterne gennemrodede hans hjem og tog hans computer og mobil med sig.  HRM har på den foranledning sendt protestbreve til brigadegeneral Danny Efroni, forsvarsminister Ehud Barak og til den israelske ambassadør i Danmark.

Nabil Al-Raee, kunstnerisk direktør på The Freedom Theatre i Jenin blev arresteret af det israelske militær den 6. juni 2012 og løsladt mod kaution den 12. juli 2012. Myndighederne benytter bl.a. mordet på Juliano Mer Khamis som anledning til arrestation og forhør under torturlignende forhold  

Zakaria Zubeidi, medstifter af The Freedom Thatre i Jenin blev arresteret den 13. maj 2012 af Det palæstinensiske Selvstyre. Tilsyneladende med bl.a. sammen anledning som Nabil Al-Raee. Vi protesterede skriftligt og mundtlig over for den palæstinensiske ambassadør i Danmark. Zubeidi blev løsladt den 3. oktober 2012.

Vi  noterer os, at de tre sidstnævnte palæstinensere alle er knyttet til udøvelse af palæstinensisk kultur.

Amnesty International
Da vi ønsker, at Amnesty International går mere ind i sager om palæstinensiske børn skrev vi den 22. november 2011 til dem og spurgte om den omstændighed, at børnene anbefales at tilstå af deres advokat betyder, at Amnesty ikke kan gå ind i disse plea bargin sager.  Det har vi ikke fået et klart svar på, men vi konstaterer, at AI arbejder for samvittighedsfanger, påtaler tortur, administrativ tilbageholdelse og lign. samt generelle menneskerettigheds-krænkelser som husødelæggelser etc.  Amnesty’s arbejde med fanger i Israel og Palæstina varetages af den internationale afdeling. Informationer skal søges under de enkelte lande.

Udveksling af fanger
Ved gennemførelsen af den anden del af fangeudveksling den 18. december 2011 blev 550 palæstinensere løsladt. De 55 var børn Langt de fleste stod til løsladelse i 2011 og 2012. I perioden mellem de to løsladelser (18. oktober og 12. december) blev 470 palæstinensere arresteret heraf 70 børn og 11 kvinder.

Militær forordning nr. 1644
I september 2009 udstedte Israel en militær forordning, som omhandlede børn og unge. Den har kun haft marginal betydning og er endnu ikke oversat til arabisk.

I dette skema opsummerer DCI-Pal de aktuelle forholdet mellem retsforfølgelse af henholdsvis israelske bosætterbørn og palæstinensiske børn. Kun palæstinensiske børn retsforfølges af en militær domstol.

 

#

Event

Israeli settler children

Palestinian children

1

  Minimum age of criminal responsibility.

12

12

2

  Minimum age for a custodial sentence.

14

12

3

  Age of majority.

18

16-18

4

  Legal right to have a parent present during interrogation.

Generally yes

No

5

  Legal right to have a lawyer present during interrogation.

No

No

6

  Legal right to have interrogation audio-visually recorded.

Partial

No

7

  Maximum period of detention before being brought before judge.

12-24 hours

4 days

8

  Maximum period of detention without access to a lawyer.

48 hours

90 days

9

  Maximum period of detention without charge.

40 days

188 days

10

  Maximum period of time between charge and trial.

6 months

2 years

11

  Percentage of cases in which bail is denied.

20%

87%

12

  Percentage of cases in which a custodial sentence is imposed.

6.5%

90%

 

I et svarbrev til os nævner udenrigsminister Villy Søvndal - som et skridt i den rigtige retning, at aldersgrænsen for palæstinensiske mindreårige er hævet fra 16 til 18 år. Han påpeger at der fortsat er en række punkter, hvor forholdene er kritisable.

Celle nr. 36 i Jalameh Fængslet i Israel
Celle nr. 36 er et afstraffelsesrum, som anvendes til isolation af børn og teenagers som straf eller i forbindelse med forhør, hvor børnene søges presset til en tilståelse eller til at angive andre.
Cellen nævnes i mange rapporter og henvendelser til israelske myndigheder og internationale organisationer. Til trods herfor fortsætter militæret at anvende cellen.
”Celle nr. 36” er ca. 2x3 meter. Eneste inventar er en stinkende tynd madras på gulvet. Væggene har skarpe fremspring, som forhindrer barnet i at støtte sig op af dem. Der er intet vindue, kun en lille lem ved loftet. Et gulligt lys er tændt døgnet rundt. Måltider leveres gennem en lem i døren, hvilket forhindrer al menneskelig kontakt.
”Celle nr. 36” har ikke vinduer. Et svagt gult lys holdes tændt 24 timer i døgnet. Nogle børn fortæller om smerter bag øjnene og andre foruroligende psykologiske påvirkninger efter at være lukket inde.  Det rapporteres, at et barn har opholdt sig i isolation i ”celle nr. 36” i 65 dage.

Bosættervold op Vestbredden og vold mod Gazas børn
De israelske bosættere bliver stadig mere aggressive. Mange børn angribes med sten, kæppe, peberspray og skud når de arbejder på familiens marker eller når de går til og fra skole.
I Gaza bliver børn dræbt og såret i forbindelse med israelsk militærs indtrængen, i forbindelse med ”targeted killings” og uden for Gazas kyst, når de hjælper med fiskeriet.

Rapporter
En gruppe britiske advokater har i juni 2012 for den britiske udenrigstjeneste udarbejdet en rapport om børn i militær varetægt. De påpegede at Israel overtrådte internationale forpligtelser på mindst fem områder og har sendt 40 anbefalinger til den israelske ambassade. Anbefalingerne er den 2. oktober 2012 ikke imødekommet.
http://www.childreninmilitarycustody.org/report/

Opmærksomheden på de palæstinensiske børns situation er steget i omfang. Næsten ugentlig informeres vi om at parlamentarikere, organisationer o.a., som på baggrund af besøg i OPT protesterer over mishandling af børnene.

Der er I dette år udgivet en lang række rapporter om palæstinensiske børns situation.
Se
http://www.dci-palestine.org/category/related-reports   /    http://www.dci-palestine.org/category/submissions