...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

Danmark bør snarest anerkende Palæstina

Tale af Tue Magnussen, medlem af FN-forbundets bestyrelse, ved demonstrationen på Kultorvet fredag 14. januar 2011

I disse dage er det to år siden, Israel invaderede Gaza og dræbte 1419 mennesker, de fleste civile, herunder flere hundrede børn, og sårede ca. 5300. Det er flot at Human Rigths March arrangerer dette lysarrangement for at mindes ofrene og for at gøre opmærksom på, at situationen for befolkningen i Gaza er så desperat som nogensinde.
Israel har ingen ret til at blokere eller besætte palæstinensisk område, herunder farvandet ud for Gaza. Israels angreb i juni sidste år på et nødhjælpsskib i internationalt farvand var og er pirateri og angrebet var helt ude af proportioner. Igen overtrådte FN’s og det internationale samfund det mest grundlæggende regelsæt.
Danmark bør straks kræve Israels konventionsstridige blokade af Gaza ophævet. Både FN og andre internationale humanitære organisationer kan fortælle om det udtalte hjælpebehov i Gaza.
Med det nuværende tempo skønnes det, at genopbygningen af Gaza kommer til at vare i hundredevis af år. Israel forhindrer, at cement, stål og andre byggematerialer kommer frem. Kun få lastbiler med materialer får fortsat lov til at komme ind i Gaza siden invasionen i januar 2009. Syge, traumatiserede og fattige mennesker er blevet de første ofre for blokaden. En blokade, der er en klar overtrædelse af den humanitære folkeret og som har skabt en udtalt nød.
Den fortsatte blokade af Gaza er en kollektiv afstraffelse af den palæstinensiske civilbefolkning i modstrid med 4. Geneve konvention, med store humanitære omkostninger, især efter Israels krig mod Gaza i januar 2009.

Vi har sagt det før, men gentager gerne i dag, at Israels blokade må hæves øjeblikkeligt.
- Den straffer uskyldige civile, har FN’s generalsekretær Ban Ki Moon klart udtalt.

Nøden i Gaza er ikke en naturkatastrofe. Det er en menneskeskabt katastrofe forårsaget af Israels blokade. Israel har konsekvent overhørt henstillingerne fra det internationale samfund. Fattigdom og armod bidrager ikke til at fremme en fredsproces - tværtimod. Derfor bør Danmark selv og via EU samt i FN arbejde for at blokaden hæves øjeblikkeligt.

Bosættelserne i Øst-Jerusalem og på Vestbredden er konventionsstridige og en infrastrukturel udbygning er i strid med de internationalt anerkendte normer, der bl.a. har fundet udtryk i mange FN-resolutioner så vi håber, sende et klart signal til Israel om, at vi ikke fortsat accepterer en tilsidesættelse af folkeretten. Det er vigtigt, at Danmark understreger, at en fredsløsning i konflikten sker på grundlag af folkeretten.

Goldstone-rapporten pegede på alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne og af den humanitære folkeret heraf nogle, der lægger sig op af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Goldstone-rapporten konkluderer bl.a., at israelske styrker sandsynligvis begik krigsforbrydelser ved at angribe civilbefolkningen og ved at bruge den som skjold samt alvorlige brud på den fjerde Geneve-konvention, herunder brud på forbudet mod tortur og ved ødelæggelse af private ejendomme.

Goldstone-rapporten kritiserer også den konventionsstridige israelske blokade af Gaza. Ved at lukke grænserne indskrænkede Israel civilbefolkningens ret til mad og vand samt en acceptabel levestandard.

Det er vigtigt, at Danmark arbejder for, at der ikke må være straffrihed for krigsforbrydelser, hverken i Gaza, Israel eller andre steder. Rapportens dokumentation af overgreb og krigsforbrydelser må ikke syltes. Der må ikke være straffrihed for krigsforbrydelser, hverken i Gaza, Israel eller andre steder. Hvis en så vigtig FN-rapport ikke bliver fulgt op, betyder det ikke alene straffrihed for krigsforbrydelser og at overgreb kan fortsætte uhindret, men også en uacceptabel underminering af den internationale retsorden.

Ofte har det internationale samfund, herunder Danmark, ofret hensyn til menneskerettigheder og folkeretten for at fremme en fredsproces i den israelsk-palæstinensiske konflikt.


Det er vigtigt, at vi fastholder fordømmelsen af Israels overgreb og tager konkrete skridt til at udtrykke den. Et første klart skridt kunne være, at Danmark i EU-regi aktivt arbejder for en suspension af EU’s associeringsaftale med .
I stedet for en blokade af humanitær hjælp til en nødstedt befolkning i snart tre år kunne et andet skridt være, at Danmark tager initiativ til en international våbenembargo overfor Israel, indtil Israel har accepteret at søge konflikten løst gennem egentlige fredsforhandlinger. Endelig bør Danmark i lighed med mange lande, senest Norge og flere latinamerikanske lande snarest anerkende Palæstina.
Tak for ordet.