...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk

Glem ikke Gaza

I december 2008 invaderede Israel Gaza. En 12 meter høj mur af jern og stål omkring Gazastriben forhindrede befolkningen i at slippe væk fra de ubarmhjertige bombardementer. Mere end 1400 palæstinensere blev dræbt i løbet af de 22 dages angreb. 13 israelere mistede livet.

Goldstone-rapporten
Den af FN nedsatte kommission dokumenterede i en rapport fra september 2009, at Israels hær målrettet gik efter civile mål – boligkvarterer, fabrikker, brønde, fiskerbåde, vand- og kloaksystemet, hospitaler og ambulancer. 3.354 huse blev lagt i ruiner, mens 11.112 huse blev delvist ødelagt. Se resume af Goldstone-rapporten på dansk her

Krigsforbrydelserne skal retsforfølges  
Rapporten opfordrer såvel den israelske regering som Hamas til selv at gennemføre efterforskning og retsforfølgning af de rapporterede krænkelser. Trods mange opfordringer ser det ikke ud til at ske. For at sikre respekt for menneskerettigheder og humanitær folkeret må FNs sikkerhedsråd og FN’s generalforsamling derfor beslutte, at der foretages en retsforfølgelse ved den internationale straffedomstol.
 

Stop blokaden af Gaza  
I Gaza-striben bor mere end halvanden million mennesker på et område svarende til Langeland. Gaza er totalt afskåret fra omverdenen, og Israel forhindrer indførsel af basale fødevarer, medicin, byggematerialer og andre livsfornødenheder. 80 % af befolkningen er ifølge Amnesty International og Oxfam International afhængig af hjælp udefra. Kun få af de 4 mia. dollars, der blev lovet Gaza efter den israelske offensiv, er blevet betalt. Ikke bare Israel, men også verdens magter har svigtet Gazas befolkning.
Se rapport fra Amnesty international,  Oxfam International, Mellemfolkeligt Samvirke m.fl.  her

Det er også vores ansvar  
Da Danmark var formand for FNs Sikkerhedsråd, understregede udenrigsminister Per Stig Møller det internationale samfunds ansvar for, at de der står bag forbrydelser mod menneskeheden og overtrædelse af Folkeretten ikke går fri, men stilles til regnskab. Derfor bør den danske regering i såvel FN som EU arbejde for, at de ansvarlige stilles til regnskab.

Vi anbefaler:
- Tue Magnussen, RCT: Lad ikke Goldstone-rapporten samle støv.  

- Hjemmeside for israelske soldater, som bryder tavsheden: http://www.shovrimshtika.org/index_e.asp  

- 34 spørgsmål og svar om Gaza. Har Israel ikke ret til at forsvare sig selv mod raketangreb? Spørger Stephen Shalom og giver selv svaret på dette og på 33 andre spørgsmål. Læs hele artiklen her.

.

Støt den svage part

Mød op på Kultorvet i København
Onsdag den 21. november 2012 kl. 15.30 – 17.30

For anden gang i dette årtusind har Israel sat sin krigsmaskine ind mod Gazas halvanden million indbyggere - børn, unge, gamle. De er under belejring og har ingen steder at søge tilflugt.

 Protester, saml underskrifter!  

Gør noget!

Du kan gøre noget ved at møde op på Kultorvet i København og skrive under på en række krav til den danske regering.
Beskeden til Villy Søvndal er: Fordøm alle bombardementer og krigshandlinger ▪ Kræv øjeblikkelig våbenhvile ▪ Stem for anerkendelse af Palæstina i FN ▪ Vis respekt for menneskerettighederne – også palæstinensernes.

Støt underskriftsindsamlingen på nettet.

Du kan også selv samle underskrifter ved at downloade underskriftsarket.
Se også flyeren Støt den svage part – støt Gaza

Arr.: Human Rights March ∙ Kvinder i Dialog ∙ Palæstina Israel Danmark