hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

HRM generalforsamling 25. november 2007.

Beretning 2006-2007.

Koordinationsgruppen varetager i henhold til vedtægterne det overordnede ansvar for foreningens arbejde, men alle aktiviteter udøves af enkeltpersoner og grupper.  P.t. er der udover koogruppen, en fangegruppe og en ad hoc tribunalarbejdsgruppe.

   Årets store satsning er afholdelse af et tribunal Israel og folkeretten den 26. og 27. januar 2008. Det har betydet en fælles indsats for fange- og koo-grupperne, som nedsatte en tribunalarbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for medarrangørerne; FN-Forbundet og Mandela Center.

 Ideen om et tribunal voksede ud af en beslutning i begyndelsen af året om, at der skulle holdes en fangekonference 29. nov 07., hvilket i løbet af foråret blev ændret til et 2-dages tribunal. Der blev rettet henvendelse til en række organisationer om at være medarrangører. Kun de to ovennævnte tilsluttede sig, men de øvrige lovede at bakke op om ideen.

 Arbejdsgruppen har haft stor hjælp af at kunne holde alle møder i FN-Forbundets lokaler. Allerede i april var tribunalets formål og form aftalt, og arbejdsopgaver blev fordelt. Emner til panel blev kontaktet og organisationer og enkeltpersoner anmodet om at stille med/som vidner.

 Panelmedlemmer har været indkaldt til møde 2 gange.

Forslag til vidner er indhentet fra organisationer. Indbydelser afsendt.

Tilsagn om økonomisk støtte er opnået fra fonde.

Dan-Pal vil trykke baggrundsmateriale som særnummer af Palæstina –Nyt

Plakat og løbesedler etc. udarbejdet.

Efter undersøgelse af forskellige lokalemuligheder var vi så heldige, at 3F stillede deres hovedkvarter til rådighed.

Praktisk gruppe er oprettet.

 Koordineringsgruppen og fangegruppen:

Har holdt fælles møder, som delvis har været forberedelse til møder i tribunalgruppen.

 Øvrige aktiviteter:  

  1.  1. maj i Fælledparken.
  2.  Bod ved EL’s årsmøde og 2 gange loppemarked med salg til fordel for fangerne.
  3.  5. juni i Christiania
  4.  6. og 9. juni deltagelse i demonstration ved Israels Ambassade arrangeret af Dan-Pal.
  5.  23. juni bålaften i Utterslev Mose, arr. Enhedslisten.
  6.  9. juli deltagelse i Grædemur-demo på Chr.borg Slotsplads. Arr. Fredsvagterne.
  7.  25. og 26. august. Kulturelle Markedsdage på Nørrebro.
  8.  28.-30. september. Socialt Forum.
  9.  Forberedelse af bod på Christianias julemarked 8.-12. december.

Palæstina-året og Palæstina-initiativet:  

I år har der været forskellige årsdage for Palæstina:

1. april                                 1977              30 år              Jordens Dag

9.-12. juni                            1967              40 år              Besættelsen

15.-19. september               1982              25 år              Sabra og Shatilla

2. november                         1917              90 år              Balfour Deklarationen

29. november 1947              60 år              FNs delingsplan

Palæstina-Initiativet indkaldtes i foråret med det formål at samle kræfterne om en fælles markering, hvilket var lettere sagt end gjort. Vi bakkede op om DPVs markering i juni, og Boykot Israel holdt som sædvanlig en mindeaften for Shabra og Shatilla. DPVs konference i anledning af FN’s delingsplan er udskudt til marts.

I stedet for samler P+I sig om at lave en markering i maj, hvor det er 60-året for Nakbah – fordrivelsen fra de palæstinensiske landsbyer. Et grundlag for den fælles kampagne er udarbejdet, og der er mange ideer til at styrke indsatsen i endnu flere byer end i 2006. Det planlægges, at kampagnen afsluttes med en stjernedemo af flygtningeoptog gennem byen til Christiansborg.

   Rejser:

 April: Karen i Bil’in.

 I forbindelse med sin rejse for Enhedslisten til Bil’ins konference om ikke-voldelig modstand i april besøgte Karen de organisationer, vi samarbejder med om det kommende tribunal, samt forberedte efterårets høstrejse

 Uddrag af rejserapport:

 Vedr. tribunalet:

 Ali Khilleh har lovet at fungere som vores koordinator i Palæstina.

 I Tel Aviv møde med 2 repræsentanter for WOFPP – Womens organisation for Political Prisoners, hvis advokat følger fangerne med råd og dåd, og som sender os månedlige rapporter om de enkelte fangers situation. Vi støtter med indsamlede midler, samt sender postkort og breve til alle fangerne, breve til israelske og israelske politikere og myndigheder. .

Møde med Tali Fahima, tidligere israelsk fange, som vi også har ført kampagne for. Efter november har hun igen tilladelse til at rejse uden for Israel.

 Møde på Mandela Institute i Ramalla med deres meget engagerede og vidende advokat, som også følger fangerne og deres familier, også efter frigivelsen. Mødte på deres kontor Manal og hendes søn Nour, som vi har ført kampagne for, og som netop er blevet løsladt. Familien var glade for den støtte, vi har givet, og for det lykønskningsbrev fra os, som de havde modtaget. I anledning af fangernes dag d. 17. april fører de pt. kampagne for de 120 kvinder i fængsel bl.a. med en bog og en plakat, som jeg fik med hjem.

 Møde med 2 medarbejdere i DCI – Defence for Children Internation – Palestinian Section, som følger alle de mindreårige i fængslerne. Vores gamle kontakt arbejder der ikke mere, så det var en fornyelse af vores kontakt med organisationen.

 Nåede ikke Addameer, Ministeriet for Politiske fanger samt Breaking the Silence, som måske kan bidrage med en soldat, der kan vidne om arrestationerne af palæstinenserne.

 Deltog desuden i demonstrationen i Ramalla for de politiske fanger og havde samtale med aktivist fra Free Marwan Bargouti-kampagnen.

 Der kan blive problemer med at få nogle af vidnerne fra Palæstina herop. Derfor må vi finde ud af f.eks. at lave video-interviews over Skype.

 HRMs høstrejse i efterårsferien i oktober – 12 dage

Janne Louise Andersen, som taler arabisk, og som bor i Jerusalem også i efteråret, hvor hun sandsynligvis skal arbejde på Den danske Repræsentation i Ramalla, var vores koordinator i Palæstina/Israel og leder rejsen sammen med mig. Blandt de tilmeldte kvinder var der 2 med arabisk som modersmål, hvilket høj grad øgede udbyttet af rejsen for de øvrige deltagere.

 Også her mødte jeg positive og imødekommende tilsagn fra mange parter om at bidrage med program for rejsen:

 Rima – General Union of Palestinian Women – vil arrangere møde på I’nash (?) Centeret for støtte til kvinderne, som vi besøgte på den internationale march og på sidste høstrejse.

 Ali Khilleh vil møde os om det arbejde, han har udført for 3F og Danida-penge, i relation til faglig bevidsthed, støtte til fagforeninger og bistand ved udformning af palæstinensisk arbejdsmarkedslovgivning. Og han er parat til at hjælpe på andre måder, hvis vi har behov for det.

 Aliyah – The Coalition of Women for a just Peace, Tel Aviv, og kvinderne fra WOFPP vil også møde os. Desværre rakte tiden ikke til at møde flere end Kvinder i Sort, hvis fredagsdemonstration, jeg deltog i, men vi ved, at de er parat til at fortælle om deres arbejde, eller tage os med på deres arbejde ved checkpointene.

 Besøg på Stop the Wall, hvor Mohammad Othman, som var i Danmark i november, vil give oplæg om muren samt følge os på vores tur en af dagene.

 Tidligere minister for kvindelige anliggender, medlem af parlamentet, som gav oplæg på den internationale march, vil gerne møde os igen. (har hendes navn i mine notater, som er på vej i posten)

 Den internationale marchs koordinator i Jenin vil gerne modtage os der. De har nu fået oprettet det kulturelle center, de talte om dengang, hvor de bl.a. arbejder med børnene, vil gerne stå for vores program der inkl. overnatning og sørge for, at vi også besøger The Freedom Theater.  

Naji Owdal, ildsjæl i Dheisheh flygtningelejr i Betlehem, vil arrangere vores besøg der inkl. besøg hos familierne m.v. Havde en lang samtale med hans kone Suhair Fraj, som talte længe og engageret om, hvorfor en et-stats-løsning var det eneste rigtige.

 Eyad Burnat fra Bil’in, som besøgte Danmark i forbindelse med Socialt Forum sidste år, vil gerne modtage os i Bil’in, hvor vi deltage i olivenhøsten og fredagens demonstration – evt. med overnatning i familierne.

 Hilsener

Det dejlige ved en sådan rejse er de mange engagerede og stærke mennesker, man møder, og når man genses er det med stor glæde og meget varme følelser i høj grad betinget af den vigtige sag, der knytter os sammen. Jeg fik mange hilsner med hjem til Danmark fra dem, som har været i Danmark, eller som har været i kontakt med danskere i dernede, dels de der er nævnt ovenfor, men også fra:

 Mohammad Mansour - ISM, hvis retssag nogle af os fulgte i januar 2005. Han blev frikendt for vold imod soldaterne/politiet (det avr faktisk også omvendt). Han argumenterede ved domstolen med sin ret til modstand imod en besættelsesmagt.

 Hisham – ISM, som også var modtager af en pris, sender sine kærlige hilsner. Han husker os alle sammen og takker os for vores indsats.

 Saif, som deltog i Socialt Forum, var heroppe med 2 andre, hvis navne jeg ikke husker, men har i mine notater. Den ene lavede ikke-voldelig træning på konferencen som forberedelse til demonstrationen. Han kommer meget gerne tilbage til Danmark evt. sammen med Eyad.

 Patrick – tidligere koordinator i ISM – udvist af Palæstina, mødte jeg ikke, men han er i daglig kontakt fra USA med Hisham og tager del på denne måde. Jeg sendte vore hilsner til ham, fordi jeg ved, at vi er mange, der satte pris på det arbejde, han gjorde.

 Mohammad Othman snakkede jeg med om vores ønske om at flytte kampagneugen imod muren til et vejr- og lysmæssigt bedre tidspunkt. Han ville bringe vores ønske videre, men vi var enige om, at vi selvfølgelig kan lægge en danske kampagne på det tidspunkt, vi synes er bedst.

 Og til sidst skal Eyad Burnat nævnes igen. Han sender meget varme hilsner til alle dem, han mødte på sin rejse i februar/marts. Jeg kunne under besøget i Bil’in mærke, at hans besøg heroppe i høj grad blev påskønnet i byen. Personligt var det en stor oplevelse at bo i hans familie og opleve de stærke bånd, der knytter dem sammen, og den glæde, han har ved sine 4 børn. Hans kone var tidligere blevet ramt ved øjet, fordi hvor der blev skudt ind i deres hus om natten. Hun mistede synet en måned. Den ældste søn på 8 år havde ar på knæet efter en gummikugle. Eyad selv har oplevet lidt af hvert, fordi han altid er i forreste række i de ugentlige demonstrationer.

 Twin-towns

Endelig mødte jeg en aktivist, Chris fra The Brighton Tubas Region Friendship and Solidarity Group. Det arbejde, de gør Brighton for at støtte Tubas ved Jordandalen kan i høj grad være forbillede på et arbejde, en by eller bydel kan gøre for en landsby i Palæstina. Det er håndgribeligt og forståeligt at gøre en indsats på et begrænset område, hvor man kan se den daglige indvirkning af besættelsen på det enkelte menneskes liv. Vi har brug for at få udvisket det billede, medierne og politikerne skaber af palæstinenserne som terrorister, og erstattet med et billede af et stærkt folk, der ønsker fred, og som i virkeligheden har været uhyre tålmodig langt ud over det forståelige. http://tubas.brightonpalestine.org 

 Beduinerne

Sammen med Janne deltog jeg i et seminar i Negev ørknen på en bakketop, hvor en beduin camperer i protest imod, at Israel har konfiskeret hans stammes jord, som de har boet på siden før Abraham. Israel kræver dokumenter for ejerskabet!!! Som de selvfølgelig ikke har. Han har fået ryddet sit telt og været arresteret adskillige gang og blev det igen efter seminaret. Beduinerne samarbejder med Israel, sender de unge i hæren, hvor de tit bliver sat på de mest udsatte poster, og er tålmodige på trods af ødelæggelse af deres landsbyer og marker, men nu kræver de deres ret som statsborgere i Israel. Problemet, som vi oplevede det i workshoppen for international lobbyisme, kan være, at der er beduiner, der ikke føler, at den undertrykkelse, de er udsat for, har samme rod som den, der rammer palæstinenserne i Israel, eller palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden.

     Efterårsrejse til  Palæstina og Israel:  .

 I høstrejsen deltog 10 kvinder. Karen og Janne havde ansvaret for rejsen. Vi blev modtaget med stor gæstfrihed og varme overalt. Mødet med muren, checkpoints og alle fortællingerne om menneskelige lidelser, der er forårsaget af besættelsen, muren og begrænsningen af bevægelsesfrihed, gjorde et stærkt indtryk på alle i gruppen, og mere end halvdelen af gruppen har konkrete planer for deres kommende solidaritetsarbejde. Flere har konkrete planer om at tage til Palæstina på forskellig vis. Gruppen holder evalueringsweekend efter jul.

 Under forberedelserne kom vi i kontakt med mange kvinder, der gerne ville deltage, men hvor tidspunktet ikke passede. De håber på, at vi gentager rejsen på et andet tidspunkt.

 Ved et møde med en række kvindeorganisationer, der forbereder en kampagne imod vold mod kvinder, blev vi opfordret til at dele erfaringer med dem om, hvordan man ændrer kvinders vilkår. Det er åbenlyst, at der er behov for en familielovgivning, der fastsætter kvinders og børns rettigheder, og det haster, før religionen får for stor magt. Spørgsmålet er, om vi ville kunne bidrage f.eks. som 3F-projektet har støttet udarbejdelse af en arbejdsmarkedslovgivning.

. Foredragsvirksomhed:.

Forberedelserne til Tribunalet har taget de fleste kræfter, og vores foredragsvirksomhed har derfor ligget stille. Et møde med Ali Killeh om fagforeningsprojekt i Palæstina v/ 3F og Danida måtte aflyses, da det var placeret samtidigt med et andet vigtigt møde.

 Breve til Politikere og myndigheder:

 2. oktober 2007: Til israelske fængselsmyndigheder i Neve Tirza om Amneh Mouna ud af isolation.

                            Vedlagt 310 underskrifter indsamlet på Socialt Forum.

                            Kopi til Israels ambassadør.

 4. oktober 2007: Brev til Udenrigsministeren med kopi af brev til Neve Tirza.

 Andet: Lykønskningsbrev til Bil’in’s 2-årsdag for fredagsdemo’er.

 Debatindlæg, læserbreve, artikler:

 Palæstina-Orientering, sept. 2007: Israel og Folkeretten.

 Tryksager:

 Oversættelse og trykning af DCI/PS’s Årsrapport 2006 og halvårsrapport 2007.
 Opdateret folder om Amne Mouna.
 Løbeseddel på dansk og arabisk om høstrejsen.
 Løbeseddel på dansk engelsk, arabisk om tribunalet.

 22/11 – 07.    Kirsten.