hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

 

   

   Vedtægter

 

...........................  ..............
  Siden opdateres ikke   
  
......................  ...............


Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Sidst Opdateret 11.07.2019

Forside

Seneste nyt

- Brita Bastogi Folkemødet
-
Årsberetning 2018
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Prøv din viden
- Al-Nakba 
- Folke Bernadotte

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- 17. april
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 

gixmo.dk
EU-valget og Israel

Vil du være med til udelukke de ulovlige israelske bosættelser fra EU's forbindelser med Israel?
Vil du være med til at spærre vejen for, at bosættervarer kan eksporteres til EU's medlemslande?
Vil du også i EU-parlamentet kræve, at Israel respekterer menneskerettighederne, folkeretten og palæstinensernes selvbestemmelsesret som betingelse for, at Israel kan indgå i et formaliseret samarbejde med EU? 
 
Alle kandidater, der stiller op til EU-parlamentsvalget, bliver opfordret til at besvare fire enkle spørgsmål a la ovenstående. Spørgsmålene er begrundet og formuleret af et europæisk netværk af græsrodsorganisationer, som arbejder for Palæstina - de kalder sig European Coordination Committee for Palestine, forkortet ECCP.
 
Human Rights March/Kvinder i Dialog har tilladt sig at oversætte spørgsmålene og sende dem til de danske spidskandidater til EU-valget. Du kan finde læse spørgeskemaet på dansk her og på engelsk her. 
 
Vi opfordrer andre til også at forhøre sig hos kandidaterne om deres holdning til EU's samarbejde med Israel. Du er velkommen til at bruge spørgeskemaet.

 

Til kandidaterne til EU-parlamentsvalget den 25 maj 2014

 

EU – en nøglespiller i løsningen af Israel-Palæstina konflikten

 

Hvor 2013 var kendetegnet ved en genoplivning af den israelsk-palæstinensiske fredsproces under USA’s vinger, ændrede situationen i selve Israel og Palæstina sig til det værre.

 

Fra marts til november 2013 meddelte Israels regering, at den agtede at opføre 8.943 nye boliger i de ulovlige israelske bosættelser på Vestbredden.

 

Samme år udførte israelske bosættere 399 angreb på palæstinensere.

 

For indbyggerne i Gaza-striben er leveforholdene markant forringet.

 

I Israel er menneskerettighederne under angreb: for eksempel vil regeringens såkaldte Prawer-plan (som pt. er sat i bero) - hvis den føres ud i livet - betyde tvangsforflytning af 30.000–40.000 beduiner fra Negev-ørkenen

 

1. Illegale israelske bosættelser

 

I årevis har EU udtalt sig imod de ulovlige israelske bosættelser og Israels krænkelser af menneskerettighederne. Men indtil videre er ordene ikke fulgt op af handling.

 

I juli 2013 tog EU et første skridt til at udelukke bosættelserne fra EU-finansierede projekter. EU udstak et sæt retningslinjer, der skulle forhindre forskningsstøtte fra EU til israelske projekter i bosættelserne. Desuden blev israelske selskaber og institutioner - som opererede i de ulovlige bosættelser – afskåret fra at få del i fx lån fra EU.

 

EU bør nu gå videre og helt udelukke de ulovlige israelske bosættelser fra sit samarbejde med Israel.

 

EU må bruge alle sine redskaber for at få europæiske virksomheder (herunder importører) til at droppe deres forbindelser med de ulovlige israelske bosættelser.

 

I juni 2013 har EU’s External Action Service udtalt: EU mener, at de overordnede principper (Guiding Principles) for business og menneskerettigheder bør gælde globalt.

EU appellerer til europæiske selskaber om, at de under alle omstændigheder indarbejder disse principper, også i forhold til Israel og det besatte Palæstina.

 

Holland og Storbritannien har allerede præsenteret deres holdning, nemlig ikke at drive forret­ning med ulovlige israelske bosættelser. EU bør gå videre og forstærke sine systemer til kontrol og sanktioner. EU bør desuden indføre restriktioner mod import af produkter fra bosættelserne.

 

2. Ødelæggelse af EU-finansieret infrastruktur

 

Infrastruktur, som er finansieret af den Europæiske Union og dens medlemslande, i de besatte palæstinensiske områder, bliver jævnligt ødelagt af israelske militærstyrker. Disse ødelæg­gel­ser bliver registreret, vurderet og systematisk fordømt af EU.

 

I sit svar på et skriftligt spørgsmål fra EU-parlamentet fastslog EU’s udenrigspolitiske chef Catherine Ashton, at de samlede omkostninger ved ødelæggelsen af EU-finansierede projekter i perioden 2001-2009 beløb sig til 49,14 millioner euro.

 

3. Gazastriben

 

De israelske myndigheder fortsætter den ulovlige blokade af Gaza, som påvirker alle sider af livet i Gazastriben.

 

Belejringen af Gazastriben har - kombineret med den vedvarende og nærmest totale blokade - undermineret den palæstinensiske økonomi i Gaza, skubbet flertallet af befolkningen ned under fattigdomsgrænsen og ødelagt unge menneskers håb til fremtiden.

 

Israel er medunderskriver af den fjerde Genèvekonvention fra 1949.

 

Den fjerde Genèvekonvention om okkupation har gyldighed for Gaza, eftersom Israel stadig udøver kontrollen over Gazas luftrum, territorialfarvand og lande­grænser, såvel som dets el- og vandforsyning, affalds- og spildevandshåndtering samt telekommunikation og folkeregister.

 

Besættelsesmagter har pligt til betrygge civilbefolkningens sikkerhed og trivsel i de af dem kontrollerede områder.

 

Israels fortsatte blokade af Gazastriben – en foranstaltning som berøver befolkningen fødevarer, brændstof og andre fornødenheder – udgør en form for kollektiv afstraffelse i strid med artikel 33 i den fjerde Genèvekonvention.

 

4. Israels politik med ødelæggelse af palæstinensiske boliger og tvangsforflytning

 

Siden 1967 har Israel ødelagt over 28.000 palæstinensiske boliger, butikker, landbrugs­bygninger og anden fast ejendom af vital betydning for befolkningens levevis og daglige eksistens i det besatte Palæstina.

 

Nedrivning af huse og tvungen udflytning af beboerne er en grufuld israelsk praksis i de besatte områder – som også bedrives i stor stil i selve Israel. I 2013 nedrev Israel 663 palæstinensiske bygninger og gjorde derved mere end 1100 palæstinenesere hjemløse. EU kritiserer ofte Israels vedvarende ødelæggelse af palæstinenesiske boliger og dets fortsatte opførelse af bosættelser, se for eksempel the ENP Progress Report offentliggjort af EU-Kommissionen.

 

På alle de her nævnte områder kan medlemmerne af EU-parlamentet spille en rolle. De kan udvikle EU’s politik over for Israel og bidrage til at sikre respekt for folke­retten ved at udfordre EU og medlemslandenes politik.

 

MEP’erne bør bekræfte og styrke deres engagement for en retfærdig løsning af Israel/ Palæstina-konflikten

 

De europæiske koordinationskomiteer i Palæstina-arbejdet (ECCP) appellerer til alle EU-kandidater om at forholde sig kritisk til de europæisk-israelske relationer, til ødelæg­gelsen af EU-finansieret infrastruktur og til den fortsatte blokade af Gaza.

 

 

Spørgsmål til dig som medlem af EU-parlamentet:

 

1. Vil du støtte skridt, som udelukker de ulovlige israelske bosættelser fra EU’s samarbejde med Israel?

 

      Ja

 

Nej

 

Ved ikke

 

 

 

2.  Vil du støtte en kampagne, som udelukker import af varer til EU fra israelske bosættelser bag den grønne linje?

 

      Ja

 

Nej

 

Ved ikke

 

 

 

3.  Vil du arbejde for, at EU helt og fuldt gør brug af den klausul, som forudsætter respekt for menneskerettighederne og respekt for de aktuelle aftaler mellem EU og Israel? 

 

      Ja

 

Nej

 

Ved ikke

 

4.  Vil du tage afstand fra Israels krænkelser af folkeretten og international humanitær ret, og vil du støtte palæstinensernes ret til selvbestemmelse?

      Ja

 

Nej

 

Ved ikke

 

 

5.  Dine bemærkninger – skriv gerne udførligt: