hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 27.07.2016

Forside

Seneste nyt

- nyhedsbrev juni 2016
 -Al-Nakba - katastrofe
-
brev til ambassaden
-
Arsberetning 2015
- Vil du nedbryde.. 
- Aktuelle foldere

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært tribunal    2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Fangeudveksling okt. 2011
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, juli 2010

Frit Palæstina 2012?
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder
- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

 

Al-Nakba betyder Katastrofe

    

Den 15. maj er palæstinensernes Nakba-dag.

Nakba betyder katastrofe og henviser til fordrivelsen af 750.000 palæstinensere og ødelæggelse af 531 byer og landsbyer i 1947-1948. Katastrofen nåede sit højdepunkt den 15. maj 1948, da staten Israel blev oprettet, og det palæstinensiske folk mistede retten til deres eget land. Fordrivelse og ødelæggelse af palæstinensiske hjem fortsætter den dag i dag.

Den 13. maj afholdtes der demonstration på Rådhuspladsen til minde om Nakba.

Artiklen er i den forbindelse skrevet af Maher Khatib, Bodil Heinø og Dagmar Dinesen.

Før 1948
Konflikten om Palæstina startede allerede i slutningen af 1800-tallet, og kan spores tilbage til zionistbevægelsens start.

Den østrigske journalist Theodor Herzl udgav i 1896 sin bog ”Der Judenstaat”, som kom til at danne grundlag for den zionistiske bevægelse i hele verden. Zionismen har i dag nogle af verdens mest indflydelsesrige lobbybevægelser fx den amerikanske AIPAC, (American Israel Public Affairs Committee).

Hvorfor Palæstina?
Palæstina var ikke fra begyndelsen mål for Herzl og zionistbevægelsen.  Det vigtigste var blot at få et område, som kunne blive til en stat, og derfor var blandt andet Argentina og Uganda også på tale. Dog blev Palæstina valgt af følelsesmæssige, religiøse og mobiliseringsmæssige grunde, fordi man mente, at for at opnå en stærk tilstrømning var især det religiøse perspektiv vigtigt. Fra 1906 begyndte zionistbevægelsen at arbejde målbevidst for en jødisk stat i Palæstina, og man arbejdede massivt på at øge indvandringen af europæiske jøder til Palæstina.

Jøder i Palæstina
Palæstina har aldrig været et mennesketomt land. Omkring 1900 var Palæstina beboet af omkring en halv million palæstinensere og en mindre gruppe jøder. Størstedelen af disse jøder var religiøse og dyrkede deres religion i fred, dør om dør med landets muslimer og kristne. De palæstinensiske jøder havde aldrig ytret ønske om en stat for jøder på palæstinensisk jord.

Zionistisk indvandring

Allerede fra starten af 1900-tallet begyndte europæiske jøder i små eller større grupper at emigrere til Palæstina og bosætte sig der. Indvandringen betød, at antallet af jøder steg fra 8,6 % i 1914 til 16 % i 1931 og fortsatte med at stige frem mod 1948.

Balfourdeklarationen
I 1917 skrev den daværende britiske udenrigsminister et brev til den jødiske Lord Rotschild, hvori han på den engelske regerings vegne lovede jøderne støtte til ideen om et hjemland i Palæstina. Dette blev kendt som Balfourdeklarationen og opfattedes af de jødiske organisationer som et meget vigtigt tilsagn. Efter første verdenskrigs afslutning gav Folkeforbundet Storbritannien mandatstyre over Palæstina, (som i ca. fire hundrede år før krigen havde været under osmannisk kolonistyre).

Palæstinensisk modstand

Palæstinenserne begyndte modstanden mod selve mandatstyret såvel som den jødiske indvandring til landet allerede i 1920’erne. Især oprøret i 1936-1939 var voldsomt og medførte den største generalstrejke i landets historie. Her blev mange palæstinensiske ledere dræbt eller forvist til fjerntliggende egne af det britiske imperium. Opstanden efterlod således palæstinenserne uden ledere, hvilket kom dem dyrt at stå senere. Mere end 5000 palæstinensere blev dræbt og 14.000 såret. 

Oprøret bidrog til at styrke zionisterne, således at de udbyggede såvel deres militære som økonomiske infrastruktur, hvilket fik positiv betydning for dem under fordrivelsen af palæstinenserne i 1947-1948 og krigen med de arabiske lande. 

Zionistisk terrorisme
Ud over kampene mod den britiske besættelse måtte palæstinenserne også bekæmpe zionistisk terrorisme. Zionistiske terrorgrupper som Irgun og Stern stod bag blodige aktioner mod både palæstinensere og briter. 

Volden kulminerede i 1948, da terrorgruppen Stern myrdede FN’s Palæstinamægler, den svenske greve Folke Bernadotte.

Delingsplanen
I november 1947 vedtog FN’s Generalforsamling den delingsplan, som delte Palæstina i tre dele, en jødisk, en palæstinensisk og Jerusalem, som skulle være under international administration. Jøderne fik 56 % af Palæstina, selv om de kun ejede 7 % af landet.

Især USA havde arbejdet hårdt for at skaffe det nødvendige flertal på 2/3 af medlemmerne af FN’s Generalforsamling. Det skete med trusler og overtalelser mod svagere lande. Afstemningen var blevet udsat, indtil flertallet var i hus.

Før afstemningen om delingsplanen havde de arabiske lande stillet forslag om, at man skulle forelægge spørgsmålet om delingsplanens lovlighed for den Internationale domstol i Haag. 50 % stemte for og 50 % imod, hvorefter forslaget var faldet.

Palæstinenserne nægtede at anerkende FN's delingsplan. I palæstinensernes øjne var delingen ikke udtryk for et kompromis, men skræddersyet til at opfylde zionisternes politiske ambitioner.

Massakrer og fordrivelser

Efter at delingsplanen blev vedtaget af FN i 1947, begyndte fordrivelsen af ca. 750.000 palæstinensere, hvilket udgjorde over halvdelen af den palæstinensiske befolkning. Mere end halvdelen af de ca. 750.000 blev fordrevet før oprettelsen af staten Israel, mens Storbritannien endnu varetog mandatstyret og havde talrige tropper i landet. Som mandatmagt havde Storbritannien pligt til at beskytte lokalbefolkningen.

Med henblik på at ”rense” det tildelte landområde og skræmme palæstinensere til flugt gennemførte Haganah (den israelske hær, som var oprettet allerede i 1924) og zionistiske terrorgrupper talrige massakrer. Den mest kendte af dem er blodbadet i Deir Yassin den 9. april 1948. Over hundrede civile i landsbyen blev massakreret af terrororganisationen Irgun. Dette skete før oprettelsen af staten Israel. I juli 1948 fandt en endnu værre massakre sted i Tantura, som lå på Middelhavskysten. Her blev over 200 dræbt og endnu flere fordrevet. I samme måned blev mere end 400 mænd, kvinder og børn myrdet i byerne Lydda og Ramle, og mere end 50.000 fordrevet. En af de ledende israelske officerer i denne aktion var den senere nobelprismodtager Yitzhak Rabin. Lydda og Ramle lå i det område, som i delingsplanen var tiltænkt den palæstinensiske stat.

531 palæstinensiske byer og landsbyer blev udslettet af den israelske hær Haganah og diverse terrorgrupper. Desuden deltog talrige frivillige fra mange lande, heriblandt Danmark.

1948 - Al-Nakba
Israelerne udråbte deres stat natten til den 15.maj 1948, efter at briterne skyndsomst havde forladt landet. Hvert år markerer palæstinenserne denne dag som Al-Nakba, katastrofen.

Samme dag erklærede en gruppe arabiske lande Israel krig. Deres indsats for palæstinenserne var dog kun halvhjertet. Det er værd at bemærke, at deres tropper stort set kun befandt sig i det område, som ifølge delingsplanen skulle være den palæstinensiske stat. Det lykkedes alligevel zionisterne at erobre så meget land, at de ved krigens afslutning havde 78 % af det oprindelige Palæstina.

Palæstinensere i dag

I Danmark bor der i dag ca. 30.000 palæstinensere. Størstedelen kom til Danmark fra Libanon under den israelske invasion af Libanon i 1982, hvilket betyder at Israel har gjort disse mennesker til flygtninge to gange.

På verdensplan er ca. 5,5 millioner palæstinensere og deres efterkommere flygtninge, hvoraf størstedelen stadig bor i de flygtningelejre, som blev byggede tilbage i 1948 i hhv. Libanon, Syrien og Jordan. Disse flygtninge lever stadig under særdeles vanskelige forhold og har ingen fremtidsudsigter. De venter stadig på at vende tilbage til deres hjem i Palæstina. Palæstinensere, som flygtede til Syrien, er nu igen på flugt.

Retten til at vende tilbage

I december 1948 vedtog FN’s Generalforsamling med Danmarks stemme resolution nr. 194. Den fastslår blandt andet, at de palæstinensiske flygtninge, som ønsker at flytte tilbage, har ret til det, og at de, der ikke ønsker at vende hjem, har ret til erstatning for deres ejendom. Hvert år bekræfter Generalforsamlingen denne resolution.

Kilder:
Birgitte Rahbek: En stat for enhver pris
Ilan Pappe: Den etniske udrensning af Palæstina

 

Human Rights March

Kvinder i Dialog

Palæstina – Israel – Danmark

Pressemeddelelse

Vi har i dag sendt et brev til den israelske ambassadør i Danmark.

Gennem nogle år har vi haft vores opmærksomhed rettet mod palæstinensiske kvinder og børn, som arresteres, retsforfølges og fængsles eller tilbageholdes i måneder og år af de israelske myndigheder.

Det er vores håb, at de danske medier bringer disse spørgsmål frem, og at vore politikere gør deres indflydelse gældende over for den israelske regering.

Vores brev til den israelske ambassadør og dermed den israelske regering indeholder en række henvisninger og facts og afsluttes med denne opfordring:

Israel fastholder over for verdensoffentligheden, at landet er en demokratisk stat. Samtidig er Israel også en besættelsesmagt. Det er en dobbelthed, som man kan se bort fra eller tage afstand fra. Men uanset hvilket synspunkt man vælger, må man insistere på, at Israel overholder Folkeretten. Det gør Israel ikke. Hver time på dagen overtræder Israel Den 4. Genevekonvention, Torturkonventionen, Konventionen om Barnets Rettigheder, Konventionen om Økonomiske, Kulturelle og Sociale Rettigheder og ikke mindst Menneskerettighederne.

Vi beder ambassadøren om at forelægge vore synspunkter for den israelske regering med den stærkest mulige opfordring til at løslade alle politiske fanger og til at gennemgå alle militærets, politiets og fængselsmyndighedernes procedurer med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med internationale konventioner.

Vi imødeser ambassadørens og den israelske regerings svar med interesse.

På vegne af
Human Rights March

Bodil Heinø                         Lise Lauritzen Loft
Højstrupvej 16                    Ahlmanns Allé 9
2720 Vanløse                     2900 Hellerup
bodilheino@gmail.com        loft.l.lise@gmail.com
24912914                          29901794

Se brevet her

 

 INFORMATION OM PALÆSTENA OG ISRAEL.

  http://www.humanrightsmarch.dk/images/PLAKAT.jpg

HRM har udgivet 11 foldere om aktuelle problemer i Palæstina og Israel 
Læs dem her

 

”Ikke bange – vær ikke bange!”

Sådan forsøgte forældre i Wadi a-Nasarah at trøste deres børn.  

Om natten den 23. februar 2015 gik maskerede soldater fra det israelske militær i fuld militær udrustning fra lejlighed til lejlighed i et boligkompleks i den palæstinensiske by Wadi a-Nasarah, som ligger ved Hebron. Soldaterne forlangte, at forældrene vækkede deres børn. Derefter indledte soldaterne – med deres våben rettet mod børnene – en procedure, hvor de fotograferede alle børn og forlangte at få oplyst deres navne. De arresterede ikke nogen. De ønskede tilsyneladende udelukkende at skræmme børnene.

To af episoderne blev fotograferet af frivillige, som er tilknyttet B’Tselem’s  (israelsk menneskerettighedsorganisation) videoprogram. 

Se videoerne: http://www.btselem.org/hebron/20150324_night_search_in_hebron

http://www.btselem.org/sites/default/files2/bannervideo_eng.jpg?1323001916

 

Vil du nedbryde et samfund, så ram børnene

Brita Bastogi har mødt advokat Gerard Horton fra organisationen Military Court Watch og interviewet ham om organisationens arbejde for palæstinensiske børn, som arresteres og forhøres af det israelske militær og som interneres i fængsler – oftest i Israel. 
Læs mere her

Se også den australske dokumentarfilm: Stone Cold Justice fra 2014: https://www.youtube.com/watch?v=gmkQ8w8MF4g

 

 

Konventionen om Barnets Rettigheder 25 år.

PALÆSTINAS BØRN HAR OGSÅ RET TIL ET LIV  

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder fylder 25 år. Det markerede Human Rights March den 20. november 2014 ved et arrangement ved Mindeankeret i Nyhavn med musik, taler, digt af Stig Dalager og oplæsning af navne på nogle af de 519 palæstinensiske børn, som blev dræbt af Israel i de 51 dage, som sommerens angreb på Gaza varede.

519 hvide plastfigurer symboliserende de dræbte børn omkransede pladsen og der tændtes lys for Palæstinas børn.

Kvinder i Sort deltog i arrangementet

Billede: Det blev et smukt arrangement ved Ankeret i Nyhavn, i anledning af 25 års dagen for FN´s børnekonvention. Mette Gjerskov fra socialdemokratiet holdt en flot tale. Trine Pertou Mach fra SF måtte desværre melde afbud på grund af sygdom. Her er link til min tale. http://finn-sorensen.dk/nyheder/2014/11/born-har-ret-til-livet-ogsa-i-palaestina

Navne på børnene kan læses her: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/gaza/11056976/The-children-killed-in-Gaza-during-50-days-of-conflict.html

Deltagere: Pernille Grumme, Mette Gjerskov (S), Finn Sørensen (El), Hans Nebel (SF) og Knud Grumløse.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6jP9ut49Wg9-E-r6nJtqbYGSplkJ_-vWAAIScMY8EXKR0KZzrKA Mette Gjerskov (S) sagde blandt andet:
“I dag mindes vi de døde børn i Gaza. Men vi skal bruge denne mindedag til også at huske på de levende børn. De palæstinensiske børn, som stadig lever. De børn, som overlevede på trods. De børn, som lever med traumerne efter krig. De børn, som lever med sårene og arrene. De børn, som har mistet forældre og søskende.” 

Læs hele talen her

Finn Sørensen (El) 
“Til de mange israelere, der af fast overbevisning, eller frygt for alternativet bakker op om deres regering, til dem der af ærlig overbevisning tror på, at de tilhører guds udvalgte folk, og at de fik landet forærende i dåbsgave, vil jeg sige:

Jeg anfægter ikke jeres ret til at mene og tro som I gør. Jeg anerkender jeres frygt for at jeres børn skal blive ramt af terrorangreb, der ikke kan fordømmes nok.

Men jeg vil opfordre jer til at tænke over, hvad det er for en barndom I giver jeres egne børn. En barndom der på sin måde også er præget af frygt, og ikke mindst af had til andre børn, til palæstinensiske børn i Israel og i Palæstina. Er det en værdig opvækst, I giver jeres børn.” 

Læs hele talen her

Hvad gør krigen ved et barn? Læs mere her

 

http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/wp-content/uploads/2013/03/1.jpg    ISRAEL OG FOLKERETTEN

Russell Tribunalets ekstraordinære samling om Israels krig i Gaza i juli/august 2014.

Repræsentanter for HRM deltog i det ekstraordinære Russell Tribunal, som fandt sted i Bruxelles den 24. og 25. september 2014, og som omhandlede Israels forbrydelser i Gaza under ”Operation Protective Edge”  http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/extraordinary-session-brussels

Russel Tribunalerne er inspireret af filosoffen Bertrand Russel, som sammen med Jean-Paul Sartre og en række andre intellektuelle arrangerede det første internationale tribunal i 1966 for at undersøgte krigsforbrydelser i Vietnam.

Gennem de senere år er der gennemført seks tribunaler i forskellige hovedstæder, hvor juryer på baggrund af vidneudsagn har gennemgået forskellige sider af Israels politik over for palæstinenserne i relation til folkeretten.

Russell Tribunalerne har ingen juridisk status, men giver mennesker mulighed for at give utryk for deres samvittighed i en situation, hvor de/vi konfronteres med overgreb og krænkelser af folkeretten.

Dagmar Dinesens rapport fra det ekstraordinære tribunal om Gaza kan læses her

 
Stop Besættelsen af Palæstina

Israelerne har oprettet så mange ulovlige bosættelser, at de har været i stand til at flytte over en halv million israelske jøder til den besatte Vestbred og Østjerusalem.

Vi tror, at den israelske regering vil kunne flytte dem hjem til Israel igen.

Lad husene stå til de palæstinensere, som har mistet alt på grund af besættelsen. Eller overlad dem til flygtninge, som ifølge FN har ret til at vende tilbage til deres palæstinensiske hjemland.

Det handler om at TURDE lægge pres på Israel.

Du kan tilslutte dig denne opfordring til den danske regering og Folketingets udenrigsudvalg ved at sende en mail til hrm.info@gmail.com med teksten: 

Jeg tilslutter mig opfordringen: Stop besættelsen af Palæstina. (Husk at sætte dit navn under).

Du kan også selv samle underskrifter. Hent og print underskriftsarket her. 
 
UNICEF rapporterer

 

 

Børn i det israelske militærs fængsler:
observationer og anbefalinger

På baggrund af et stigende antal påstande om
mishandling af palæstinensiske børn i israelsk militær
forvaring, har UNICEF foretaget en gennemgang af
praksis i forbindelse med børn, der kommer i kontakt
med den militære jurisdiktion: arrestation, rettergang
og det efterfølgende forløb. Læs mere her.

 

Seværdig tegnefilm 

 

Jewish Voice for Peace, en progressiv amerikansk fredsgruppe, har produceret denne tegnefilm Israel and Palestine, an animated Introduction, som på seks minutter seriøst og letfatteligt gennemgår Palæstina/Israel konflikten. Den er indtalt på tydeligt engelsk.

Miniaturebillede
 

 Støt den svage part – Støt Gaza

I løbet af to timer indsamlede HRM, bistået af Kvinder i Sort, i København 534 underskrifter for Gaza og for Palæstinas fremtid i FN

For anden gang i dette årtusind satte Israel sin krigsmaskine ind mod Gazas 1,7 million indbyggere - børn, unge, gamle. Det fremkaldte protester over hele verden.

På en uge indsamledes i Danmark 3.941 under­skrifter, som blev over­rakt til Villy Søvndal - forud for afstemnin­gen i FN’s general­forsamling om Palæstinas optagelse som observatør.

Kampagnen var iværksat af Palæstina-initiativet, European Jews for a Just Peace, Danmark, og HRM ▪ Kvinder i Dialog ▪ Palæstina ▪ Israel ▪ Danmark.

 
Beskeden til udenrigsminister Villy Søvndal lød: Fordøm alle bombardementer og krigshandlinger ▪
Kræv øjeblikkelig våbenhvile ▪ Stem for anerkendelse af Palæstina i FN ▪ 
Vis respekt for menneskerettighederne – også palæstinensernes.
 

Se brevet til Villy Søvndal her 
Se også flyeren Støt den svage part – støt Gaza

 
Børn i Gaza laver film om krig og mod krig

Se filmen her:
http://www.youtube.com/watch?v=Wld2TIbUfWM
For snart fire år siden angreb Israel Gaza med fly, helikoptere, kampvogne og artilleri. Angrebet, som på engelsk blev kaldt Cast Lead (Smeltet bly) stod på i tre uger og kostede mindst 1400 civile palæstinensere livet. Af dem var 352 børn. Tusinder blev såret fysisk og endnu flere fik alvorlige skader på sjælen. (13 israelere blev dræbt, heraf syv civile).

Nu har fire palæstinensiske børn - fætre og kusiner som boede med deres familier i samme gade i Gaza by - omsat deres indtryk fra dengang til en animationsfilm. Filmen er mere udtryksfuld end nogen tv-reportage. Børnene, som selv har lagt stemmer til, optræder til slut. Filmen var cirka 20 minutter og har engelske understekster.

 
Kilde: www.childreninmilitarycustody. org  
Børn i militærets forvaring


Et hold britiske advokater fik til opgave at undersøge, om det var korrekt, at israelsk lovgivning og retspraksis gjorde systematisk forskel på palæstinensiske og israelske børn under israelsk jurisdiktion.

Advokaterne har netop præsenteret deres rapport, som er betalt af det britiske udenrigsministerium. I forhold til de palæstinensiske børnefanger dokumenterer rapporten rutinemæssige israelske brud på FN’s børnekonvention og 4. Genèvekonvention. Rapportens konklusioner har chokeret udenrigsministeriet, som har meddelt, at man over for Israel vil rejse spørgsmålet om de torturlignende og andre kritisable forhold, idet Israel ubestrideligt er ansvarlig for de palæstinensiske børns ve og vel, så længe de er i det israelske militærs  varetægt.
Læs dansk resume af rapporten her

Den britiske rapport (46 sider) kan læses på:
http://www.childreninmilitarycustody.org /

Samme emne belyses i en svensk rapport fra 2009 (44 sider) af juristen Amanda
Elfström: "RÄTTVIS RÄTTEGÅNG ­ får barn på Västbanken en rättvis rättegång i israeliska militärdomstolar?"
Læs Amanda Elfströms rapport her.

                                                                 Foto: DCI-Pal, 2009