hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk
HRM Beretning 2009

Endnu et arbejdsår rinder ud for HRM. Opgaverne, vi løser, varierer jo fra år til år. Dette år har vi
haft mange planer, men ikke alt er blevet realiseret. Året har været præget af, at Karen og Dagmar
prioriterede Palæstinainitiativets Apartheidkampagne, som HRM også har tilsluttet sig:

Egne arrangementer:


Besøg i Oslo 29. marts – 1.april:

Ved Socialt Forum i Malmø i 2008 fik vi kontakt med den norske Seniorgruppen for Palæstina,
som inviterede HRM til Oslo. Vi 6, der tog af sted, havde en fin oplevelse med indlagte natur-
og kulturoplevelser. Vi fik indblik i seniorernes arbejde, og der var arrangeret et møde med
Palæstinakomitteen. De arbejder anderledes end vi gør i DK, men vi aftalte at holde hinanden
orienteret om vores aktiviteter og hvis der blev mulighed for at arrangere noget på nordisk plan, har
vi nu et godt grundlag.

Palæstinensiske Fangers Dag 17. april.

Blev afholdt på Rådhuspladsen efter lange forberedelser sammen med Amnestygruppen mod tortur
og KFUM/K’s Palæstinagruppe. Det var meget frugtbart at samarbejde med andre, fortrinsvis unge
aktivister, som har andre ideer og måder at arbejde på. Det lærte alle parter af. Vi gennemførte
dagen i flot stil – stort set og var begunstiget af fint vejr.

Deltagelse i andre arrangementer:

Så vidt muligt har HRM været aktive i Palæstina-initiativets Apartheid-kampagne.
Derudover har vi deltaget i følgende:

12.marts. Liviafondens prisuddeling:

Den nystiftede Liviafond uddeler priser til enkeltpersoner og grupper, der udfører en særlig indsats
for fredelig konfliktløsning. På Else Hammerichs opfordring indstille HRM ”Combatants for Peace”
og ”Parents Circle”. Combatants fik en pris og var repræsenteret af en israeler og en palæstinenser.

1. maj i Fælledparken:
Var vellykket med mange kontakter og stort salg af Brittas fotokort og af trøjer.

29. august. Københavns Internationale Dag v. Peblingesøen:

Vi delte en halv bod med DanPal og havde svært ved at gøre os bemærket i det kæmpestore brogede
skue. Fik dog uddelt en del materiale til forbipasserende.

1. september. Breaking the Silence’s fotoudstilling i Øksnehallen

Br. the S. var inviteret af Folkekirkens Nødhjælp. Stifteren, Yehuda fortalte om initiativet og
gennemgik billederne, der som han sagde, skildrede ganske dagligdags episoder, fotograferet
af forskellige soldater. De mere voldsomme episoder var ikke taget med. For os, som kender
organisationens film og skriftlige beretninger, var det ikke overraskende men stadig lige
gruopvækkende.

? september. Fredsfestival i Karens Minde:

Vi deltog med informationsmateriale, men uden salgsbod.

20. oktober. Den palæstinensiske Repræsentations møde med Ilan Pappe.

Ilan Pappe var i DK i anledning af dansk udgivelse af hans seneste bog
HRM fik først en direkte invitation i sidste øjeblik, men samtidig tilsagn om, at vi kunne få et møde
med dem senere..

21. oktober. Peace Alliance Denmark,s møde om oprettelse af et fredsakademi og et
fredsministerium.+ modtagelse af Verdensmarchen for Fred og ikke-Vold.

Mødet blev holdt i Kulturhuset på Islands Brygge m. taler af Inge Genefke, Trine Mach og ?
Samt videosamtale med Rita Johnson, initiativtager og konsulent for oprettelsen af Fredsministeriet
på Costa Rica. Der var workshop med indsamling af forslag til at realisere oprettelse af
fredsministerium i Danmark.
Om aftenen var der ved Peblingesøen arrangeret en festlig modtagelse af deltagerne i
Verdensfredsmarchen med taler, musik, fakler og himmellys.

Andet:

Filmen er solgt og uddelt i ? eksemplarer.

Initiativer under drøftelse:

Evt. Russelltribunaler på europæisk plan Gennem sin kontakt med ECCP i Bruxelles har Brita hold
os underrettet om sådanne planer.

Foredrag/debatforslag:

Vi har uden held forsøgt at få et møde med Herbert Pundik. Har nu et tilsagn fra Michael Melchior
under visse betingelser, som vi arbejder videre med.

Debatindlæg, Læserbreve m.v. ??

Kirsten Grosen.