hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

BERETNING  2005-2006

Koordinationsgruppen varetager i henhold til vedtægterne det overordnede ansvar for foreningens arbejde, men alle aktiviteter udøves af enkeltpersoner og grupper. P.t. er der ud over koogruppen en foredragsgruppe,  en fangegruppe og en ad hoc politisk pressionsgruppe.

   1.Samarbejde med andre organisationer

 HRM indgår i et samarbejde med New Outlook, Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og senest også med European Jews for a Just Peace – Denmark om foredragsarrangementer. Der har ikke været tilslutning til alle møderne fra alle organisationerne, men HRM har deltaget i dem alle.  

Desuden har HRM deltaget i samarbejde med flere solidaritetsorganisationer og partier om at være vært for Iyad Bournat, formand for folkekomiteen i den lille palæstinensiske by Bil’in i forbindelse med Socialt Forum i februar. I den forbindelse arrangerede vi en ”larmedemo” ved den israelske ambassade i Hellerup. En billedudstilling baseret på Iyads billeder har været vist adskillige steder i København, og i Helsingør, Skive, Esbjerg, Odense og Svendborg.  

Dette samarbejde blev ved evalueringen i marts vurderet som værdifuldt, hvorfor det blev besluttet at videreføre det under navnet Palæstina-Initiativet med det formål at samle kræfterne i den internationale kampagneuge imod muren. HRM har deltaget aktivt i dette arbejde med flere af sine medlemmer. P-I kan foreløbig betegnes som en succes i forhold til de aktiviteter, der er gennemført på landsplan i 22 byer og bydele. De kommende måneder skal P-I evalueres, og derefter besluttes, om samarbejdet skal videreføres og i givet fald under hvilken form.  

I det forløbne år har vi været medarrangør ved følgende møder:        

07.  februar Pernille Frahm om det palæstinensiske valg i Nr. Alle.
16.  februar  Foredrag og film om Bil’in v/ Iyad Burnat i Nr. Alle
03.  marts  Fyraftensmøde i Politikens Hus m. Herbert Pundik og Jørgen Bæk Simonsen.
23. april  Filmen ”Arna’s Børn” v/ Juliano Mer Khanis i PH-cafeen.
18. september   Jeff Halper, fremtrædende israelsk fredsaktivist, Nørre Alle
12. oktober Fyraftensmøde i Politikens hus m. ambassadør Lars Blinkenberg.
15. november   Mohammad Othman, Stop the Wall, Palæstina  
06. maj   Besøg fra Negev om beduinerne

2. Aktiviteter vedr. politiske fanger i israelske fængsler – i samarbejde med:  

Addameer, palæstinensisk org. for menneskerettigheder og støtte til politiske fanger.

WOFPP, israelsk kvindeorganisation til støtte for politiske fanger i israelske fængsler.

Defence for Children International/Pal.section.  

01. juli           Støttearrangement på Rådhuspladsen, København i anledning af palæstinensisk krav om frigivelse af palæstinensiske kvinder og børn i israelske fængsler til gengæld for udlevering af israelsk krigsfange. Overordnet tema Forhandling ikke krig.  Lystænding v/silhuetter af kvinder og børn. Udlevering af informationsmateriale. Underskriftindsamling  

23. juli           Artikel i Politiken om palæstinensiske kvinder og børn i israelske fængsler. Engelsk kopi til ovenstående organisationer  

09. september  Støttearrangement på  Rådhuspladsen for palæstinensiske politiske fangers frigivelse fra israelske fængsler. Underskriftindsamling til den israelske regering om overholdelse af Genevekonventionens forbud mod at en besættelsesmagt overfører fanger til eget territorium. Taler v/Ingrid Genefke, Maie Sarraf, Ulla Jessing, Stinne Bech, AI, Trine Mach, SF.  

                     Oprettelse af organiseret brevskrivning til de kvindelig politiske fanger.               

                     Indsamling af underskrifter på frigivelse af Manal og af Etaf Alyan.  

3. Politisk pression i øvrigt:  

 2. April   Åbent brev til udenrigsministeren om aktuelle krænkelser af menneskerettigheder i Israel/Palæstina. (Optagelse i Kr. Dagblad afslået) Svar fra udenrigsministeren 12. juni.
 8. juni  Brev til mrs Benita Ferrero-Waldner, commissioner for Foreign Affairs, EU Bruxelles ang. dennes artikel i Kr. Dagblad 11. maj om den palæstinensiske krise (Hamas/terrorisme) Svar fra kommissæren 10. juli.
 1. juni

Vedr. samme artikel:
Debatindlæg til Kr. Dagblad ”Alle må tage et ansvar i den palæstinensiske krise”( afslag)

27. juni Debatindlæg til Kr.Dagblad  ”Israels særstatus skal udfordres” (optaget) (brugt af Mette Gjerskov, MF(S) til Europaudvalgsforespørgsel til udenrigsmin.)
5. juli Brev til alle dagbladsredaktører om mangelfuld pressedækning (efter 1. juli aktionen)
6. juli   Læserbrev i Politiken om pressens behandling af Isr./Pal.konflikten.
8. juli Brev til Udenrigsudvalget med appeller fra Uri Avnery og Gush Shalom
11. juli Brev til udenrigsministeren om Gaza. Sendt til Politiken (afslag)  
23. juli Artikel i Politiken om  ”Palæstinensiske kvinder og børn i israelske fængsler”.
1. august Læserbrev i Information ”Lige vilkår” om Libanon krigen og den humanitære katastrofe i Palæstina.
28. september Brev til Mette Gjerskov MF(S) om lukningen af Ansar-al Sajin.
05. oktober Brev til Israels forsvarsminister om Ansar al-Sajin
9.oktOBER Læserbrev til Kr. Dagblad om ”Combatants for Peace” (afslag
30. oktOBER Forslag til Politiken om at trykke oversættelse af en Uri Avnery artikel (afslag)
9.november  Mails til Enhedslisten, Mette Gjerskov,(S), Naser Khader, Elisabeth Arnold, Niels Helveg, vedhæftet palæstinensisk opgørelse over dræbte, samt Gila Svirsky’s appel om International Kampagne for at stoppe israelske overgreb i Gaza. Mette Gjerskov rejste sagen i Europaudvalget den 10/11.
13. nov. Brev til udenrigsministeren, udenrigsudvalget og pressen vedr. FN’s Sikkerhedsråds Afstemning vedr. Mellemøsten.

På gaden alene eller i samarbejde med andre:  

4. februar Socialt Forum – bod og foredrag.
1. maj  Fælledparken - bod
12.-13.maj Enhedslisten – Christiania - bod.
20. maj  Fredsfestival, Karens Minde – bod, film, billedshow, oplæsning af fangeberetninger,    billedudstilling         
7. august Våbenhviledemonstration på Rådhuspladsen.
26.-27. august Kulturelle Markedsdage på Nørrebro – bod og billedudstilling
10. 15. november Deltagelse i murkampagnen som aktivister og med bod

Foredragsvirksomhed:

Høstrejsen 2005 førte til ny foredragsaktivitet. Rejsedeltagerne har været aktive i Silkeborg, Helsingør og adskillige steder i København og omegn, men også efter invitation andre steder i landet. Vi har været i sognegårde, biblioteker, OK-klubber, Rotary, Studentersettlementet, partier, Palæstina-Initiativet.

Materialer

Vi har fået trykt en ny almenfolder, der gerne skulle kunne bruges i lang tid fremover. De trøjer, vi fik lavet med ”War is not my language”, blev ret hurtigt solgt. Der var fejl på sort L, som vi har fået refunderet. Vi har fået lavet et nyt sæt t-shirts, og de sælges fortsat godt. I forbindelse med vore aktioner har vi fået trykt adskillige løbesedler (Måske skulle titlerne med for hukommelsens skyld?). Vi har fået trykt et nyt banner og fået et med, som havde en ubetydelig fejl.