...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

TÆND ET LYS FOR GAZA 

VERDENS STØRSTE FÆNGSEL

I disse dage er det to år siden, at israelske tropper invaderede Gaza. I løbet af de tre uger angrebet varede, blev godt 1.400 palæ­sti­nensere og 13 israelere dræbt og tusindvis blev såret. Der er ikke tal på, hvor mange børn, kvinder og mænd, der har fået varige fysiske eller psykiske men.

Goldstone-rapporten
Den af FN nedsatte kommission doku­men­te­re­de i en rapport fra september 2009, at Israels hær syste­matisk gik efter civile mål: boligkvarterer, skoler, fabrik­ker, fiskerbåde, kloak- og vandsystemer, elforsyning og hospitaler. 3.354 huse blev lagt i ruiner, mens 11.113 blev delvis ødelagt. For at sikre respekt for Gaza-borgernes menneske­ret­tig­heder og den humanitære folkeret bør disse alvorlige krænkelser af internationale konventioner retsforfølges ved Den inter­nationale Straf­fedomstol i Haag. Det er endnu ikke sket.

Blokaden af Gaza
I Gaza-striben bor mere end halvanden million mennesker på et areal svarende til Langeland. En 12 meter høj mur i jern og stål, opført af Israel, afskærer dem fra verden udenfor. Israel forhindrer også til­stræk­­ke­lig indførsel af basis­fødevarer, daglige fornødenheder, medicin og bygge­materialer.

Angreb på nødhjælpskonvoy
Blokaden er adskillige gange forsøgt brudt af nødhjælpsskibe ledsaget af parla­men­tarikere, menneskerettigheds­obser­vatører, journalister,læger og aktivister. Israel har stoppet alle forsøg. I maj 2010 blev ni tyrkiske aktivister dræbt, da Israel angreb en nød­hjælps­­konvoj i internationalt farvand.  

Blokaden er stadig effektiv
Den internationale for­døm­melse medførte en vis lempelse af blokaden, og Israel til­lader nu import af enkelte forbrugs- og fødevarer. Men 80 procent af befolkningen er, ifølge bl.a. Amnesty International, af­hæn­gig af nødhjælp og har derfor ingen gavn af lempelserne. Råvarer, reservedele og gødning o.l. tillades stadig ikke. Byggematerialer tillades kun i begrænsede mængder til FNs byggeprojekter og ellers ikke.  

Familierne har akut brug for at få genop­bygget boliger og institutioner og gen­etableret industri, fiskeri, landbrug og andre arbejds­pladser, så de kan forsørge sig selv.  

Stop blokaden af Gaza nu
  
Kun en lille del af de 4 milliarder. dollar, som det internationale samfund bevilgede til gen­opbygning af Gaza, har   kunnet komme til udbetaling på grund af blokaden. Ikke bare Israel, men også verdens magter har svigtet Gazas    indbyggere.  

Det er også vores ansvar
   Ifølge FN er her tale om forbrydelser mod menne­skeheden og krænkelser af Folke­retten. Vi opfordrer den danske regering til i FN og EU at arbejde for, at de ansvarlige stilles til regnskab.

Israelske soldater skyder på børn

Siden 2009 har Israel forbudt Gaza-borgere at fær-des i en 300 meter bred zone i det nordlige Gaza. Området støder op til muren. Israelske soldater overvåger zonen fra vagttårne og skyder med skarpt mod folk, som de hævder, befinder sig i det forbudte område.

Snesevis af børn, mest drenge, risikerer hver dag liv og lemmer, fordi de havner i de israelske soldaters sigtekorn. Soldaterne skyder efter benene. Tre fjerdedele af de børn, som er blevet såret af skud, har befundet sig uden for det forbudte område - en enkelt var endda 800 meter væk, da han blev ramt.

Børnene hjælper med at samle grus og murbrokker - byggemateriale til genbrug - fra de sønder-skudte bygninger. De transporterer materialet væk på æselkærrer og sælger det. Børn passer også græssende geder i området. De indtægter, børnene kan skaffe, er et nødvendigt tilskud til familiens underhold.

Siden marts 2010 har israelske soldater såret 24 børn, som passede geder eller samlede grus og murbrokker til genbrug.

Ifølge international lov er det under alle omstændigheder forbudt at skyde på børn.

For yderligere oplysninger, se Goldstone-rapporten:
 http://danpal.dk/documents/Goldstoneresume.pdf 
 
http://www.dci-pal.org/english/doc/press/UA_4_10_Children_of_the_Gravel_UPDATE_29_DEC_%202010(b).pdf

TOP


_