hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

BERETNING  2005.

 

Koordinationsgruppen varetager i henhold til vedtægterne det overordnede ansvar for foreningens arbejde, men alle aktiviteter udøves ad hoc af enkeltpersoner og grupper. P.t. er der ud over koo-gruppen en foredragsgruppe,en fangegruppe, en politisk pressionsgruppe.

 Koo- gruppen og fangegruppen har holdt møder ca. 2 g . mdl. undtagen i ferier.

 AKTIVITETER:

  1. Rejser til Israel-Palæstina:

      Januar 2005.  Valgrejse: 3 deltagere.

      August 2005. International konference – Kvinder i Sort: 1 deltager.

      Oktober-Nov. 2005. Studie- og høstrejse: 12 deltagere.

   

 2. Foredragsarrangementer:

     5. April:     Hans Nebel om jordfordeling i Israel-Palæstina .

     14. April:    Filmdag:  Bettina – ”Footprints”,  Anne og Nadja – ”A Busride to Peace.  Med diskussion.

     10. Maj:      Diana Vinding:  Beduiner i Negevørkenen.

       24. Maj:      Marianne Jørgensen: Om vandressourcer i Israel/Palæstina.

      2.  Juni:      Peter Hansen: Gaza og Vestbredden:  Flygtninge--Bosættere og FN.

      28. Sept.:   Helle Preisler: Boykot versus dialog i Israel/Palæstina konflikten.

   

 3. Aktiviteter vedr. politiske fanger i israelske fængsler – i samarbejde med:                      

                       Addameer, palæstinensisk organisation for menneskerettigheder og støtte til politiske fanger.

                        WOFPP,  israelsk kvindeorganisation til støtte for politiske fanger i israelske fængsler.  

     September 2004:  Arrangement på Rådhuspladsen, København:

                                   Deltagelse i international støttekampagne for sultestrejkende fanger i israelske fængsler.                                  

                                   Skriftlig appel om FN undersøgelse af fangernes vilkår blev med 1000 underskrifter

                                   afleveret ved foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg.

                                   Appellen sendt til  danske medlemmer af Europa Parlamentet og Europarådet, til enkelte

                                    medlemmer fra andre lande, til FN’s Informationskontor i Bruxelles samt til Udenrigsministeren.

 

     Maj  2005:             Udarbejdet § 20 spørgsmål vedr. forholdene for politiske fanger i israelske fængsler i relation til    

                                   overholdelse af int. Konventioner.     Fremlagt af Enhedslisten.

      August 2005:         Brev til den israelske Ambassadør i Danmark vedr. løsladelse af Manal Ghanim og hendes

                                    2-årige søn.       Kopi sendt til WOFPP, Addameer, Røde Kors m.fl.

      September 2005:     Arrangement på Højbro Plads, København:

                                     Deltagelse i international støttekampagne for løsladelse af israelske Tali Fahima samt

                                      palæstinensiske Mana Ghanim og hendes 2-årige søn.

                                      Korrespondance med en lang række politikere, kunstnere og andre VIP’er om

                                      medvirken ved arrangementerne.

   

 4. Politisk pression i øvrigt:

                                        19. April:    Åbent brev til Stats- og Udenrigsminister om bosættelserne i Øst-Jerusalem.

                                                           Optaget i Kr. Dagblad 29/4.

                                          April:         Mailkorrespondance om bosættelserne med formand for Folketingets Udenrigsud

                                                            valg, Elisabeth Arnold.

                                           Oktober:     Brev til Lone Dybkjær, MF, Det Rad. Venstre med spørgsmål om, hvad Danmark

                                                             og EU vil gøre for at fremme løsning af Israel/Palæstina konflikten.

                                           November: Brev til Danmarks FN ambassadør med anmodning om at støtte en appel

                                                               til USA’s udenrigsminister fra palæstinensiske og israelske kvinder vedr.

                                                               kvinders manglende inddragelse i fredsforhandlinger.

                                                               Kopi fremsendt til Udenrigsminister og Folketingets Udenrigsudvalg.

  

 5. HRM medlemmers foredragsvirksomhed:

                                              Flere har holdt foredrag og vist billeder om Israel/Palæstina i fagforeninger, skoler,
                                             
politiske partier, pensionistklubber, sognegårde, Amnesty, Christiania, Kvindernes
                                              
Verdensmarch, 5 Million Peace March, Berejste Kvinders Klub m.fl.

  6. Medier:                             Sendt pressemeddelelser, læserbreve, debatindlæg, artikler.

  7. Tryksager:                        Ny almen folder, rejsefolder, fangefoldere, løbesedler

100   T-shirts med tryk:  ”War is Not My Language”.

   8.        Deltagelse i andres arrangementer:                                            

                                              Christiania  -  NGO pladsen  -  ca. 8 gange i eftersommeren 04                                              

2         MUREN demonstrationer på Axel Torv, Kbhv.

                                                  Fredsfestival Maj 05 på Karens Minde, Kbhv.

                                                 1.Maj i Fælledparken.

                                                  4. Maj.  Uddeling af løbesedler.

                                                   Kvindernes Verdensmarch – demo + bod – Christiania Maj 05.

                                                   Kvindernes Verdensmarch – Debataften, Blågården Okt. 05.

                                                    Dan-Pal’s internationale konference i Kbhv. Om palæstinensiske flygtninge. Okt.05

   9.        Samarbejde i øvrigt med andre organisationer:

                                                                                                           KILFF, Kvinder for Fred, Kvinder i Sort, New Outlook, Dan-Pal, Amnesty,

                                                      

                                                      RCT.                Møder med den pal. Repræsentant i Danmark, Maie Saref.