hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk
Beretning 2010.

 I slutningen at 2009 havde vi nogle planer, som vi drøftede videre i 2010, men kun nogle af planerne blev realiserede.

 1. Møde med den palæstinensiske repræsentant.

 Da HRM efter Maie Sarrafs afrejse savnede kontakt med hendes efterfølger i den palæstinensiske repræsentation, anmodede vi om et møde. Den 25.april, blev HRM i anledning af palæstinensiske fangers dag inviteret til møde på repræsentationens kontor, hvor en stor gruppe palæstinensere – flest mænd - var samlede. Vi fik en hjertelig modtagelse, tribunalfilmen blev vist. Janne introducerede os, og Bodil, Karen og Kirsten orienterede om opstarten af vores gruppe og samarbejdet med palæstinensiske og israelske kontakter om de aktiviteter, vi arbejder med, herunder især fangearbejdet, samt om samarbejdet med andre grupper i Danmark, der arbejder for palæstinensernes sag. Der var megen lydhørhed og relevante spørgsmål, samt ros og tak fra mødedeltagerne og vores vært.

 2. Deltagelse i Palæstina-initiativet.

Karen, har siden Palæstina-initiativet blev oprettet, søsat flere imponerende aktiviteter, som HRM har deltaget i. I 2010 gjaldt det først en kampagne i uge 2 om Gaza’s fortsatte belejring med mottoet ”Befri Gaza – verdens største fængsel”. Kampagnen startede på Kultorvet i København den 13. januar 2010.  HRM var ansvarlig - også på Stændertorvet i Roskilde den 15., hvor lokale repræsentanter for DPV og ”Follow the Women” m.fl. deltog. Der blev indsamlet et stort antal underskrifter på en appel til den israelske regering, samt på postkort til den danske udenrigsminister.

Næste initiativ blev en murkampagne, der startede den 3. maj på Kultorvet i København med HRM som ansvarlig. Resten af året har vi bistået ved de følgende kampagnesteder i København og på Sjælland.

 3. Russel Tribunalet.

I slutningen af 2009 orienterede Brita om et europæisk initiativ til at iværksætte et Russell Tribunal om Palæstina. Da der blev indbudt til det første tribunal i Barcelona 1.-3. marts, vedtog vi at sende Brita som vores repræsentant og DPV påtog sig udgifterne. Brita udarbejdede en udførlig rapport og fik en stor artikel optaget i ”Arbejderen”. Ingen andre medier reagerede på vores henvendelser, ligesom tribunalet også blev ignoreret af andre NGO’er og af politikere I løbet af året har der heller ikke været nogen som helst information om tribunalets eksistens.

Da 2. session af tribunalet skulle afholdes i London 20.-21. nov. var Brita igen villig til at repræsentere os og HRM bevilgede 3000 kr. til delvis dækning af udgifterne. Emnet for 2. session skulle være virksomheders økonomiske interesser i Israels overgreb på de besatte områder, udbygning af bosættelser m.v.

I tiden mellem tribunalerne har vi udarbejdet en pjece og en plakat, fået Tribunalets oplæg til London sessionen oversat til dansk. En kronik i Politiken, der afslørede Københavns kommunes investeringer i virksomheder, som støtter Israels besættelse, er blevet oversat til engelsk og sendt til ledelsen af London sessionen.

 4. Goldstone- rapporten.

I slutningen af 2009 færdiggjorde Dagmar et resume af rapporten, som er oversat og trykt på dansk. Ingrid m.fl. har afholdt studiekreds om rapporten.

 5. Besøg af Angela Godfrey 17.-24. maj.

Angela Godfrey-Goldstein er ICAHD's Advocacy Officer og i forbindelse med en foredragsturne i Norge, Sverige og Finland, fik vi mulighed for at få hende til Danmark.

 ICAHD, Den Israelske Komité mod Husnedrivninger, , hvis formand er Jeff Halper, er en ikke-voldelig aktionsorganisation med base i Jerusalem. Den bekæmper israelske nedrivninger af palæstinensiske hjem og laver kampagner for ligeværdige levevilkår på tværs af en bred vifte af emner. Angela Godfrey-Goldstein er af sydafrikansk/britisk oprindelse og mangeårig israelsk statsborger. Hun har et indgående kendskab til de omstændigheder, der konfronterer palæstinenserne både i Israel og i det besatte Palæstina.

På den seneste FN internationale konference for civilsamfundet til støtte for israelsk-palæstinensisk fred, var Angelas budskab, at det internationale civile samfund er nøglen til befrielsen af det palæstinensiske folk, og at vi skal frelse Israel fra sig selv, af hensyn til de mange gennemgående fredelige israelere og palæstinensere.

ICAHD har modtaget en 2-årig finansiel støtte fra EU på 473.000 Euro, som bl.a. finansierer projektet ”Husødelæggelser og Loven” og får desuden støtte fra mange europæiske og andre stater.

 Angela har holdt foredrag vidt og bredt og møder regelmæssigt politikere, ngo'er og medier. På turneen i Danmark gav hun et illustreret oplæg baseret på en udstilling om husødelæggelser i det besatte område, hun har kurateret, og som er blevet vist på Edinburgh Festival og andre steder i Europa og i USA.
Angela holdt foredrag i Århus, Odense, Helsingør og København

6. OECD

Vi blev i maj opmærksomme på, at OECD skulle tage stilling til optagelse af Israel.

Vi skrev 7. maj et brev til udenrigsministeren og henviste til, at hun efter en rejse i Israel og de besatte områder, havde udtalt i DR, ”at et fortsat internationalt pres på begge parter ville medvirke til at fremme det fornyede forsøg på at få fredsprocessen i gang.”

Vi mente, at dette måtte betyde, at hun ville arbejde for, at Israel ikke blev optaget i OECD.

Vi orienterede vores samarbejdspartnere i Norge og Sverige om vores initiativ.

Vores henvendelse havde ikke effekt, men der var i Folketinget en høring, hvor forskellige partier kritiserede optagelsen af Israel i OECD.

 Nov. 2010.   Kirsten Grosen.     

Fangegruppens beretning 2010

Samarbejde med WOFPP

Vi har modtaget seks Nyhedsbreve fra WOFPP som kan læses på vores hjemmeside.

Nyhedsbrevet fra december 2009 var udgangspunkt for en henvendelse til den israelske ambassadør i Danmark, hvor vi bad ham overbringe sin regering en klage over en lang række forhold for de kvindelige fanger i israelske fængsler.

Læs HRM’s henvendelse til ambassadøren her.

Kopi til: International Federation of Red Cross, Israel 53, Yigul Akon Street Tel Aviv 67662 og Udenrigsminister Per Stig Møller, Danmark

Tirza Tauber fra WOFPP takkede os.

Vi modtog 28.01.10 følgende svar fra ambassadøren: Thank you for your letter dated January 28, 2010. Please be advised that the content of your letter was taken note of.

Samarbejde med DCI-Pal

Vi har bemærket at DCI-Pal har fået flere kræfter, hvilket giver sig udtryk i flere, detaljerede og hurtige informationer. Formodentlig hænger det sammen med en donation fra EU:

“…EU-funded project :"Promoting and protecting the rights of Palestinian children affected by armed conflict and occupation". Through this three-year project, the European Union is supporting DCI - Palestine in strengthening its capacity for monitoring and documenting child rights violations related to the occupation and armed conflict, as well as carrying out initiatives to raise community awareness about the rights of children in armed conflict and under occupation. The project also provides legal representation and advice for Palestinian children held in Israeli prisons.

2009 DCI received €159,941 of the €600,000 the European Union has pledged for the implementation of the project.”  
Læs mere her http://www.dci-pal.org/english/.displaycfm?DocId=1417&CategoryId=1  

I juni sendte vi en henvendelse vedlagt180 underskrifter til den israelske ambassadør med krav om at lukke “celle nr. 36” . Underskrifterne var indsamlet i løbet af maj måned.  
Læs henvendelsen til Israels ambassadør her.

Ambassadøren har ikke reageret på vores brev.

DCI-Pal indberettede 13 tilfælde af grov tortur herunder anvendelse af ”celle 36” til FN’s særlige rapportør mod Tortur den 6. januar 2010. Henvendelsen er ikke på nuværende tidspunkt behandlet af rapportøren. Den 17. marts 2010 bad rapportøren om yderligere oplysninger. DCI-Pal oplyser, at det derfor tyder på, at sagen vil blive behandlet.

Den 1. juni fremsendte DCI-Pal en supplerende rapport til FN’s Komité for Menneske­rettigheder. Henvendelsen indeholdt fire anbefalinger, som vi har gjort til vore egne krav.

I juli 2010 behandlede FN’s komité for Menneskerettigheder henvendelsen i en rapport om civile og politiske rettigheder. Her gør komitéen DCI-Pal’s anbefalinger til sine. Vi har oversat konklusionen til dansk. Den findes på vores hjemmeside www.humanrightsmarch.dk. 

Læs hele rapporten fra FN her.

Læs vores orienterende brev til MPere, udenrigsudvalget og Udenrigsministeriet her.

Samme oplysninger sendte vi til pressen.

Vi fik følgende svar fra Udenrigsministeriet.

På baggrund af Udenrigsministerens henvisning til EU’s uformelle komité (subkomité) for menneskerettigheder, er vi i øjeblikket ved at undersøge denne komités samarbejde med Israel. Heidi Hautala er formand for komitéen og en bekendt af Brita og Ulla.

Samarbejde med Addameer

Vi modtog i forbindelse med kvartalsrapport fra Addameer  information om en meget alvorlig tortursag mod en 16-årig dreng Mohammad Mahmoud Dawon Halabieyeh. Han brækkede sit ben under arrestationen og blev mishandlet i 4 døgn før han fik relevant lægehjælp.

Da vi fik information om, at hans retsmøde var umiddelbart forestående, skrev vi til udenrigs­ministeren og opfordrede hende til at sende en observatør til retsmødet.

Den 8. oktober modtog vi følgende svar fra Udenrigsministeriet.

Andet

Møde med Margrethe Auken

26. august havde gruppen et møde med Margrethe Auken. Vi udvekslede informationer og fik en aftale om, at holde kontakt og fremsende ”sager”, som hun eventuelt kunne fremme gennem sit samarbejde i Palæstina-delegationen

Cathrine Ashton, EU-kommissionen

24. august 2010 udsendte EU’s “udenrigsminister” følgende pressemeddelelse i anledning af retssagen mod Abdallah Abu Rahma, en af drivkræfterne bag Folkekomiteen i Bi’lin, som koordinerer den ikke-voldelige modstand mod Muren.

Som anerkendelse sendte vi en hilsen til EU-kommissær Ashton.

Internationalt Forum

afholdt en international Konference om Politiske fanger i København 22.-24. oktober. Vi deltog med en workshop, hvor vi (Ulla) gennemgik Israels forhold til Internationale Konventioner og Folkeret. Hun gennemgik enkeltsager og henviste i den forbindelse til konkrete overtrædelse af international lov. Derefter var der debat.

Læs Ulla Sandbæks oplæg på engelsk her.