hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 15.02.2017

Forside

Seneste nyt
-
Filmkatalog
-
Årsberetning 2016
-
Nyhedsbrev oktober 
- Vil du nedbryde.. 
- Aktuelle foldere

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært tribunal    2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Fangeudveksling okt. 2011
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Al-Nakba
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder
- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

 

Filmkatalog – februar 2017 – endnu ikke komplet

Human Rights March har hovedparten af de omtalte af film til udlån. De, som vi endnu ikke har, er markeret med blåt. Filmene kan lånes mod dækning af portoudgifterne ved henvendelse til: hrm.info@gmail.com.

Kataloget giver sig ikke ud for at være dækkende, og vi vil være meget glade for at blive oplyst om andre relevante film, meget gerne med en kort anmeldelse i stil med dem i kataloget. Meddelelse kan sendes til hrm.info@gmail.com

Kataloget vil blive holdt opdateret, og det kan downloades her.

Ved offentlig fremvisning må man sikre sig, at der er den fornødne tilladelse-
 
50 års besættelse er nok. Lad os gøre noget. 

Det er vores håb, at gode kræfter i Danmark vil kunne finde anledning til i løbet af 2017 at markere 50-året for besættelsen og bidrage til at også det palæstinensiske folk får ret til at bestemme over egen fremtid og indtage sin plads blandt verdens lande som et ligeberettiget folk.  Læs mere på linket her

 

 INFORMATION OM PALÆSTENA OG ISRAEL.

  http://www.humanrightsmarch.dk/images/PLAKAT.jpg

HRM har udgivet 11 foldere om aktuelle problemer i Palæstina og Israel 
Læs dem her

 

”Ikke bange – vær ikke bange!”

Sådan forsøgte forældre i Wadi a-Nasarah at trøste deres børn.  

Om natten den 23. februar 2015 gik maskerede soldater fra det israelske militær i fuld militær udrustning fra lejlighed til lejlighed i et boligkompleks i den palæstinensiske by Wadi a-Nasarah, som ligger ved Hebron. Soldaterne forlangte, at forældrene vækkede deres børn. Derefter indledte soldaterne – med deres våben rettet mod børnene – en procedure, hvor de fotograferede alle børn og forlangte at få oplyst deres navne. De arresterede ikke nogen. De ønskede tilsyneladende udelukkende at skræmme børnene.

To af episoderne blev fotograferet af frivillige, som er tilknyttet B’Tselem’s  (israelsk menneskerettighedsorganisation) videoprogram. 

Se videoerne: http://www.btselem.org/hebron/20150324_night_search_in_hebron

http://www.btselem.org/sites/default/files2/bannervideo_eng.jpg?1323001916

 

Vil du nedbryde et samfund, så ram børnene

Brita Bastogi har mødt advokat Gerard Horton fra organisationen Military Court Watch og interviewet ham om organisationens arbejde for palæstinensiske børn, som arresteres og forhøres af det israelske militær og som interneres i fængsler – oftest i Israel. 
Læs mere her

Se også den australske dokumentarfilm: Stone Cold Justice fra 2014: https://www.youtube.com/watch?v=gmkQ8w8MF4g
 

http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/wp-content/uploads/2013/03/1.jpg    ISRAEL OG FOLKERETTEN

Russell Tribunalets ekstraordinære samling om Israels krig i Gaza i juli/august 2014.

Repræsentanter for HRM deltog i det ekstraordinære Russell Tribunal, som fandt sted i Bruxelles den 24. og 25. september 2014, og som omhandlede Israels forbrydelser i Gaza under ”Operation Protective Edge”  http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/extraordinary-session-brussels

Russel Tribunalerne er inspireret af filosoffen Bertrand Russel, som sammen med Jean-Paul Sartre og en række andre intellektuelle arrangerede det første internationale tribunal i 1966 for at undersøgte krigsforbrydelser i Vietnam.

Gennem de senere år er der gennemført seks tribunaler i forskellige hovedstæder, hvor juryer på baggrund af vidneudsagn har gennemgået forskellige sider af Israels politik over for palæstinenserne i relation til folkeretten.

Russell Tribunalerne har ingen juridisk status, men giver mennesker mulighed for at give utryk for deres samvittighed i en situation, hvor de/vi konfronteres med overgreb og krænkelser af folkeretten.

Dagmar Dinesens rapport fra det ekstraordinære tribunal om Gaza kan læses her

 
Stop Besættelsen af Palæstina

Israelerne har oprettet så mange ulovlige bosættelser, at de har været i stand til at flytte over en halv million israelske jøder til den besatte Vestbred og Østjerusalem.

Vi tror, at den israelske regering vil kunne flytte dem hjem til Israel igen.

Lad husene stå til de palæstinensere, som har mistet alt på grund af besættelsen. Eller overlad dem til flygtninge, som ifølge FN har ret til at vende tilbage til deres palæstinensiske hjemland.

Det handler om at TURDE lægge pres på Israel.

Du kan tilslutte dig denne opfordring til den danske regering og Folketingets udenrigsudvalg ved at sende en mail til hrm.info@gmail.com med teksten: 

Jeg tilslutter mig opfordringen: Stop besættelsen af Palæstina. (Husk at sætte dit navn under).

Du kan også selv samle underskrifter. Hent og print underskriftsarket her. 
 
UNICEF rapporterer

 

 

Børn i det israelske militærs fængsler:
observationer og anbefalinger

På baggrund af et stigende antal påstande om
mishandling af palæstinensiske børn i israelsk militær
forvaring, har UNICEF foretaget en gennemgang af
praksis i forbindelse med børn, der kommer i kontakt
med den militære jurisdiktion: arrestation, rettergang
og det efterfølgende forløb. Læs mere her.

 

Seværdig tegnefilm 

 

Jewish Voice for Peace, en progressiv amerikansk fredsgruppe, har produceret denne tegnefilm Israel and Palestine, an animated Introduction, som på seks minutter seriøst og letfatteligt gennemgår Palæstina/Israel konflikten. Den er indtalt på tydeligt engelsk.

Miniaturebillede
 

 Støt den svage part – Støt Gaza

I løbet af to timer indsamlede HRM, bistået af Kvinder i Sort, i København 534 underskrifter for Gaza og for Palæstinas fremtid i FN

For anden gang i dette årtusind satte Israel sin krigsmaskine ind mod Gazas 1,7 million indbyggere - børn, unge, gamle. Det fremkaldte protester over hele verden.

På en uge indsamledes i Danmark 3.941 under­skrifter, som blev over­rakt til Villy Søvndal - forud for afstemnin­gen i FN’s general­forsamling om Palæstinas optagelse som observatør.

Kampagnen var iværksat af Palæstina-initiativet, European Jews for a Just Peace, Danmark, og HRM ▪ Kvinder i Dialog ▪ Palæstina ▪ Israel ▪ Danmark.

 
Beskeden til udenrigsminister Villy Søvndal lød: Fordøm alle bombardementer og krigshandlinger ▪
Kræv øjeblikkelig våbenhvile ▪ Stem for anerkendelse af Palæstina i FN ▪ 
Vis respekt for menneskerettighederne – også palæstinensernes.
 

Se brevet til Villy Søvndal her 
Se også flyeren Støt den svage part – støt Gaza

 
Børn i Gaza laver film om krig og mod krig

Se filmen her:
http://www.youtube.com/watch?v=Wld2TIbUfWM
For snart fire år siden angreb Israel Gaza med fly, helikoptere, kampvogne og artilleri. Angrebet, som på engelsk blev kaldt Cast Lead (Smeltet bly) stod på i tre uger og kostede mindst 1400 civile palæstinensere livet. Af dem var 352 børn. Tusinder blev såret fysisk og endnu flere fik alvorlige skader på sjælen. (13 israelere blev dræbt, heraf syv civile).

Nu har fire palæstinensiske børn - fætre og kusiner som boede med deres familier i samme gade i Gaza by - omsat deres indtryk fra dengang til en animationsfilm. Filmen er mere udtryksfuld end nogen tv-reportage. Børnene, som selv har lagt stemmer til, optræder til slut. Filmen var cirka 20 minutter og har engelske understekster.

 
Kilde: www.childreninmilitarycustody. org  
Børn i militærets forvaring


Et hold britiske advokater fik til opgave at undersøge, om det var korrekt, at israelsk lovgivning og retspraksis gjorde systematisk forskel på palæstinensiske og israelske børn under israelsk jurisdiktion.

Advokaterne har netop præsenteret deres rapport, som er betalt af det britiske udenrigsministerium. I forhold til de palæstinensiske børnefanger dokumenterer rapporten rutinemæssige israelske brud på FN’s børnekonvention og 4. Genèvekonvention. Rapportens konklusioner har chokeret udenrigsministeriet, som har meddelt, at man over for Israel vil rejse spørgsmålet om de torturlignende og andre kritisable forhold, idet Israel ubestrideligt er ansvarlig for de palæstinensiske børns ve og vel, så længe de er i det israelske militærs  varetægt.
Læs dansk resume af rapporten her

Den britiske rapport (46 sider) kan læses på:
http://www.childreninmilitarycustody.org /

Samme emne belyses i en svensk rapport fra 2009 (44 sider) af juristen Amanda
Elfström: "RÄTTVIS RÄTTEGÅNG ­ får barn på Västbanken en rättvis rättegång i israeliska militärdomstolar?"
Læs Amanda Elfströms rapport her.

                                                                 Foto: DCI-Pal, 2009