hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk
HRM generalforsamling den 22. november 2008. 

Beretning 2007-08. 
Denne beretning lapper over til sidste års beretning, som var præget af forberedelserne til tribunalet ”Israel og Folkeretten”. Desuden indeholdt den et stort afsnit om Karens besøg i Bil’in og Høstrejsen i oktober. Begge rejser hjalp med de nødvendige kontakter for rekruttering af repræsentative vidner til tribunalet.

Både december o7 og januar 08 var hektiske for at nå at få alt på plads. Til erindring om, hvad vi overkom, vedhæftes ”Huskeliste 12”. Desuden vedhæftes referat af eftertribunalmøde den 1.febr. 08. Her vil man se, at en meget vigtig forudsætning for afviklingen af tribunalet, nemlig den del af logistikken, som blev varetaget af de fantastiske aktivister, ikke blev omtalt. Det fremgår derimod tydeligt af huskeliste 12, hvad de ydede. Hurra for dem! 

Opfølgning af Tribunalet:

Ekspertpanelets afsluttende konklusion på Tribunalets 3 spørgsmål blev udsendt med pressemeddelelse til samtlige medier.

Berlingske Tidende og Dagbladet ”Arbejderen” fulgte op med artikler som de eneste danske medier.

Politiken bragte senere en kronik forfattet af tribunalets ekspertpanel.

Konklusionen er endvidere offentliggjort på www.humanrightsmarch.dk,  hvortil også medarrangørernes hjemmesider henviser (Mandela Center, Danmark og FN-Forbundet samt en række organisationer, der støttede tribunalet).  

Alle HRM’s samarbejdspartnere i Israel og Palæstina har modtaget konklusionen ligesom  

 • Kommissæren for UNHCR
 • UNOHCR
 • John Dugard, FN’s særlige rapportør vedr. Palæstina.
 • Medlemmerne af Kvartetten via deres ambassader
 • EU kommissær Ferrero – Waldner
 • Europa Parlamentet, Human Rights Unit.
 • Europaparlamentet: 111 medlemmer, formænd og viceformænd fra alle partierne og alle de relevante udvalg (konklusionerne sendt på engelsk og fransk)
 NGOer og Komiteer:
 • ECCP – European Coordination for Committees and associations on Palestine
 • Palestine Solidarity Campaign, UK
 • Det Internationale Kvinder i Sort Netværk
 • Solidar (international NGO, Bruxelles)
 • IDLA : International Democratic Lawyers Association
 • Friedenstreibagentur, Berlin (hovedkonklusionerne sendt på tysk)
 • Internationalt Forum
Foretræde for udenrigsudvalget: 
Efter anmodning fik Tribunalets arrangører den 28. februar 2008 foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg. Inden foretrædet havde udvalget modtaget panelets konklusion med bilag, samt arrangørernes ønsker til udvalget om initiativer i relation til Israels behandling af palæstinensiske, politiske fanger.

Dagen efter foretrædet udbad Udenrigsudvalget sig Udenrigsministerens kommentar til det omdelte materiale.

Ministeren besvarer udvalgets forespørgsel af 29. februar – se www.humanrightsmarch.dk  

HRM skrev d. 19. juni 2008 til Udenrigsministeren og anmodede - under henvisning til ovennævnte svar, samt tidligere korrespondance - ministeren om at oplyse, hvilke fremskridt, der siden 2006 er konstateret med hensyn til Israels fremfærd i de besatte områder, når det gælder ”respekt for menneskerettighederne og folkeretten, FN’s Sikkerhedsresolutioner og Køreplanen for Fred.” Kopi sendes til Udenrigsudvalget og modtagelse er bekræftet, mens dette ikke gælder brevet til Udenrigsministeren, som den 23. august er rykket for svar.

I brev af 9. september 08 giver Udenrigsministeren udtryk for bekymring over overgrebene og henviser til at EU’s nylige styrkelse af forbindelsen til Israel vil give bedre muligheder for dialog. Han besvarer ikke de stillede spørgsmål. 

Tribunalfilm  

Hele tribunalet er optaget på film og efterfølgende udgivet på dvd. 

På grundlag af dette materiale har filmfotografen Bjørn Tving Stauning lavet en dokumentarfilm på 45 minutter. Filmen blev første gang vist internt den 18. juni i Amnesty’s lokaler. Udgives på dvd i såvel dansk som engelsksproget udgave. Desuden er der planer om en arabisk udgave

Til filmen har vi udarbejdet et hefte med supplerende oplysninger, som indlægges i coveret, samt kan uddeles ved forevisning i forbindelse med møder  

Den engelske udgave blev første gang vist offentligt ved Socialt Forum i Malmø lørdag den 20. september med efterfølgende debat.

Dansk premiere i Dagmar teatret, København på FN-dagen d. 25. november (Afskaffelse af vold mod kvinder) Hertil er i samarbejde med Bjørn T. Stauning udarbejdet en folder, som udsendes sammen med invitation til en række VIP’er. Indbydelse over nettet sendes til alle øvrige  

Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave et fremstød for, at uddannelsesinstitutioner og foreninger inviterer os ud med filmen  

Øvrige aktiviteter: 

Deltagelse i møder etc.  

 • 24. april: Møde med Rifat Kassis i samarbejde med Kbhv.s Universitet, Institut for tværkulturelle og regionale studier.
 • 1.maj i Fælledparken.
 • 2.-3.maj  Palæstinensisk Forum i Brøndbyhallen.
 • 5. juni.  Grundlovsdag, Christiania.
 • 6.-7. september Kulturelle markedsdage, Nørrebro
 • 17. 21. september  Socialt Forum i Malmø.
 • 24. oktober. ”Konventioner under pres” arr. af Amnesty, FN-forbundet, Flygtningehjælpen og Red Barnet.
 • 1. november. ”Israelske og palæstinensiske organisationers bidrag til fredsprocessen” arr. af Mandela Center,Danmark og FN-forbundet.

 
 Breve til politikere og myndigheder: ( se under ”Opfølgning af tribunal)

Debatindlæg, læserbreve, artikler: 

Læserbrev. I Politiken klagede Bent Melchior i februar til redaktionen, fordi den ikke har bragt hans kommentar om Tribunalet. Vi besvarede hans læserbrev med en invitation til debat med os.

 • 26. maj   Bodil sender mail til Mette Bock, DR vedr. DR2’s udsendelser i anledning af
 • 60 året for oprettelse af staten Israel, anker over manglende repræsentation af palæstinensiske synspunkter,.
 • Svar fra Mette Bock og DR2’s tema redaktør.
 • 10.og 12. juni   Dorte sender mail til Mette Bock,DR, som svarer og Dorte replicerer.
 • 26. oktober   Bodil klager til lytternes og seernes ombudsmand, Jacob Mollerup over manglende palæstinensisk repræsentation. Han lover at være opmærksom på problematikken, men henholder sig i øvrigt til tidl. svar fra Mette Bock m.fl.
 Tryksager: se under opfølgning af tribunalet.

DCI’s halvårsrapport 2007 og DCI’s rapport for 2007 oversat og trykt til uddeling.

Tribunalets konklusion oversat til engelsk og arabisk og trykt på tre sprog. Til uddeling.

Backyard proceedings fra Yesh-din: Resumé trykt på engelsk og dansk til uddeling  
Fangegruppens arbejde i 2008.

Nyhedsbreve fra WOfPP oversættes og sættes på vores hjemmeside. Nyhedsbrevene kommer nu næsten en gang om måneden. 

Nora elHashlamon.

- Nora har været interneret uden anklage og dom siden 17. sept. 2007

- 25.03.08 henvender vi os til den israelske ambassadør

- 01.04.08 modtager vi svar fra ambassadøren, som vil undersøge sagen

- Iværksætter en underskriftindsamling for hendes løsladelse og udarbejder baggrundsmateriale,

   som vi arbejder med 1. maj og på Enhedslistens årsmøde

- 08.05.08 sender vi 826 underskrifter til ambassadøren med opfordring til, at han videreformidler

   henvendelsen til Olmert.

   03.09.08 Noras løsladelse kommenteres i en ny henvendelse til ambassadøren

Sara og Saleh – to 17-årige palæstinensisk, som er arresteret. Vi har tilsluttet os Amnesty’s ”Urgent appeal”, som kræver deres løsladelse, sendt brev til relevante personer og organisationer.

:Amnesty.  Forsøger at styrke vores samarbejde med Amnesty’s mellemøstgruppe samt torturgruppen. Forsøger at få Amnesty interesseret i at gå ind i sager om børnefanger, da DCI nu har besluttet ikke mere at indgå ”plea-bargain” i forbindelse med rettergange.

Appel:  I forbindelse med deltagelse i ESF i Malmø medbragte vi en appel til underskrivelse. Appellen, (udspringer fra Louisa Morgantini), var en henvendelse til det franske formandskab i EU om at inddrage EU-parlamentets resolution (frigivelse af palæst.fanger etc.) i deres arbejde.

315 underskrifter blev sendt til formandskabet og i øvrigt informerede vi LM, Palæstinaudvalget i EP, Euro-med, PSM, udenrigs- og europaudvalget, danske MEPer og den israelske ambassadør. 

Observatør ved de israelske militærdomstole: Arbejder med at undersøge vilkårene i forbindelse med at blive observatør.   Kirsten G./Bodil.